Bài 24. Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa

Học ngoại ngữ trực tuyến

BÀI 24: TIÊU HÓA VÀ CÁC CƠ QUAN TIÊU HÓA

I. Lý thuyết

1. Thức ăn và sự tiêu hóa

- Thức ăn gồm chất vô cơ và chất hữu cơ

- Hoạt động quá trình tiêu hóa gồm các bước:

  + Ăn và uống

  + Tiêu hóa thức ăn: biến đổi lí học – tiết dịch tiêu hóa; biến đổi hóa học

  + Hấp thụ chất dinh dưỡng

  + Thải phân

\(\rightarrow\) Vai trò của tiêu hóa: biến đổi thức ăn thành các chất dinh dưỡng mà cơ thể có thể hấp thụ được và thải các chất cặn bã ra ngoài

2. Các cơ quan tiêu hóa

Các cơ quan trong ống tiêu hóa

Các tuyến tiêu hóa

- Miệng

- Hầu

- Thực quản

- Dạ dày

- Ruột (ruột non, ruột già)

- Hậu môn

- Tuyến nước bọt

- Tuyến vị

- Tuyến gen

- Tuyến tụy

- Tuyến ruột

II. Câu hỏi ôn tập

 Câu 1: Các chất trong thức ăn có thể được phân nhóm như thế nào ? Nêu đặc điểm mỗi nhóm ?

Hướng dẫn trả lời :

Các chất trong thức ăn có thể được phân nhóm theo các đặc điểm sau :

- Căn cứ theo đặc điểm cấu tạo hóa học :

  + Các chất hữu cơ gồm : gluxit, lipit, protein, vitamin

  + Các chất vô cơ : muối khoáng, nước

- Căn cứ vào đặc điểm biến đổi qua hoạt động tiêu hóa :

  + Các chất bị biến đổi qua hoạt động động tiêu hóa là : gluxit, lipit, protein 

  + Các chất không bị biến đổi qua hoạt động tiêu hóa là : vitamin, muối, khoáng, nước

Câu 2: Vai trò của tiêu hóa đối với cơ thể con người là gì ?

Hướng dẫn trả lời:

Vai trò của tiêu hóa đối với cơ thể con người là biến đổi thức ăn thành các chất dinh dưỡng để cung cấp cho cơ thể và thải bỏ các chất thừa không thể hấp thu được ra khỏi cơ thể.

Câu 3: Các chất cần thiết cho cơ thể như nước, muối khoáng, các loại vitamin khi vào cơ thể theo đường tiêu hóa thì cần phải qua những hoạt động nào của hệ tiêu hóa ? Cơ thể người có thể nhận các chất này theo đường nào khác không ?

Hướng dẫn trả lời :

* Các chất cần thiết cho cơ thể như nước, muối khoáng, các loại vitamin khi vào cơ thể theo đường tiêu hóa thì cần phải qua các hoạt động như : 

- Ăn uống

- Đẩy thức ăn trong ống tiêu hóa

- Hấp thụ thức ăn

* Cơ thể người có thể nhận các chất này theo đường khác là tiêm qua tĩnh mạch vào hệ thống tuần hòa máu, hoặc qua kẽ giữa các tế bào và nước mô rồi vào hệ tuần hoàn máu.

III. Câu hỏi ôn tập

 Câu 1: Hệ tiêu hóa gồm những cơ quan nào ? Cơ quan nào quan trọng nhất ? Vì sao ?

Câu 2: Kể tên các tuyến tiêu hóa ở người ?

 

Các khóa học nổi bật: Xem tại đây!

Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Loading...
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...