Bài 24. Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa

TIÊU HÓA VÀ CÁC CƠ QUAN TIÊU HÓA

1. Các chất trong thức ăn có thể được phân nhóm như thế nào ? Nêu đặc điểm mỗi nhóm ?

Trả lời :

Các chất trong thức ăn có thể được phân nhóm theo các đặc điểm sau :

- Căn cứ theo đặc điểm cấu tạo hóa học :

  + Các chất hữu cơ gồm : gluxit, lipit, protein, vitamin

  + Các chất vô cơ : muối khoáng, nước

- Căn cứ vào đặc điểm biến đổi qua hoạt động tiêu hóa :

  + Các chất bị biến đổi qua hoạt động động tiêu hóa là : gluxit, lipit, protein 

  + Các chất không bị biến đổi qua hoạt động tiêu hóa là : vitamin, muối, khoáng, nước

2. Vai trò của tiêu hóa đối với cơ thể con người là gì ?

Trả lời :

Vai trò của tiêu hóa đối với cơ thể con người là biến đổi thức ăn thành các chất dinh dưỡng để cung cấp cho cơ thể và thải bỏ các chất thừa không thể hấp thu được ra khỏi cơ thể.

3. Các chất cần thiết cho cơ thể như nước, muối khoáng, các loại vitamin khi vào cơ thể theo đường tiêu hóa thì cần phải qua những hoạt động nào của hệ tiêu hóa ? Cơ thể người có thể nhận các chất này theo đường nào khác không ?

Trả lời :

* Các chất cần thiết cho cơ thể như nước, muối khoáng, các loại vitamin khi vào cơ thể theo đường tiêu hóa thì cần phải qua các hoạt động như : 

- Ăn uống

- Đẩy thức ăn trong ống tiêu hóa

- Hấp thụ thức ăn

* Cơ thể người có thể nhận các chất này theo đường khác là tiêm qua tĩnh mạch vào hệ thống tuần hòa máu, hoặc qua kẽ giữa các tế bào và nước mô rồi vào hệ tuần hoàn máu.

4. Hệ tiêu hóa gồm những cơ quan nào ? Cơ quan nào quan trọng nhất ? Vì sao ?

Trả lời :

* Hệ tiêu hóa gồm ống tiêu hóa và tuyến tiêu hóa

- Ống tiêu hóa gồm : khoang miệng, hầu, thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già và hậu môn

- Tuyến tiêu hóa gồm : nước bọt, gan, tụy, dịch vị, dịch ruột

* Ruột non là cơ quan quan trọng nhất vì :

- Thức ăn xuống đến ruột non được biến đổi về mặt hóa học là chủ yếu.

- Ở ruột non, nhờ các tuyến tiêu hóa hỗ trợ như gan, tụy, các tuyến ruột nên ở ruột non có đủ các loại enzim phân giải, biến đổi hoàn toàn các phân tử phức tạp của thức ăn (gluxit, lipit, protein) mà các phần trên ống tiêu hóa chưa biến đổi hoặc biến đổi chưa hoàn toàn.

- Đồng thời ruột non có cấu tạo phức tạp, đảm nhận chức năng hấp thụ chất dinh dưỡng, nước, muối khoáng.

5. Kể tên các tuyến tiêu hóa ở người ?

Trả lời :

Các tuyến tiêu hóa ở người là :

- Tuyến nước bọt

- Tuyến vị

- Tuyến gan

- Tuyến tụy

- Tuyến ruột

Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...