Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Đồng Nai , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 67
Số lượng câu trả lời 530
Điểm GP 26
Điểm SP 905

Người theo dõi (30)

Ari Chan TM
Jennie BLINK
minhlahuy
Hồng Nguyễn

Đang theo dõi (2)

phynit
Akai Haruma

Dòng thời gian