Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 2
Số lượng câu trả lời 167
Điểm GP 0
Điểm SP 42

Người theo dõi (10)

Đang theo dõi (0)