Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 15
Điểm GP 0
Điểm SP 4

Người theo dõi (0)

Đang theo dõi (0)

Dòng thời gian


Câu trả lời:

Giống nhau: Đều kết thúc bằng cụm từ ta với ta, đều trực tiếp thể hiện cảm xúc, tâm trạng của chủ thể trữ tình Khác nhau: - Trong bài bạn đến chơi nhà của Nguyễn Khuyến: + Ta: Tác giả (Nguyễn Khuyến) + Ta: Khách (bạn) => Quan hệ gắn bó hòa hợp. Chỉ 2 người, nhưng thể hiện sự đồng nhất trọn vẹn giữa chủ và khách. - trong bài qua đèo ngang của bà huyệt thanh quan: + Ta: Đều chỉ tác giả (Bà Huyện Thanh Quan) => Tâm trạng buồn, cô đơn. Chỉ 1 người, 1 tâm trạng Cụm từ ta với ta: + Bà Huyện Thanh Quan: Một mình đối diện với chính mình biểu lộ sâu sắc và thấm thía sự cô đơn của tác giả trước khung cảnh thiên nhiên trời đất mênh mông hoang vắng nơi xứ lạ + Nguyễn Khuyến: Tôi với bác là chúng ta với nhau, thể hiện một tình bạn gắn bó keo sơn vừa kín đáo bộc lộ một chút tự hào chân chính về tình bạn ấy. Ta với ta trong thơ Nguyễn Khuyến là sự gặp gỡ giao lưu của một đôi bạn tri âm tri kỉ. Giống: Cụm từ ta với ta đều được đặt ở vị trí cuối bài Khác: * Qua Đèo Ngang: - Tuy hai mà một (tác giả đối diện với chính mình) - Thể hiện sự nhỏ bé, thưa thớt của con người trc thiên nhiên rộng lớn, hoang sơ, heo hút chốn Đèo Ngang * Bạn đến chơi nhà: - Tuy một mà hai (Chủ và khách) - Thể hiện tình bạn đậm đà thắm thiết. Đó như một tiếng cười xòa và tiếng reo vui khi bạn đến nhà chơi

Câu trả lời:

Giống nhau: Đều kết thúc bằng cụm từ ta với ta, đều trực tiếp thể hiện cảm xúc, tâm trạng của chủ thể trữ tình Khác nhau: - Trong bài bạn đến chơi nhà của Nguyễn Khuyến: + Ta: Tác giả (Nguyễn Khuyến) + Ta: Khách (bạn) => Quan hệ gắn bó hòa hợp. Chỉ 2 người, nhưng thể hiện sự đồng nhất trọn vẹn giữa chủ và khách. - trong bài qua đèo ngang của bà huyệt thanh quan: + Ta: Đều chỉ tác giả (Bà Huyện Thanh Quan) => Tâm trạng buồn, cô đơn. Chỉ 1 người, 1 tâm trạng Cụm từ ta với ta: + Bà Huyện Thanh Quan: Một mình đối diện với chính mình biểu lộ sâu sắc và thấm thía sự cô đơn của tác giả trước khung cảnh thiên nhiên trời đất mênh mông hoang vắng nơi xứ lạ + Nguyễn Khuyến: Tôi với bác là chúng ta với nhau, thể hiện một tình bạn gắn bó keo sơn vừa kín đáo bộc lộ một chút tự hào chân chính về tình bạn ấy. Ta với ta trong thơ Nguyễn Khuyến là sự gặp gỡ giao lưu của một đôi bạn tri âm tri kỉ. Giống: Cụm từ ta với ta đều được đặt ở vị trí cuối bài Khác: * Qua Đèo Ngang: - Tuy hai mà một (tác giả đối diện với chính mình) - Thể hiện sự nhỏ bé, thưa thớt của con người trc thiên nhiên rộng lớn, hoang sơ, heo hút chốn Đèo Ngang * Bạn đến chơi nhà: - Tuy một mà hai (Chủ và khách) - Thể hiện tình bạn đậm đà thắm thiết. Đó như một tiếng cười xòa và tiếng reo vui khi bạn đến nhà chơi