Bài 13: Luyện tập: Tính chất của nito, photpho và các hợp chất của chúng

Nhật Muynh
Nhật Muynh 1 tháng 12 2020 lúc 22:14
H2SO4 + Ba(OH)2 2H2O +

BaSO4

0,004 0,009

So sánh tỉ lệ: 0,004/1<0,009/1 => Ba(OH)2 dư

a) Theo phương trình:

nBaSo4=(0,004.1)/1=0,004(mol)

mBaSO4= 0,004.233= 0,932(g)

b) nBa(OH)2 dư= 0,009-0,004=0,005(mol)

Ba(OH)2->Ba2++2OH-

0,005 -> 0,01

=>[H+]=10-14/0,01=10-12

=>pH=12

Bình luận (0)
Yehudim
Yehudim 21 tháng 11 2020 lúc 18:21

Tui nghĩ đề bài ko rõ ràng lắm, bởi đề bài cho là thu được 11,2 lít khí NO, nhưng ko nói rõ là nó có phải sản phẩm khử duy nhất hay ko, có thể sẽ có cả NH4+ nữa< theo như uy định của đề thi THPT thì phải thế>. Nhưng nếu có cả NH4+ vô trong bài này thì sẽ ko tìm được, do ko đủ dữ kiện, nên chỉ có thể là ko có NH4+.

Bình luận (1)
Trần Việt Khoa
Trần Việt Khoa 27 tháng 10 2020 lúc 13:30

Gọi số mol N2 và H2 là a, b (mol)

Ta có: \(\frac{28a+2b}{a+b}=7,2=>4a=b\)

=> \(\left\{{}\begin{matrix}n_{N_2}=a\left(mol\right)\\n_{H_2}=4a\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

Gọi k là hiệu suất => \(n_{N_2\left(pư\right)}=ak\left(mol\right)\)

PTHH: \(N_2+3H_2\rightarrow2NH_3\)

Trc pư:_a____4a_______0_____(mol)

Pư _ak--->3ak------>2ak____(mol)

Sau pư:(a-ak)_(4a-3ak)__2ak___(mol)

= >\(\frac{28\left(a-ak\right)+2\left(4a-3ak\right)+17.2ak}{\left(a-ak\right)+\left(4a-3ak\right)+2ak}=8\)

=> k = 0,25 = 25%

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 6 tháng 3 2020 lúc 21:38

Hỏi đáp Hóa học

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 7 tháng 3 2020 lúc 19:51

P/s : Bị trôi bài , mk không để ý !

Khí thoát ra là N2

\(\Rightarrow n_N=2n_{N2}=0,05\left(mol\right)\)

\(\Leftrightarrow m_N=0,7\left(g\right)\)

\(n_{CaCO3}=n_{CO2}=0,3\left(mol\right)=n_C\)

\(\Rightarrow m_{CO2}=13,2\left(g\right)\)

\(m_{binh.tang}=m_{CO2}+m_{H2O}\)

\(\Rightarrow m_{H2O}=6,3\left(g\right)\)

\(\Rightarrow n_H=2n_{H2O}=0,7\left(g\right)\)

\(m_C=3,6\left(g\right)\)

\(m_C+m_H+m_N< m_A\Rightarrow\) A có O.

\(\%m_C=\frac{3,6}{8,9}.100\%=40,45\%\)

\(\%m_H=\frac{0,7}{8,9}.100\%=7,87\%\)

\(\%m_O=100\%-\left(40,45+7,87\right)=43,81\%\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN