B - Sinh sản ở động vật - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Sự phối hợp của các loại hoocmôn nào có tác dụng kích thích phát triển nang trứng và gây rụng trứng?

1 câu trả lời

Tuyến yên sản sinh ra các hoocmôn:

1 câu trả lời

Testostêrôn có vai trò:

1 câu trả lời

Hạn chế của sinh sản vô tính là:

1 câu trả lời

 Điều nào không đúng khi nói về hình thức thụ tinh ở động vật?

1 câu trả lời

Hướng tiến hoá về sinh sản của động vật là:

1 câu trả lời

Bản chất của quá trình thụ tinh ở động vật là:

1 câu trả lời

Inhibin có vai trò:

1 câu trả lời

FSH có vai trò:

3 câu trả lời

Sinh sản vô tính ở động vật là:

3 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.