Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

BÀI 12:CHÍNH SÁCH TÀI NGUYÊN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Câu 1: Tài nguyên thiên nhiên thường chia làm mấy loại? a. Ba loại; không thể phục hồi, có thể phục hồi và vô tận b. Ba loại: khoáng sản, đất đai, động thực vật c. Ba loại: không thể phục hồi, có thể phục hồi và khoáng sản. d. Ba loại: đất đai, động vật, thực vật Câu 2: Vấn đề nào dưới đây cần tất cả các nước cùng cam kết thực hiện thì mới có thể được giải quyết triệt để? a. Phát hiện sự sống ngoài vũ trụ b. Vấn đề dân số trẻ c. Chống ô nhiễm môi trường d. Đô thị hóa và việc làm Câu 2: Cách xử lí rác nào sau đây có thể đỡ gây ô nhiễm môi trường nhất? a. Đốt và xả khí lên cao b. Chôn sâu c. Đổ tập trung vào bãi rác d. Phân loại và tái chế Câu 4: Vấn đề nào dưới đây được đặc biệt chú ý với nước ta do tác động lâu dài của nó đối với chất lượng cuộc sống và phát triển bền vững? a. Phát triển đô thị b. Phát triển chăn nuôi gia đình c. Giáo dục môi trường cho thế hệ trẻ d. Giáo dục và rèn luyện thể chất cho thế hệ trẻ Câu 5:Tài nguyên thiên nhiên nước ta rất, thuận lợi cho sự phát triển của đất nước, điều nào thể hiện ở nội dung nào dưới đây? a. Khoáng sản phong phú, đất đai màu mỡ, rừng có nhiều loại quý hiếm b. Biển rộng lớn, phong cảnh đẹp, có nhiều hải sản quý c. Không khí, ánh sáng và nguồn nước dồi dào d. Cả a, b, c đúng Câu 6: Hiện nay tài nguyên đất đang bị xói mòn nghiêm trọng là do đâu? a. Mưa lũ, hạn hán b. Thiếu tính toán khi xây dựng các khu kinh tế mới c. Chặt phá rừng, khai hoang bừa bãi, thiếu tính toán khi xây dựng các khu kinh tế mới d. Câu a, b đúng Câu 7: Mục tiêu của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường nước ta hiện nay là gì? a. Khai thác nhanh, nhiều tài nguyên để đẩy mạnh phát triển kinh tế b. Ngăn chặn tình trạng hủy hoại đang diễn ra nghiêm trọng c. Cải thiện môi trường, tránh xu hướng chạy theo lợi ích trước mắt để gây hại cho môi trường d. Sử dụng hợp lí tài nguyên, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, từng bước nâng cao chất lượng môi trường, góp phần phất triển kinh tế - xã hội bền vững. Câu 8: Làm gì để bảo vệ tài nguyên, môi trường nước ta hiện nay? a. Giữ nguyên hiện trạng b. Không khai thác và sử dụng tài nguyên; chỉ làm cho môi trường tốt hơn c. Nghiêm cấm tất cả các ngành sản xuất có thể ảnh hưởng xấu đến môi trường d. Sử dụng hợp lí tài nguyên, cải thiện môi trường, ngăn chặn tình trạng hủy hoại đang diễn ra nghiêm trọng Câu 9: Để thực hiện mục tiêu của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường chúng ta cần có những biện pháp nào? a. Quy định quyền sở hữu, trách nhiệm sử dụng tài nguyên b. Gắn lợi ích và quyền c. Gắn trách nhiệm và nghĩa vụ d. Xử lí kịp thời Câu 10: Để thực hiện mục tiêu của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường chúng ta cần có những biện pháp nào? a. Gắn lợi ích và quyền b. Tài nguyên đưa vào sử dụng phải nộp thuế và trả tiền thuê c. Gắn trách nhiệm và nghĩa vụ d. Xử lí kịp thời Câu 11: Để thực hiện mục tiêu của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường chúng ta cần có những biện pháp nào? a. Gắn lợi ích và quyền b. Gắn trách nhiệm và nghĩa vụ c. Khai thác đi đôi với bảo vệ, tái tạo; có biện pháp bảo vệ môi trường d. Xử lí kịp thời Câu 12: Mọi tài nguyên đưa vào sử dụng đều phải nộp thuế và trả tiền thuê nhằm mục đích gì? a. Ngăn chặn tình trạng hủy hoại đang diễn ra nghiêm trọng b. Sử dụng tiết kiệm tài nguyên c. Hạn chế việc sử dụng để cho phát triển bền vững d. Sử dụng hợp lí tài nguyên, ngăn chặn khai thác bừa bãi dẫn đến hủy hoại, chống xu hướng chạy theo lợi ích trước mắt. Câu 13: Chính sách đối với tài nguyên không thể phục hồi là gì? a. Không được khai thác b. Khai thác một cách tiết kiệm để phát triển lâu dài c. Khai thác bao nhiêu cũng được, miễn là nộp thuế, trả tiền thuê một cách đầy đủ d. Sử dụng một cách hợp lí, tiết kiệm và nộp thuế và trả tiền thuê để phát triển bền vững Câu 14: Đâu là biện pháp hiệu quả để giữ cho môi trường trong sạch? a. Các nhà máy phải có hệ thống xử lí chất gây ô nhiễm b. Thu gom, xử lí tốt rác thải sinh hoạt c. Mỗi người phải chấp hành tốt luật bảo vệ môi trường và tham gia tích cực vào các hoạt động bảo vệ môi trường d. Tất cả các phương án trên Câu 15: Đối với tài nguyên có thể phục hồi, chính sách của Đảng và nhà nước là gì? a. Khai thác tối đa b. Khai thác đi đôi với bảo vệ c. Khai thác, sử dụng hợp lí, tiết kiệm, kết hợp với bảo vệ, tái tạo và phải nộp thuế hoặc trả tiền thuê đầy đủ. d. Khai thác theo nhu cầu, nộp thuế hoặc trả tiền thuê đầy đủ Câu 16: Đâu là hoạt động bảo vệ môi trường? a. Giữ cho môi trường xanh, sạch, đẹp b. Khắc phục ô nhiễm, suy thoái, phục hồi và cải thiện môi trường c. Khai thác, sử dụng hợp lí và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ đa dạng sinh học d. Cả a, b, c đúng Câu 17: Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của ai? a. Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân b. Đảng và nhà nước c. Các cơ quan chức năng d. Thế hệ trẻ Câu 18: Khái niệm môi trường được hiểu như thế nào? a. Bao gồm các yếu tố nhân tạo ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất và sự tồn tại, phát triển của con người và sinh vật b. Bao gồm các yếu tố tự nhiên ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất và sự tồn tại, phát triển của con người và sinh vật c.Bao gồm các yếu tố tự nhiên ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất và sự tồn tại, phát triển của con người d. Bao gồm các yếu tố tự nhiên và vật chất nhân tạo bao quanh con người có ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất và sự tồn tại, phát triển của con người và sinh vật Câu 19: Phương án nào dưới đây thể hiện đòi hỏi tăng cường công tác quản lí nhà nước về bảo vệ môi trường? a. Hoàn chỉnh hệ thống pháp luật về bảo vệ môi trường b. Ban hành các chính sách về phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường c. Mọi tài nguyên đưa vào sử dụng phải nộp thuế hoặc trả tiền thuê d. Cả a, b, c đúng Câu 20: Để xây dựng ý thức trách nhiệm bảo vệ tài nguyên, môi trường cho mọi người nhà nước cần phải làm gì? a. Tạo điều kiện để mọi người tiếp nhận được các thông tin về môi trường b. Xây dựng nếp sống vệ sinh, tiết kiệm c. Đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ môi trường d. Cả a, b, c đúng Câu 21: Biện pháp nào sau đây nhằm tăng tỉ lệ che phủ rừng, bảo vệ động thực vật, bảo tồn đa dạng sinh học? a. Chủ động phong ngừa ngăn chặn ô nhiễm b. Cải thiện môi trường c. Bảo tồn thiên nhiên d. Cả a, b, c đúng Câu 22: Yếu tố nào dưới đây là nguyên nhân chính gây ra ô nhiễm không khí tại các nước công nghiệp hiện nay? a. Khí thải từ phương tiện giao thông b. Từ việc xử lí rác thải c. Khí thải công nghiệp d. Khai thác rừng Câu 23: Hậu quả của vấn đề tài nguyên và môi trường là do nguyên nhân chính nào sau đây? a. Khách quan b. Chủ quan c. Tự nhiên d. Thiên tai Câu 24: Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường là gì? a. Tăng cường công tác quản lí của nhà nước b. Bảo tồn đa dạng sinh học c. Nâng cao chất lượng môi trường d. Nâng cao chất lượng cuộc sống Câu 25: Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường là gì? a.. Bảo tồn đa dạng sinh học b. Thường xuyên giáo dục, tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ tài nguyên môi trường cho nhân dân c. Nâng cao chất lượng môi trường d. Nâng cao chất lượng cuộc sống Câu 26: Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường là gì? a. Bảo tồn đa dạng sinh học b. Nâng cao chất lượng môi trường c. Coi trọng công tác nghiên cứu khoa học – công nghệ, mở rộng hợp tác quốc tế d. Nâng cao chất lượng cuộc sống Câu 27: Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường là gì? a.. Bảo tồn đa dạng sinh học b. Nâng cao chất lượng môi trường c. Nâng cao chất lượng cuộc sống d. Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn ô nhiễm, cải thiện môi trường, bảo tồn thiên nhiên Câu 28: Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường là gì? a. Khai thác, sử dụng hợp lí, tiết kiệm tài nguyên, môi trường b. Bảo tồn đa dạng sinh học c. Nâng cao chất lượng môi trường d. Nâng cao chất lượng cuộc sống Câu 29: Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường là gì? a.. Bảo tồn đa dạng sinh học b. Áp dụng công nghệ hiện đại trong xử lí rác thải và khí thải c. Nâng cao chất lượng môi trường d. Nâng cao chất lượng cuộc sống
00:00:00