Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

1 SỞ GD-ĐT HÀ NAM ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CUỐI NĂM TRƯỜNG THPTA DUY TIÊN MÔN: GDCD LỚP 11 Thời gian làm bài: 50 phút Mã đề I.Phần trắc nghiệm (3 đ) Câu 1:Nước ta phấn đấu đến năm bao nhiêu nền giáo dục sẽ đạt trình độ tiên tiến trong khu vực? A.2020 B.2025 C.2030 D.2050 Câu 2 :Trong ba nhiệm vụ của giáo dục-đào tạo, nhiệm vụ nào tốn nhiều thời gian, tiền của, công sức nhất? A.Nâng cao dân trí B.Đào tạo nhân lực C.Bồi dưỡng nhân tài D.Đầu tư cho giáo dục-đào tạo Câu 3.Ưu điểm của kinh tế hàng hóa là gì? A.Phá vỡ tính tự cấp, tự túc, lạc hậu và nâng cao đời sống nhân dân B.Khai thác được lợi thế của các quốc gia C.Nâng cao giá trị sử dụng và giá trị của hàng hóa D.Giúp nền kinh tế có thể hội nhập cùng thế giới Câu 4.Giá trị của hàng hóa được quyết định bởi điều gì? A.Lao động trừu tượng của người sản xuất kết tinh trong hàng hóa B.Công dụng của hàng hóa C.Sự hao phí sức lao động của con người D.Sự hao phí thời gian của người lao động để làm ra hàng hóa đó Câu 5.Bản chất của tiền là gì? A.Vật ngang giá chung cho mọi loại hàng hóa B.Phương tiện để lưu thông hàng hóa C.Phương tiện để thanh toán D.Phương tiện cất trữ 2 Câu 6. Sự tác động của con người vào tự nhiên làm biến đổi các yếu tố của tự nhiên để tạo ra các sản phẩm phù hợp với yêu cầu của mình thì gọi là: A.Sản xuất kinh tế B.Thỏa mãn nhu cầu C.Sản xuất của cải vật chất D.Quá trình sản xuất Câu 7.Phương án nào sau đây nêu đúng nhất sự khác biệt giữa sức lao động và lao động? A.Sức lao động là năng lực lao động, còn lao động là hoạt động cụ thể, có mục đích, có ý thức của con người B.Sức lao động là cơ sở để phân biệt khả năng lao động của từng người cụ thể, còn lao động là những người khác nhau đề phải lao động như nhau C.Sức lao động là khả năng lao động, còn lao động là sự tiêu dùng sức lao động trong hiện thực D.Người có sức lao động như nhau thì đều lao động giống nhau Câu 8. Ở miền Nam có phong trào “Tiếng mõ Bến Tre”. Phong trào này là một trong những hoạt động của việc: A.Xây dựng nền quốc phòng toàn dân B.Xây dựng nền an ninh nhân dân C.Xây dựng hệ thống báo động từ cơ sở D.Xây dựng cơ chế dân chủ địa phương Câu 9. Những yếu tố tự nhiên mà lao động của con người tác động vào nhằm biến đổi nó cho phù hợp với mục đích của con người gọi là gì? A.Tư liệu lao động B.Công cụ lao động C.Đối tượng lao động D.Tài nguyên thiên nhiên Câu 10.Công nghiệp hóa-hiện đại hóa chỉ có thể gắn với: A.sản xuất hàng hóa lớn theo cơ chế thị trường C.sản xuất phân tán B.sản xuất hàng hóa nhỏ D.sản xuất có máy móc Câu 11.Nguyên tắc cơ bản trong chính sách đối ngoại là: A.Chủ động và tôn trọng độc lập, chủ quyền của nhau. B.Bảo đảm lợi ích tối cao của quốc gia, dân tộc; dựa trên nguyên tắc luật pháp quốc tế, bình đẳng và cùng có lợi. C.Tôn trọng lẫn nhau. D.Không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. 3 Câu 12.Việc các bậc phụ huynh học sinh đến trường tham gia nấu bữa trưa, tham gia chăm sóc y tế…… cho con em mình thể hiện nội dung nào trong phương hướng phát triển giáo dục và đào tạo? A.Thực hiện công bằng trong giáo dục-đào tạo B.Mở rộng quy mô, hình thức dạy và học C.Hợp tác quốc tế trong giáo dục-đào tạo D.Xã hội hóa giáo dục-đào tạo II.Phần tự luận (7điểm) 1.Trình bày, phân tích nhiệm vụ và phương hướng phát triển giáo dục-đào tạo của Đảng và Nhà nước ta (5điểm) 2.Thời gian vừa qua, Trung Quốc đã có những hành vi xâm phạm độc lập, chủ quyền lãnh thổ nước ta, vì vậy dẫn đến tình trạng công nhân của nhiều khu công nghiệp đã xuống đường biểu tình, yêu cầu Nhà nước ta phải có những hành động đáp trả Trung Quốc về mặt quân sự. Hãy nêu rõ nhận định của em về vấn đề trên? Từ đó, em hãy nêu ngắn gọn phương hướng của Đảng và Nhà nước ta về chính sách đối ngoại trong thời kỳ mới(2 điểm) ………….HẾT………….
00:00:00