Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

SỞ GD & ĐT HẢI DƯƠNG TRƯỜNG THPT NAM SÁCH II KIỂM TRA MÔN GDCD - LỚP 11 ĐỀ SỐ 924 (đề có 15 câu) 1/ Thông qua lao động sản xuất, con người còn: a sáng tạo nên các vật liệu mới không có sẵn trong tự nhiên b cải tạo bản tính của mình, trở thành người hơn c hoàn thiện cả thể chất, tinh thần d biến đổi hình dáng trở thành người hiện đại 2/ Lao động là một hoạt động rất đặc trưng của con người bởi: a nó làm ra các sản phẩm mà các loài khác không thể có b đó là hoạt động nhằm biến đổi giới tự nhiên c đó là hoạt động có mục đích và ý thức d đó là hoạt động cần đến công cụ lao động 3/ Điều kiện khách quan nào giúp cho người lao động thực hiện được quá trình lao động? a người lao động phải đủ sức khoẻ để làm việc b tài nguyên thiên nhiên giàu có c sự phát triển của nền sản xuất xã hội d người lao động phải chủ động tìm kiếm việc làm 4/ Tăng trưởng kinh tế là : a Sự mở rộng sản xuất b Sự tăng lên về sản phẩm và các yếu tố của quá trình sản xuất c Sự tăng trưởng thu nhập quốc dân tính theo đầu người d Sự phát triển kinh tế nói chung 5/ Cơ cấu kinh tế tiến bộ là: a tỉ trọng ngành công nghiệp tăng dần b tỉ trọng ngành nông nghiệp và dịch vụ tăng dần c tỉ trọng ngành nông nghiệp và công nghiệp tăng dần d tỉ trọng ngành công nghiệp và dịch vụ tăng dần 6/ Nói sức lao động mới là khả năng của lao động có nghĩa là : a Sức lao động đang tiềm ẩn trong mỗi con người b Họ sẽ được lao động c Khả năng ấy sẽ rất có hiệu quả trong lao động d Con người không ngừng được rèn luyện 7/ Hoạt động nào được coi là hành động bản chất nhất của con người? a Vui chơi, giải trí b Trau dồi đạo đức c Trao đổi kinh nghiệm d Lao động sản xuất 8/ Hàng hoá phi vật thể có điểm khác so với hàng hoá vật thể ở chỗ: a tính dự trữ b tính không thể dự trữ được c tính tồn tại d tính hữu hình 9/ Giá trị sử dụng của hàng hóa là: a công dụng của hàng hoá thoả mãn nhu cầu nào đó của con người b hàng hoá có tác động nào đó đến con người c hàng hoá có giá trị d sản phẩm do con người làm ra 10/ Hai thuộc tính của hàng hoá có quan hệ: a không thể thiếu nhau b vừa thống nhất vừa mâu thuẫn với nhau c độc lập với nhau d chặt chẽ với nhau 11/ Giá trị của hàng hoá được biểu hiện qua: a giá trị trao đổi b giá trị c giá cả d giá thành 12/ Giá trị trao đổi là: a quan hệ về chất lượng giữa các hàng hoá b giá cả trao đổi giữa các hàng hoá khác nhau c quan hệ giữa những người sản xuất hàng hoá d tỉ lệ trao đổi giữa hàng hoá này với hàng hoá khác 13/ Có 2 người cùng sản xuất ra một loại hàng hoá giống nhau; Anh A có tiêu hao sức lao động ít hơn so với anh B.Vậy giá trị hàng hoá của anh A sẽ: a cao hơn so với anh B b không thể so sánh được c bằng so với anh B d thấp hơn so với anh B 14/ Một trong những lí do để vàng có được vai trò tiền tệ là: a nó dễ cất giữ b đây là sự lựa chọn mang tính ngẫu nhiên c nơi đâu cũng có vàng, thuận tiện cho trao đổi d có thuộc tính tự nhiên thích hợp để làm tiền tệ 15/ Thời gian lao động xã hội cần thiết là thời gian lao động..............của xã hội để sản xuất ra hàng hoá đó. a Trung bình b Thấp nhất c Tối đa d Cá biệt
00:00:00