Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

SỞ GD & ĐT HẢI DƯƠNG TRƯỜNG THPT NAM SÁCH II KIỂM TRA MÔN GDCD - LỚP 11 ĐỀ SỐ 923 (đề có 15 câu) 1/ Lao động là một hoạt động rất đặc trưng của con người bởi: a đó là hoạt động nhằm biến đổi giới tự nhiên b đó là hoạt động có mục đích và ý thức c nó làm ra các sản phẩm mà các loài khác không thể có d đó là hoạt động cần đến công cụ lao động 2/ Để đáp ứng yêu cầu lao động trong xã hội hiện đại, mỗi người cần rèn luyện cho mình: a thể chất, thường xuyên luyện tập b trí lực c trí lực và thể lực d khả năng nhất định về vi tính 3/ Điều kiện khách quan nào giúp cho người lao động thực hiện được quá trình lao động? a sự phát triển của nền sản xuất xã hội b người lao động phải đủ sức khoẻ để làm việc c tài nguyên thiên nhiên giàu có d người lao động phải chủ động tìm kiếm việc làm 4/ Tăng trưởng kinh tế phải chú ý đến: a thu nhập quốc dân tính theo đầu người. b sự tăng trưởng khu vực doanh nghiệp nước ngoài c sự tăng trưởng của từng khu vực. d mức tăng dân số một cách phù hợp 5/ Hiện nay Đảng và Nhà nước ta có chủ trương tập trung phát triển kinh tế xã hội các vùng đặc biệt khó khăn. Biện pháp này còn có ý nghĩa to lớn để: a tăng phúc lợi xã hội b ổn định tình hình chính trị xã hội c giảm tệ nạn thất nghiệp d tăng thu nhập quốc dân tính theo đầu người 6/ Câu tục ngữ " Có thực mới vực được đạo" muốn nói tới điều gì ? a Mọi hoạt động diễn ra cùng một lúc. b Con người cần phải tham gia nhiều hoạt động xã hội c Con người chỉ cần ăn là đủ d Con người phải đảm bảo sự sống trước rồi mới tham gia các hoạt động xã hội 7/ Yếu tố nào làm nhiệm vụ truyển dẫn sự tác động của con người lên đối tượng lao động a Tư liệu lao động b Tư duy c Đối tượng sản xuất d Chân tay 8/ Hàng hoá phi vật thể có điểm khác so với hàng hoá vật thể ở chỗ: a tính tồn tại b tính hữu hình c tính không thể dự trữ được d tính dự trữ 9/ Giá trị sử dụng của hàng hóa là: a công dụng của hàng hoá thoả mãn nhu cầu nào đó của con người b sản phẩm do con người làm ra. c hàng hoá có giá trị d hàng hoá có tác động nào đó đến con người 10/ Hai thuộc tính của hàng hoá có quan hệ: a không thể thiếu nhau b chặt chẽ với nhau c vừa thống nhất vừa mâu thuẫn với nhau d độc lập với nhau 11/ Giá trị trao đổi là: a quan hệ giữa những người sản xuất hàng hoá b tỉ lệ trao đổi giữa hàng hoá này với hàng hoá khác c giá cả trao đổi giữa các hàng hoá khác nhau. d quan hệ về chất lượng giữa các hàng hoá 12/ Cơ sở của giá trị trao đổi là: a sự tiêu hao tiền của bằng nhau b giá cả bằng nhau c sự hao phí lao động bằng nhau d giá trị bằng nhau 13/ Giá trị xã hội của hàng hoá là do: a thời gian lao động xã hội cần thiết quyết định b thời gian lao động cá biệt quyết định c thời gian lao động cụ thể quyết định d thời gian lao động trừu tượng quyết định 14/ Một trong những lí do để vàng có được vai trò tiền tệ là: a đây là sự lựa chọn mang tính ngẫu nhiên b có thuộc tính tự nhiên thích hợp để làm tiền tệ c nơi đâu cũng có vàng, thuận tiện cho trao đổi d nó dễ cất giữ 15/ Sản phẩm do lao động của con người tạo ra thoả mãn nhu cầu con người được đem ra trao đổi, mua bán gọi là : a Vật phẩm b Hàng hoá c Nhu yếu phẩm d Vật chất
00:00:00