Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

1 Tr­êng THPT Nam S¸ch II - HD §Ò kiÓm tra m«n GDCD 11 (Thêi gian 45 phót) Ngµy kiÓm tra:…………. §Ò sè: 969 1/ Có 5 người sản xuất khác nhau nhưng cùng tạo ra 1 loại sản phẩm - thời gian để mỗi người hoàn thành công việc của mình được gọi là : a thời gian lao động cá biệt b thời gian lao động xã hội cần thiết c thời gian hao phí sức lao động xã hội của từng người d hao phí lao động kết tinh trong hàng hóa 2/ Trong trường hợp trao đổi hàng hóa trên thị trường mà giá trị của hàng hóa thấp hơn giá cả của hàng hóa thì người sản xuất sẽ : a cung lớn hơn cầu b xảy ra lạm phát c rơi vào tình trạng lỗ vốn , phá sản d thu được lợi nhuận cao 3/ Công thức H-T-H trong trao đổi , mua bán hàng hóa thể hiện chức năng nào của tiền tệ : a phương tiện thanh toán b phương tiện cất trữ của nhà nước c phương tiện trung gian để mua hàng d phương tiện lưu thông 4/ Tình trạng lạm phát có biểu hiện: a giá cả hàng hoá tăng, sức mua của tiền giảm b thiếu tiền trong lưu thông, hàng hoá ế thừa c lượng tiền gửi tiết kiệm vào ngân hàng quá nhiều d lượng tiền cần thiết cho lưu thông tỷ lệ thuận với gía cả hàng hoá 5/ Trong siêu thị có bảng niêm yết giá 1 chiếc điện thoại 2.000.000 đ giảm giá 20% điều này thể hiện chức năng a kích thích nhu cầu tiêu dùng b quảng cáo của thị trường c Thông tin của thị trường d giảm giá bán tăng sức mua 6/ ............... là hàng hóa đặc biệt được tách ra làm vật ngang giá chung cho tất cả các hàng hoá. a Vật ngang giá chung b Tiền tệ c Vàng d Bạc 7/ Giá trị và giá cả của hàng hoá có quan hệ với nhau như thế nào ? a Giá cả luôn cao hơn giá trị b Giá cả luôn thấp hơn giá trị c Giá cả có thể thấp hơn, cao hơn hoặc bằng giá trị tuỳ từng thời điểm. d Giá cả luôn bằng giá trị 2 8/ Trong công thức: PxQ VM QӃXJLiFҧFӫDPӝWKjQJKRiWăQJ 3 0VӁWKD\ÿәLQKѭWKӃ nào? a Tất cả vẫn không thay đổi b M sẽ tăng c M vẫn ổn định như ban đầu d M sẽ giảm 9/ Khi mua cuốn sách GDCD 11, An phải bỏ ra 4.600đ. Trong trường hợp này, 4.600đ thể hiện chức năng gì của tiền tệ ? a Phương tiện lưu thông b Phương tiện thanh toán c Thước đo giá trị d Phương tiện cất trữ 10/ Khi em lấy tiền mua bút, tiền tệ thực hiện chức năng gì ? a Phương tiện cất trữ b Phương tiện lưu thông c Thước đo giá trị d Phương tiện thanh toán 11/ Hệ thống bình chứa là một trong 3 yếu tố cần thiết của : a Tư liệu lao động b Đối tượng lao động c Lao động d Sức lao động 12/ Ở mỗi thơì đại sản xuất khác nhau thì.........cũng khác nhau a Nền văn hoá b Giai cấp c Ý thức con người d Công cụ sản xuất 13/ C.Mác nói xã hội sẽ tiêu vong nếu con người ngừng: a sáng tạo các gía trị vật chất và tinh thần b đấu tranh giai cấp c phát minh ra khoa học - kĩ thuật d lao động sản xuất 14/ Hiện nay kinh tế của nước ta vẫn nghiêng về ngành nông nghiệp -nội dung này nói về : a cơ cấu kinh tế của Việt Nam b tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam c ý nghĩa của phát triển kinh tế đối với xã hội d thế mạnh của Việt Nam là ngành nông nghiệp 15/ Câu nói:"Kẻ mạnh không phải là kẻ đạp trên vai người khác để sống mà kẻ mạnh là kẻ phải đứng vững trên đôi chân của mình" .Ý muốn nói: a Điều đó là đúng tuyệt đối b Thông thường cuộc sống vốn dĩ là như thế c Hình ảnh này chỉ có trong văn học d Khẳng định con người giành chiến thắng một cách trong sáng lành mạnh 16/ Để giúp cho các chủ thể kinh tế kinh doanh bình đẳng, cạnh tranh lành mạnh đúng kỷ cương, Nhà nước cần: a Để cho các chủ thể kinh tế tự do kinh doanh b Bù lỗ cho các doanh nghiệp bị thua lỗ c Tạo hành lang pháp lý và cơ chế, chính sách thuận lợi, hiệu quả 3 d Quản lý các hoạt động của các chủ thể kinh tế 17/ Hiện nay trong sự cạnh tranh của nền kinh tế vẫn tồn tại hiện tượng một hoặc một số nhà sản xuất phân phối sản phẩm cho mọi khách hàng,quy định giá cả: a Đó là cạnh tranh trong nội bộ ngành b Đó là cạnh tranh độc quyền c Đó là cạnh tranh giữa những người bán d Đó là cạnh tranh lành mạnh 18/ Động lực thực sự của sản xuất và lưu thông hàng hoá là: a Cạnh tranh không lành mạnh b Cạnh tranh c Cạnh tranh lành mạnh d Tranh chấp, giành giật nhau 19/ Vàng lên cơn sốt là do: a Vàng sắp cạn kiệt b Các chủ kinh doanh, người dân đua nhau mua vàng tích trữ để thu lợi nhuận: c Lượng cung vàng trên thị trường không đáp ứng yêu cầu khách hàng d Nhu cầu về vàng tăng vọt để giao dịch quốc tế 20/ Người tiêu dùng Việt Nam đang có xu hướng chuộng dùng hàng ngoại. Để hạn chế xu hướng này các chủ thể sản xuất kinh doanh trong nước phải: a Tìm cách ngăn chặn không cho hàng hoá nước ngoài tràn vào nước ta b Có những ưu đãi đặc biệt về giá cả c Tích cực cạnh tranh với các mặt hàng nước ngoài giành ưu thế trên thị trường nội địa d Làm hàng nhái giống như của nước ngoài 21/ Tác động của quy luật giá trị đối với những người sản xuất hàng hóa là: a mang lại nhiều lợi nhuận b bình đẳng như nhau c ưu tiên người sản xuất giỏi , trung thực d luôn gia tăng giá trị hàng hóa 22/ Do kinh doanh có lãi ông A mua thêm máy móc, nhận thêm công nhân.........hoạt động này thể hiện sự : a phát triển quan hệ sản xuất b điều tiết sản xuất c mở rộng quy mô sản xuất d nâng cao vị thế của doanh nghiệp trên thương trường 4 23/ Theo dõi hình vẽ, nhận xét trường hợp nào người sản xuất thu được lợi nhuận ? 1 2 3 4 TG LĐ XH CT TGLĐ CB a 1 b 1 và 3 c 2 và 4 d 1, 2 và 4 24/ Nội dung nào sau đây thể hiện tác động của quy luật giá trị : a tạo ra sự cạnh tranh giữa người bán với người bán b tạo ra sự phân hóa giàu nghèo c thúc đẩy sự ra đời tiền tệ d thúc đẩy quan hệ cung - cầu hàng hóa 25/ Mục đích quan trọng nhất mà các nhà sản xuất hàng hóa hướng tới thông qua việc thực hiện quy luật giá trị là a nâng cao giá trị hàng hoá b hạ giá hàng hoá c tăng thời gian lao động cá biệt d lợi nhuận 26/ Qua hình vẽ Giá tri Giá ca điều gì sẽ xảy ra với người sản xuất a bán hàng hoá nhanh, rẻ và lãi cao b thua lỗ c thu được lợi nhuận trung bình d giá cả thấp hơn giá trị 27/ Người làm hàng nhái tạo ra những sản phẩm mẫu mã đẹp nhưng để giảm chi phí sản xuất nên đã sử dụng những nguyên vật liệu kém chất lượng.Thực chất của việc này là: a tăng giá trị cá biệt của hàng hoá b không có năng lực sản xuất - kinh doanh c không tạo ra giá trị xã hội của hàng hoá d tiết kiệm trong sản xuất nhưng không khoa học 28/ Hãng ôtô Ford trước nguy cơ khủng hoảng đã thu nhỏ quy mô sản xuất và sa thải 41 000 công nhân để tập trung sản xuất những mặt hàng thế mạnh. Đây là hoạt động nhằm a tránh lãng phí vốn b thăm dò nhu cầu thị trường c giữ cân bằng để chiến thắng trên thương trường d điều tiết sản xuất 5 29/ Cùng 1 sản phẩm như nhau, công ty A sản xuất 4 giờ/ 1 sản phẩm, công ty B 4 giờ / 2 sản phẩm, qua đó cho thấy: a điều kiện sản xuất khác nhau b năng suất lao động khác nhau c giá cả của hàng hoá khác nhau d công dụng hàng hoá khác nhau 30/ Nhà nước áp dụng nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần tạo điều kiện cho mọi đơn vị kinh tế đều phát huy khả năng sản xuất - kinh doanh nhằm : a tăng cường sự quản lí vi mô của nhà nước đối với nền kinh tế b vận dụng quy luật giá trị c hạn chế sự tiêu cực của cạnh tranh d thúc đẩy sự cạnh tranh giữa các thành phần kinh tế 31/ Khi mua sách vở về dùng là chúng ta đã thừa nhận thuộc tính gì của những hàng hoá này ? a Giá trị sử dụng b Giá trị c Giá trị trao đổi d Giá cả 32/ Những hàng hoá như thế nào sẽ bán chạy trên thị trường ? a Phù hợp với thị hiếu và thu nhập của người tiêu dùng b Hình thức bắt mắt c Có giá trị lớn d Giá rẻ 33/ Nắm bắt thông tin trên thị trường có ý nghĩa như thế nào đối với người mua hàng ? a Giúp người mua điều chỉnh việc mua sao cho có lợi nhất b Nhắc nhở người khác không thực hiện sai giá trị hàng hoá c Không thiệt thòi khi bán hàng d Thiếu tự tin khi tham gia mua bán trên thị trường 34/ Loại thị trường nào có sức thu hút vốn lớn nhất trên thế giới hiện nay ? a Thị trường lao động b Thỉ trường chứng khoán c Thị trường bánh trung thu d Thị trường bất động sản 35/ Khi giá cả một thứ hàng hoá tăng, tâm lí người mua hàng sẽ diễn biến như thế nào ? a Bị thúc đẩy mua nhiều hàng hoá b Hạn chế mua hàng c Liên kết mua hàng d Tích cực mua nhiều để giảm giá 36/ Có những thời điểm, thị trường bị rối loạn là do nguyên nhân nào sau đây? a Thiên tai, chiến tranh. b Tự phát đầu cơ tích trữ của tư thương. c Lạm phát tiền tệ. d Cả 3 ý. 6 37/ Trên thị trường, có lúc một số mặt hàng như vàng, dầu mỏ... cung nhỏ hơn cầu thì Nhà nước ta phải điều tiết như thế nào để cân đối giữa cung và cầu? a Chuyển hàng từ vùng có giá thấp sang nơi có giá cao b Mua các hàng hoá để tích trữ và bán với giá cao hơn. c Giảm thuế nhập khẩu d Đẩy mạnh quá trình tự sản xuất. 38/ Trên thị trường, mặt hàng quạt điện thông thường mà cung lớn hơn cầu thì nhà sản xuất phải giải quyết như thế nào? a Cho công nhân tạm nghỉ sau đó lại tăng cường sản xuất b Thu hẹp sản xuất c Ngừng hẳn sản xuất d Tăng giá bán. 39/ Yếu tố nào là yếu tố chính tác động đến yếu tố cầu? a Sở thích. b Tập quán. c Giá cả. d Tâm lý. 40/ Việc mua bán trả ngay trên thị trường thì khái niệm cầu được hiểu như thế nào? a Sự thanh toán sòng phẳng b Cầu ăn khớp với cung c Người tiêu dùng có thu nhập khá d Có khả năng thanh toán.
00:00:00