Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

Tr­êng THPT Nam S¸ch II - HD §Ò kiÓm tra m«n GDCD 11 (Thêi gian 45 phót) Ngµy kiÓm tra:…………. §Ò sè: 967 1/ Sản phẩm hàng hóa có thể thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người thì đó chính là ..........của hàng hóa : a thuộc tính b giá trị sử dụng c công dụng cơ bản d giá trị 2/ Trên thị trường người ta không bao giờ trao đổi những sản phẩm hàng hóa : a không có công dụng đối với con người b không có giá trị c giống nhau về chất lượng d có cùng giá trị sử dụng 3/ Người tiêu dùng phải nộp thuế giá trị gia tăng vào ngân sách nhà nước bằng tiền. Trong trường hợp này tiền thực hiện chức năng gì? a phương tiện lưu thông b phương tiện trung gian để mua hàng c phương tiện cất trữ của nhà nước d phương tiện thanh toán 4/ Tình trạng lạm phát có biểu hiện: a lượng tiền cần thiết cho lưu thông tỷ lệ thuận với gía cả hàng hoá b giá cả hàng hoá tăng, sức mua của tiền giảm c lượng tiền gửi tiết kiệm vào ngân hàng quá nhiều d thiếu tiền trong lưu thông, hàng hoá ế thừa 5/ Người A đi đến cửa hàng mua 1 điện thoại di động - đây là loại hàng hoá : a vật thể b máy móc thiết bị c dịch vụ d thông tin 6/ Chỉ vì chạy theo lợi nhuận trước mắt, cơ sở sản xuất rượu C đã pha cồn với nước lã.Đó là hành động: a Đó là việc nên làm để hạn chế số người say rượu b Việc đó chưa đến mức quá nghiêm trọng c Vi phạm pháp luật, ảnh hưởng sức khoẻ người tiêu dùng d Đó là hành động tiêu cực 7/ Trong nền kinh tế thời kỳ bao cấp Nhà nước ở vị trí: a Thứ yếu b Sau các doanh nghiệp tư nhân c Độc quyền d Cơ bản 8/ Hiện nay trong sự cạnh tranh của nền kinh tế vẫn tồn tại hiện tượng một hoặc một số nhà sản xuất phân phối sản phẩm cho mọi khách hàng,quy định giá cả: a Đó là cạnh tranh lành mạnh b Đó là cạnh tranh độc quyền c Đó là cạnh tranh giữa những người bán d Đó là cạnh tranh trong nội bộ ngành 9/ Động lực thực sự của sản xuất và lưu thông hàng hoá là: a Cạnh tranh lành mạnh b Tranh chấp, giành giật nhau c Cạnh tranh không lành mạnh d Cạnh tranh 10/ Các chủ thể sản xuất kinh doanh muốn đứng vững trên thị trường, không bị thua lỗ, phá sản thì sản phẩm của họ tất yếu phải: a Khẳng định được thương hiệu của mình, phù hợp thị hiếu người tiêu dùng b Có nhiều mẫu mã kiểu dáng hấp dẫn c Có giá cả thấp hơn so với các sản phẩm cùng loại của người kinh doanh khác d Phân biệt được với các sản phẩm khác 11/ Trong nền kinh tế hàng hoá, cạnh tranh mang tính: a tự nguyện b chủ quan c tự nhiên d tất yếu 12/ Yếu tố nào làm nhiệm vụ truyển dẫn sự tác động của con người lên đối tượng lao động a Tư liệu lao động b Đối tượng sản xuất c Chân tay d Tư duy 13/ Đất nước muốn phát triển về kinh tế thì cũng cần phải đặc biệt quan tâm đến vấn đề : a Lao động b Công bằng xã hội c Thoả mãn nhu cầu tinh thần con người d Hợp tác sản xuất 14/ Đối với sự tồn tại và phát triển của xã hội thì sản xuất vật chất giữ vai trò là : a cơ sở b hoạt động cơ bản nhất c yếu tố quan trọng d động lực 15/ Để tạo động lực cho sự phát triển kinh tế thì tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội : a có mối quan hệ biện chứng b là 2 yếu tố quyết định c là 2 nội dung chủ yếu d là cơ sở tạo ra sự phát triển của xã hội 16/ Mũ bảo hiểm sản xuất từ Trung Quốc rẻ hơn so với mũ bảo hiểm sản xuất ở Việt Nam, 1 phần là do : a giá trị thấp hơn b lợi nhuận thấp hơn c công dụng khác nhau d hạ giá để tránh bị ế thừa 17/ Do kinh doanh có lãi ông A mua thêm máy móc, nhận thêm công nhân.........hoạt động này thể hiện sự : a phát triển quan hệ sản xuất b mở rộng quy mô sản xuất c điều tiết sản xuất d nâng cao vị thế của doanh nghiệp trên thương trường 18/ Theo dõi hình vẽ, nhận xét trường hợp nào người sản xuất thu được lợi nhuận ? a 1 b 1 và 3 c 1, 2 và 4 d 2 và 4 19/ Cơ chế họat động của quy luật giá trị yêu cầu a giá cả xoay quanh trục giá trị của hàng hóa b giá cả cao hơn giá trị của hàng hóa c giá cả thấp hơn giá trị hàng hóa d giá cả của hàng hóa phù thuộc với yêu cầu của thị trường 20/ Người A sản xuất 1 quyển vở mất 5 giờ trong khi đó thị trường chấp nhận mua sản phẩm này với 3 giờ - điều này có nghĩa : a người A không thể bán được sản phẩm b thời gian lao động cá biệt thấp hơn thời gian lao động xã hội cần thiết c sản phẩm của người A có giá cả cao hơn giá trị d thời gian lao động cá biệt cao hơn thời gian lao động xã hội cần thiết 21/ Mục đích quan trọng nhất mà các nhà sản xuất hàng hóa hướng tới thông qua việc thực hiện quy luật giá trị là a lợi nhuận b hạ giá hàng hoá c tăng thời gian lao động cá biệt d nâng cao giá trị hàng hoá 1 2 3 4 TG LĐ XH CT TGLĐ CB 22/ Qua hình vẽ điều gì sẽ xảy ra với người sản xuất a giá cả thấp hơn giá trị b thu được lợi nhuận trung bình c thua lỗ d bán hàng hoá nhanh, rẻ và lãi cao 23/ Người làm hàng nhái tạo ra những sản phẩm mẫu mã đẹp nhưng để giảm chi phí sản xuất nên đã sử dụng những nguyên vật liệu kém chất lượng.Thực chất của việc này là: a tăng giá trị cá biệt của hàng hoá b tiết kiệm trong sản xuất nhưng không khoa học c không có năng lực sản xuất - kinh doanh d không tạo ra giá trị xã hội của hàng hoá 24/ Cùng 1 sản phẩm như nhau, công ty A sản xuất 4 giờ/ 1 sản phẩm, công ty B 4 giờ / 2 sản phẩm, qua đó cho thấy: a điều kiện sản xuất khác nhau b năng suất lao động khác nhau c giá cả của hàng hoá khác nhau d công dụng hàng hoá khác nhau 25/ Một người sản xuất ra 1 cái bàn để bán trên thị trường với giá cả thấp hơn giá trị cá biệt của hàng hoá thì người sản xuất sẽ: a thua lỗ b bán được nhiều hàng hoá do giá rẻ c hoà vốn d ế thừa do giá trị quá cao 26/ Hình thái cuối cùng của giá trị cho đến thời điểm hiện nay là gì ? a Giá trị chung b Vàng c Tiền tệ d Vàng và bạc 27/ ............... là hàng hóa đặc biệt được tách ra làm vật ngang giá chung cho tất cả các hàng hoá. a Vật ngang giá chung b Vàng c Tiền tệ d Bạc 28/ Giá trị và giá cả của hàng hoá có quan hệ với nhau như thế nào ? a Giá cả luôn bằng giá trị b Giá cả có thể thấp hơn, cao hơn hoặc bằng giá trị tuỳ từng thời điểm. c Giá cả luôn thấp hơn giá trị d Giá cả luôn cao hơn giá trị Giá tri Giá ca 29/ Trong công thức: , nếu giá cả của một hàng hoá tăng (P), M sẽ thay đổi như thế nào ? a Tất cả vẫn không thay đổi b M sẽ tăng c M sẽ giảm d M vẫn ổn định như ban đầu 30/ Trong công thức lưu thông tiền tệ, mức tiền tệ cần thiết cho lưu thông sẽ nghịch biến với yếu tố nào? a Q b V c P d P x Q 31/ Trên thị trường, có lúc một số mặt hàng như vàng, dầu mỏ... cung nhỏ hơn cầu thì Nhà nước ta phải điều tiết như thế nào để cân đối giữa cung và cầu? a Giảm thuế nhập khẩu b Chuyển hàng từ vùng có giá thấp sang nơi có giá cao c Đẩy mạnh quá trình tự sản xuất. d Mua các hàng hoá để tích trữ và bán với giá cao hơn. 32/ Trước hiện tượng hàng nhái, hàng giả xuất hiện trên thị trường làm ảnh hưởng đến cung cầu, Nhà nước cần xử lý như thế nào? a Xử lý theo pháp luật, kiểm tra sát sao. b Cân đối cung cầu. c Cho hàng nhái, hàng giả phát triển để người tiêu dùng được mua với giả rẻ. d Không quan tâm, để các nhà sản xuất tự lo. 33/ Chuẩn bị cho Tết trung thu sắp đến, nếu là người sản xuất kinh doanh bánh kẹo thì em vận dụng quan hệ cung cầu như thế nào? a Sản xuất và kinh doanh như mọi ngày. b Không quan tâm đến điều đó. c Mở rộng sản xuất và kinh doanh. d Thu hẹp sản xuất và kinh doanh. 34/ Việc mua bán trả ngay trên thị trường thì khái niệm cầu được hiểu như thế nào? a Có khả năng thanh toán. b Người tiêu dùng có thu nhập khá c Cầu ăn khớp với cung d Sự thanh toán sòng phẳng 35/ Sở dĩ giá cả thị trường không ăn khớp với giá cả là do: a chúng hoàn toàn không có quan hệ gì với nhau. b tác động của quan hệ cung - cầu c người bán luôn bán cao hơn giá trị d người mua không bao giờ phải mua với giá cao PxQ VM 36/ Thị trường có các nhân tố cơ bản, đó là: a Hàng hoá, tiền tệ, chủ thể kinh doanh, quan hệ mua bán b Hàng hoá, chủ thể kinh doanh, quy luật giá trị c Chủ thể kinh doanh, quy luật kinh tế, hàng hoá, tiền tệ d Hàng hoá, tiền tệ, người mua, người bán 37/ Khi mua sách vở về dùng là chúng ta đã thừa nhận thuộc tính gì của những hàng hoá này ? a Giá trị trao đổi b Giá trị c Giá trị sử dụng d Giá cả 38/ Nắm bắt thông tin trên thị trường có ý nghĩa như thế nào đối với người mua hàng ? a Không thiệt thòi khi bán hàng b Giúp người mua điều chỉnh việc mua sao cho có lợi nhất c Thiếu tự tin khi tham gia mua bán trên thị trường d Nhắc nhở người khác không thực hiện sai giá trị hàng hoá 39/ Tại sao trong thời gian gần đây rất khó tìm thấy lao động làm trong ngành nông nghiệp là thanh niên ? a Người lao động đang chuyển dần sang các ngành khác có thu nhập cao, ổn định hơn b Thanh niên tham gia các hoạt động xã hội nhiều hơn trước kia c Lao động ở Việt Nam đang trong giai đoạn "già hoá" d Cả 3 ý trên đều đúng 40/ Loại thị trường nào có sức thu hút vốn lớn nhất trên thế giới hiện nay ? a Thị trường bánh trung thu b Thị trường bất động sản c Thỉ trường chứng khoán d Thị trường lao động
00:00:00