Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

Tr­êng THPT Nam S¸ch II - HD §Ò kiÓm tra m«n GDCD 11 (Thêi gian 45 phót) Ngµy kiÓm tra:…………. §Ò sè: 966 1/ Có những thời điểm, thị trường bị rối loạn là do nguyên nhân nào sau đây? a Thiên tai, chiến tranh. b Tự phát đầu cơ tích trữ của tư thương. c Lạm phát tiền tệ. d Cả 3 ý. 2/ Trên thị trường, mặt hàng quạt điện thông thường mà cung lớn hơn cầu thì nhà sản xuất phải giải quyết như thế nào? a Thu hẹp sản xuất b Tăng giá bán. c Cho công nhân tạm nghỉ sau đó lại tăng cường sản xuất d Ngừng hẳn sản xuất 3/ Trước hiện tượng hàng nhái, hàng giả xuất hiện trên thị trường làm ảnh hưởng đến cung cầu, Nhà nước cần xử lý như thế nào? a Cân đối cung cầu. b Cho hàng nhái, hàng giả phát triển để người tiêu dùng được mua với giả rẻ. c Xử lý theo pháp luật, kiểm tra sát sao. d Không quan tâm, để các nhà sản xuất tự lo. 4/ Trong các nhu cầu sau đây, đâu là nhu cầu không có khả năng thanh toán? a Ông A muốn mua 1 chiếc ô tô nhưng chưa đủ tiền. b Bà C mua xe đạp cho con đi học hết 500.000 đồng. c Anh B mua xe máy trả góp trị giá 14.000.000 đồng. d Chị D mua hàng ở siêu thị thanh toán bằng phiếu hết 1000000 đồng. 5/ Việc mua bán trả ngay trên thị trường thì khái niệm cầu được hiểu như thế nào? a Có khả năng thanh toán. b Cầu ăn khớp với cung c Sự thanh toán sòng phẳng d Người tiêu dùng có thu nhập khá 6/ Hình thái giá trị đầy đủ còn được gọi là hình thái giá trị: a Chung b Mở rộng c Giản đơn d Ngẫu nhiên 7/ Giá trị của 1 mớ rau là 1000đ, nhưng sáng sớm người bán chỉ chịu bán với giá 2000đ/1 mớ, có phải người bán rau thực hiện sai giá trị của hàng hoá ? a Hoàn toàn sai, lẽ ra họ phải luôn bán với giá 2000 hoặc hơn mới có lãi b Hoàn toàn đúng c Giá 1000đ/1 mớ là hợp lí nhất d Người bán vẫn thực hiện đúng giá trị của hàng hoá vì sẽ có lúc họ phải bán với giá < 1000đ/1mớ 8/ Trong công thức: , nếu giá cả của một hàng hoá tăng (P), M sẽ thay đổi như thế nào ? a Tất cả vẫn không thay đổi b M vẫn ổn định như ban đầu c M sẽ tăng d M sẽ giảm 9/ Căn cứ vào công thức lưu thông tiền tệ ( ), điều gì sẽ xảy ra nếu lượng tiền giấy được đưa vào lưu thông quá nhiều so với yêu cầu? a Xuất hiện biểu hiện của nhu cầu tăng vốn trong các doanh nghiệp. b Cầu hàng hoá trên thị trường tăng c Xảy ra lạm phát d Thị trường ổn định 10/ Biết mẹ mới mua nhẫn vàng (vàng 99.99%), Lan cho rằng đây là một cách cất trữ tiền, trong khi đó Lâm lại cho rằng đó chẳng qua chỉ là để trang trí. Em nghiêng về ý kiến nào ? a Lâm đúng b Lan đúng c Cả hai đều đúng d Cả hai đều sai 11/ Thị trường có các nhân tố cơ bản, đó là: a Hàng hoá, chủ thể kinh doanh, quy luật giá trị b Hàng hoá, tiền tệ, chủ thể kinh doanh, quan hệ mua bán c Chủ thể kinh doanh, quy luật kinh tế, hàng hoá, tiền tệ d Hàng hoá, tiền tệ, người mua, người bán 12/ Chủ doanh nghiệp sau khi nghiên cứu thị trường đã cho dừng sản xuất và chuẩn bị chuyển hướng sang sản xuất mặt hàng khác ?Ở đây, thị trường thực hiện chức năng gì ? a Điều tiết sản xuất b Thông tin c Thực hiện d Cả 3 chức năng 13/ Những hàng hoá như thế nào sẽ bán chạy trên thị trường ? PxQ VMPxQ VM a Giá rẻ b Hình thức bắt mắt c Phù hợp với thị hiếu và thu nhập của người tiêu dùng d Có giá trị lớn 14/ Nắm bắt thông tin trên thị trường có ý nghĩa như thế nào đối với người mua hàng ? a Không thiệt thòi khi bán hàng b Giúp người mua điều chỉnh việc mua sao cho có lợi nhất c Nhắc nhở người khác không thực hiện sai giá trị hàng hoá d Thiếu tự tin khi tham gia mua bán trên thị trường 15/ Theo em mua bán cổ phiếu trên thị trường chứng khoán được thực hiện dưới hình thức nào ? a Mua cổ phiếu, chờ giá lên để thu về lãi như gửi ngân hàng b Chào bán cổ phần c Đấu giá cổ phiếu, ai đặt giá cao thì được d Khoán cổ phiếu 16/ Chỉ vì chạy theo lợi nhuận trước mắt, cơ sở sản xuất rượu C đã pha cồn với nước lã.Đó là hành động: a Đó là việc nên làm để hạn chế số người say rượu b Đó là hành động tiêu cực c Vi phạm pháp luật, ảnh hưởng sức khoẻ người tiêu dùng d Việc đó chưa đến mức quá nghiêm trọng 17/ Câu nói:"Kẻ mạnh không phải là kẻ đạp trên vai người khác để sống mà kẻ mạnh là kẻ phải đứng vững trên đôi chân của mình" .Ý muốn nói: a Hình ảnh này chỉ có trong văn học b Khẳng định con người giành chiến thắng một cách trong sáng lành mạnh c Điều đó là đúng tuyệt đối d Thông thường cuộc sống vốn dĩ là như thế 18/ Trong nền kinh tế bao cấp trước đây, nền sản xuất không phát triển được mà nó bị lạc hậu kém phát triển là do Nhà nước không nhận thức được: a Mặt tích cực của cạnh tranh. b Vai trò của cạnh tranh c Cạnh tranh là quy luật khách quan của sản xuất hàng hoá d Lợi ích của cạnh tranh 19/ Trong nền kinh tế thời kỳ bao cấp Nhà nước ở vị trí: a Độc quyền b Cơ bản c Sau các doanh nghiệp tư nhân d Thứ yếu 20/ Động lực thực sự của sản xuất và lưu thông hàng hoá là: a Tranh chấp, giành giật nhau b Cạnh tranh lành mạnh c Cạnh tranh d Cạnh tranh không lành mạnh 21/ Vàng lên cơn sốt là do: a Vàng sắp cạn kiệt b Các chủ kinh doanh, người dân đua nhau mua vàng tích trữ để thu lợi nhuận: c Nhu cầu về vàng tăng vọt để giao dịch quốc tế d Lượng cung vàng trên thị trường không đáp ứng yêu cầu khách hàng 22/ Chỉ ra yếu tố không phải là một trong những nhân tố cơ bản của thị trường a Người mua b Hàng hoá c Tiền tệ d Giá trị sử dụng 23/ Chủ doanh nghiệp sau khi nghiên cứu thị trường đã cho dừng sản xuất và chuẩn bị chuyển hướng sang sản xuất mặt hàng khác ? Ở đây, thị trường thực hiện chức năng gì ? a Thông tin b Điều tiết sản xuất c Thực hiện d Cả 3 chức năng 24/ Người tiêu dùng phải nộp thuế giá trị gia tăng vào ngân sách nhà nước bằng tiền. Trong trường hợp này tiền thực hiện chức năng gì? a phương tiện lưu thông b phương tiện thanh toán c phương tiện cất trữ của nhà nước d phương tiện trung gian để mua hàng 25/ giá trị XH của hàng hoá bao gồm lợi nhuận và: a giá trị sử dụng của hàng hoá b giá trị sức lao động của người sản xuất c giá trị tăng thêm của hàng hoá d chi phí sản xuất 26/ Trong siêu thị có bảng niêm yết giá 1 chiếc điện thoại 2.000.000 đ giảm giá 20% điều này thể hiện chức năng a quảng cáo của thị trường b giảm giá bán tăng sức mua c Thông tin của thị trường d kích thích nhu cầu tiêu dùng 27/ Những nguyên vật liệu do con người tạo ra đều có nguồn gốc từ : a Lao động b Tự nhiên c Đời sống d Khoa học- kĩ thuật 28/ Em đồng ý với ý nào sau đây? a Giáo dục đào tạo - khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu. b Trong quá trình sản xuất, người ta chỉ quan tâm đến sức lao động. c Phát triển kinh tế nhưng không quan tâm đến việc gia tăng dân số. d Phát triển kinh tế nhưng không quan tâm đến bảo vệ môi trường. 29/ Người thợ xây dùng gỗ làm côt-pha đổ bê tông, trong trường hợp này cốt-pha đóng vai trò là : a đối tượng lao động b đối tượng lao động đã được cải biến c công cụ lao động d tư liệu lao động 30/ Hiện nay kinh tế của nước ta vẫn nghiêng về ngành nông nghiệp -nội dung này nói về : a tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam b cơ cấu kinh tế của Việt Nam c ý nghĩa của phát triển kinh tế đối với xã hội d thế mạnh của Việt Nam là ngành nông nghiệp 31/ Tác động của quy luật giá trị đối với những người sản xuất hàng hóa là: a bình đẳng như nhau b luôn gia tăng giá trị hàng hóa c ưu tiên người sản xuất giỏi , trung thực d mang lại nhiều lợi nhuận 32/ Một trong những tác động của quy luật giá trị là phân hóa giàu nghèo giữa: a giai cấp bị trị và thống trị b người mua và người bán c những người sản xuất d người chủ doanh nghiệp và công nhân làm thuê 33/ Cơ chế họat động của quy luật giá trị yêu cầu a giá cả xoay quanh trục giá trị của hàng hóa b giá cả của hàng hóa phù thuộc với yêu cầu của thị trường c giá cả thấp hơn giá trị hàng hóa d giá cả cao hơn giá trị của hàng hóa 34/ Trong trường hợp thời gian lao động cá biệt ngang bằng thời gian lao động xã hội cần thiết thì nhà sản xuất sẽ: a bán được hàng hóa và hòa vốn b không bán được hàng hóa c thu được lợi nhuận trung bình d bán được hàng hóa và lãi cao 35/ Nội dung nào sau đây thể hiện tác động của quy luật giá trị : a thúc đẩy quan hệ cung - cầu hàng hóa b tạo ra sự cạnh tranh giữa người bán với người bán c tạo ra sự phân hóa giàu nghèo d thúc đẩy sự ra đời tiền tệ 36/ Ban hành luật đầu tư là 1 trong những chính sách nhằm vận dụng quy luật giá trị của: a hệ thống luật pháp b hoạt động đầu tư phát triển kinh tế c nhà nước d Quốc hội - Đảng cộng sản Việt Nam 37/ Mục đích quan trọng nhất mà các nhà sản xuất hàng hóa hướng tới thông qua việc thực hiện quy luật giá trị là a lợi nhuận b tăng thời gian lao động cá biệt c hạ giá hàng hoá d nâng cao giá trị hàng hoá 38/ Qua hình vẽ điều gì sẽ xảy ra với người sản xuất a thua lỗ b bán hàng hoá nhanh, rẻ và lãi cao c thu được lợi nhuận trung bình d giá cả thấp hơn giá trị 39/ Người làm hàng nhái tạo ra những sản phẩm mẫu mã đẹp nhưng để giảm chi phí sản xuất nên đã sử dụng những nguyên vật liệu kém chất lượng.Thực chất của việc này là: a không có năng lực sản xuất - kinh doanh b tăng giá trị cá biệt của hàng hoá c không tạo ra giá trị xã hội của hàng hoá d tiết kiệm trong sản xuất nhưng không khoa học 40/ Cùng 1 sản phẩm như nhau, công ty A sản xuất 4 giờ/ 1 sản phẩm, công ty B 4 giờ / 2 sản phẩm, qua đó cho thấy: a điều kiện sản xuất khác nhau b năng suất lao động khác nhau c công dụng hàng hoá khác nhau d giá cả của hàng hoá khác nhau Giá tri Giá ca
00:00:00