Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

Tr­êng THPT Nam S¸ch II - HD §Ò kiÓm tra m«n GDCD 11 (Thêi gian 45 phót) Ngµy kiÓm tra:…………. §Ò sè: 961 1/ Có những thời điểm, thị trường bị rối loạn là do nguyên nhân nào sau đây? a Thiên tai, chiến tranh. b Tự phát đầu cơ tích trữ của tư thương. c Lạm phát tiền tệ. d Cả 3 ý. 2/ Trên thị trường, mặt hàng quạt điện thông thường mà cung lớn hơn cầu thì nhà sản xuất phải giải quyết như thế nào? a Tăng giá bán. b Thu hẹp sản xuất c Cho công nhân tạm nghỉ sau đó lại tăng cường sản xuất d Ngừng hẳn sản xuất 3/ Hiện nay, thịt lợn, thịt gà rất đắt. Người tiêu dùng sẽ sử dụng quy luật cung cầu như thế nào? a Chuyển sang mua tôm, cá và những thực phẩm khác. b Không mua. c Chỉ ăn rau d Vẫn mua thịt gà, thịt lợn bình thường. 4/ Trước hiện tượng hàng nhái, hàng giả xuất hiện trên thị trường làm ảnh hưởng đến cung cầu, Nhà nước cần xử lý như thế nào? a Cân đối cung cầu. b Không quan tâm, để các nhà sản xuất tự lo. c Cho hàng nhái, hàng giả phát triển để người tiêu dùng được mua với giả rẻ. d Xử lý theo pháp luật, kiểm tra sát sao. 5/ Việc mua bán trả ngay trên thị trường thì khái niệm cầu được hiểu như thế nào? a Sự thanh toán sòng phẳng b Người tiêu dùng có thu nhập khá c Cầu ăn khớp với cung d Có khả năng thanh toán. 6/ Trong nền kinh tế bao cấp trước đây, nền sản xuất không phát triển được mà nó bị lạc hậu kém phát triển là do Nhà nước không nhận thức được: a Vai trò của cạnh tranh b Mặt tích cực của cạnh tranh. c Cạnh tranh là quy luật khách quan của sản xuất hàng hoá d Lợi ích của cạnh tranh 7/ Để giúp cho các chủ thể kinh tế kinh doanh bình đẳng, cạnh tranh lành mạnh đúng kỷ cương, Nhà nước cần: a Để cho các chủ thể kinh tế tự do kinh doanh b Bù lỗ cho các doanh nghiệp bị thua lỗ c Quản lý các hoạt động của các chủ thể kinh tế d Tạo hành lang pháp lý và cơ chế, chính sách thuận lợi, hiệu quả 8/ Trong nền kinh tế thời kỳ bao cấp Nhà nước ở vị trí: a Độc quyền b Cơ bản c Thứ yếu d Sau các doanh nghiệp tư nhân 9/ Hiện nay trong sự cạnh tranh của nền kinh tế vẫn tồn tại hiện tượng một hoặc một số nhà sản xuất phân phối sản phẩm cho mọi khách hàng,quy định giá cả: a Đó là cạnh tranh giữa những người bán b Đó là cạnh tranh lành mạnh c Đó là cạnh tranh trong nội bộ ngành d Đó là cạnh tranh độc quyền 10/ Vàng lên cơn sốt là do: a Lượng cung vàng trên thị trường không đáp ứng yêu cầu khách hàng b Vàng sắp cạn kiệt c Nhu cầu về vàng tăng vọt để giao dịch quốc tế d Các chủ kinh doanh, người dân đua nhau mua vàng tích trữ để thu lợi nhuận: 11/ Nền kinh tế ở các nước TBCN thường xuyên có hiện tượng: a cùng nhau phát triển b Cá lớn nuốt cá bé c Cạnh tranh với nhau để bình ổn thị trường d Đầu tư vốn để thu nhiều lợi nhuận 12/ Mũ bảo hiểm sản xuất từ Trung Quốc rẻ hơn so với mũ bảo hiểm sản xuất ở Việt Nam, 1 phần là do : a lợi nhuận thấp hơn b hạ giá để tránh bị ế thừa c công dụng khác nhau d giá trị thấp hơn 13/ Một trong những tác động của quy luật giá trị là phân hóa giàu nghèo giữa: a giai cấp bị trị và thống trị b những người sản xuất c người chủ doanh nghiệp và công nhân làm thuê d người mua và người bán 14/ Cơ chế họat động của quy luật giá trị yêu cầu a giá cả xoay quanh trục giá trị của hàng hóa b giá cả cao hơn giá trị của hàng hóa c giá cả thấp hơn giá trị hàng hóa dgiá cả của hàng hóa phù thuộc với yêu cầu của thị trường 15/ Nội dung nào sau đây thể hiện tác động của quy luật giá trị : a tạo ra sự phân hóa giàu nghèo b thúc đẩy sự ra đời tiền tệ c thúc đẩy quan hệ cung - cầu hàng hóa d tạo ra sự cạnh tranh giữa người bán với người bán 16/ Qua hình vẽ điều gì sẽ xảy ra với người sản xuất a giá cả thấp hơn giá trị b thua lỗ c thu được lợi nhuận trung bình d bán hàng hoá nhanh, rẻ và lãi cao 17/ Câu tục ngữ " tấc đất - tấc vàng " muốn nói tới nguyên tắc nào trong việc trao đổi mua bán hàng hoá? a cầu tăng dẫn đến cung tăng b giá cả của đất đai được tính bằng vàng c cạnh tranh giữa các ngành d ngang giá 18/ Hãng ôtô Ford trước nguy cơ khủng hoảng đã thu nhỏ quy mô sản xuất và sa thải 41 000 công nhân để tập trung sản xuất những mặt hàng thế mạnh. Đây là hoạt động nhằm a tránh lãng phí vốn b điều tiết sản xuất c giữ cân bằng để chiến thắng trên thương trường d thăm dò nhu cầu thị trường 19/ Cùng 1 sản phẩm như nhau, công ty A sản xuất 4 giờ/ 1 sản phẩm, công ty B 4 giờ / 2 sản phẩm, qua đó cho thấy: a công dụng hàng hoá khác nhau b năng suất lao động khác nhau c giá cả của hàng hoá khác nhau d điều kiện sản xuất khác nhau 20/ Nhà nước áp dụng nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần tạo điều kiện cho mọi đơn vị kinh tế đều phát huy khả năng sản xuất - kinh doanh nhằm : a vận dụng quy luật giá trị Giá tri Giá ca b thúc đẩy sự cạnh tranh giữa các thành phần kinh tế c tăng cường sự quản lí vi mô của nhà nước đối với nền kinh tế d hạn chế sự tiêu cực của cạnh tranh 21/ Một người sản xuất ra 1 cái bàn để bán trên thị trường với giá cả thấp hơn giá trị cá biệt của hàng hoá thì người sản xuất sẽ: a hoà vốn b bán được nhiều hàng hoá do giá rẻ c ế thừa do giá trị quá cao d thua lỗ 22/ Thị trường có các nhân tố cơ bản, đó là: a Hàng hoá, tiền tệ, người mua, người bán b Hàng hoá, chủ thể kinh doanh, quy luật giá trị c Hàng hoá, tiền tệ, chủ thể kinh doanh, quan hệ mua bán d Chủ thể kinh doanh, quy luật kinh tế, hàng hoá, tiền tệ 23/ Chủ doanh nghiệp sau khi nghiên cứu thị trường đã cho dừng sản xuất và chuẩn bị chuyển hướng sang sản xuất mặt hàng khác ?Ở đây, thị trường thực hiện chức năng gì ? a Thông tin b Điều tiết sản xuất c Thực hiện d Cả 3 chức năng 24/ Khi mua sách vở về dùng là chúng ta đã thừa nhận thuộc tính gì của những hàng hoá này ? a Giá trị sử dụng b Giá cả c Giá trị d Giá trị trao đổi 25/ Tại sao trong thời gian gần đây rất khó tìm thấy lao động làm trong ngành nông nghiệp là thanh niên ? a Người lao động đang chuyển dần sang các ngành khác có thu nhập cao, ổn định hơn b Lao động ở Việt Nam đang trong giai đoạn "già hoá" c Thanh niên tham gia các hoạt động xã hội nhiều hơn trước kia d Cả 3 ý trên đều đúng 26/ Khi giá cả một thứ hàng hoá tăng, tâm lí người mua hàng sẽ diễn biến như thế nào ? a Liên kết mua hàng b Hạn chế mua hàng c Tích cực mua nhiều để giảm giá d Bị thúc đẩy mua nhiều hàng hoá 27/ Em đồng ý với ý nào sau đây? a Giáo dục đào tạo - khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu. b Phát triển kinh tế nhưng không quan tâm đến việc gia tăng dân số. c Phát triển kinh tế nhưng không quan tâm đến bảo vệ môi trường. d Trong quá trình sản xuất, người ta chỉ quan tâm đến sức lao động. 28/ Em đồng ý với quan điểm nào sau đây: a Sản xuất vật chất là cơ sở tồn tại, phát triển của con người và xã hội loài người b Giới tự nhiên phong phú là cơ sở tồn tại và phát triển của con người và xã hội loài người c Dân số của mỗi nước là cơ sở tồn tại, phát triển của con người và xã hội nước đó d Cả 3 ý trên đều sai 29/ Để đánh giá 1 quốc gia có nền kinh tế vững mạnh và có sự tiến bộ , công bằng hay không - người ta dựa vào sự : a tăng trưởng kinh tế và chất lượng dân số b phát triển kinh tế c cân bằng giữa công nghiệp - nông nghiệp và dịch vụ d chăm lo thực hiện quyền bình đẳng cho nhân dân lao động 30/ Để tạo động lực cho sự phát triển kinh tế thì tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội : a là 2 yếu tố quyết định b có mối quan hệ biện chứng c là cơ sở tạo ra sự phát triển của xã hội d là 2 nội dung chủ yếu 31/ Trong công thức: thì hai yếu tố P x Q là: a Giá cả của một đơn vị hàng hoá b Tổng số giá cả của hàng hoá đem ra lưu thông c Số lượng tiền tệ cần thiết cho lưu thông d Số vòng luân chuyển trung bình của một đơn vị tiền tệ 32/ Chỉ ra yếu tố không phải là một trong những nhân tố cơ bản của thị trường a Tiền tệ b Hàng hoá c Giá trị sử dụng d Người mua 33/ Sản phẩm hàng hóa có thể thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người thì đó chính là ..........của hàng hóa : a công dụng cơ bản b thuộc tính c giá trị sử dụng d giá trị M = V QP x M = V QP xQP x 34/ Công thức H-T-H trong trao đổi , mua bán hàng hóa thể hiện chức năng nào của tiền tệ : a phương tiện thanh toán b phương tiện trung gian để mua hàng c phương tiện cất trữ của nhà nước d phương tiện lưu thông 35/ giá trị XH của hàng hoá bao gồm lợi nhuận và: a chi phí sản xuất b giá trị tăng thêm của hàng hoá c giá trị sức lao động của người sản xuất d giá trị sử dụng của hàng hoá 36/ Hình thái giá trị đầy đủ còn được gọi là hình thái giá trị: a Mở rộng b Chung c Ngẫu nhiên d Giản đơn 37/ Khi giá trị của các hàng hóa được thể hiện ở một hàng hoá duy nhất trên một thị trường nhất định, giá trị của hàng hoá ở hình thái nào ? a Hình thái giá trị đầy đủ b Hình thái giá trị giản đơn c Hình thái tiền tệ d Hình thái giá trị chung 38/ Tại sao hình thái đầu tiên của giá trị còn được gọi là "ngẫu nhiên" ? a Vì người sản xuất đem đổi một thứ hàng hoá bất kì mình có lấy một hàng hoá khác mình cần, chỉ cần thấy là chúng có thể đổi được cho nhau b Vì đó là hình thái đầu tiên của giá trị c Vì trong qúa trình trao đổi, họ ngẫu nhiên phát hiện ra hai hàng hoá mang ra trao đổi có giá trị ngang nhau d Vì hai người sản xuất hàng hoá mang hai hàng hoá bất kì nào đó của mình đổi cho nhau 39/ Căn cứ vào công thức lưu thông tiền tệ ( ), điều gì sẽ xảy ra nếu lượng tiền giấy được đưa vào lưu thông quá nhiều so với yêu cầu? a Xảy ra lạm phát b Thị trường ổn định c Cầu hàng hoá trên thị trường tăng d Xuất hiện biểu hiện của nhu cầu tăng vốn trong các doanh nghiệp. 40/ Biết mẹ mới mua nhẫn vàng (vàng 99.99%), Lan cho rằng đây là một cách cất trữ tiền, trong khi đó Lâm lại cho rằng đó chẳng qua chỉ là để trang trí. Em nghiêng về ý kiến nào ? a Lâm đúng b Lan đúng c Cả hai đều đúng d Cả hai đều sai PxQ VM
00:00:00