Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

1 TRƯỜNG THCS VÀ THPT BÌNH LONG Thứ ngày tháng 11 năm 2016 KIỂM TRA 1 TIẾT Môn : GDCD MÃ ĐỀ: 132 Câu 1: Theo nội dung quy luật giá trị, sản xuất và lưu thông hàng hóa phải dựa trên cơ sở nào? A. Thời gian lao động cá biệt B. Thời gian lao động xã hội cần thiết C. Giá trị của hàng hóa D. Nhu cầu của mọi người Câu 2: Yếu tố nào quyết định số lượng cung hàng hóa ? A. Các yếu tố sản xuất B. Số lượng và chất lượng nguồn nhân lực C. Mức giá cả hàng hóa D. Khả năng sản xuất Câu 3: Trên thị trường người tiêu dùng chịu ảnh hưởng như thế nào về quan hệ cung – cầu ? A. Vừa có lợi, vừa thua thiệt B. Luôn có lợi C. Thiệt thòi, bị ép giá D. Không bị ảnh hưởng gì Câu 4: Khi giá cả hàng hóa tăng lên, các doang nghiệp mở rộng sản xuất. Đây là biểu hiện nào trong quan hệ cung - cầu ? A. Cung – cầu ảnh hưởng đến giá cả thị trường B. Cung – cầu tác động lẫn nhau C. Tất cả các các biểu hiện trên D. Giá cả trị trường ảnh hưởng đến cung – cầu Câu 5: Cạnh tranh ra đời, tồn tại và phát triển khi nào ? A. Khi lưu thông hàng hóa xuất hiện B. Khi sản xuất và lưu thông hàng hóa xuất hiện C. Khi sản xuất hàng hóa xuất hiện D. Khi quy luật giá trị xuất hiện Câu 6: Nội dung nào được xem là mặt hạn chế của cạnh tranh? A. Khai thác tối đa mọi nguồn lực của đất nước- B. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 2 C. Kích thích sức sản xuất D. Làm cho môi trường bị suy thoái Câu 7: Hành vi nào sau đây là sự biểu hiện của sự cạnh tranh không lành mạnh ? A. Áp dụng khoa học – kỹ thuật hiện đại vào sản xuất B. Đầu cơ tích trữ để nâng cao lợi nhuận--- C. Hạ giá thành sản phẩm D. Tung ra nhiều khuyến mãi để thu hút khách hàng Câu 8: Việc trao đổi các hàng hóa với nhau trên thị trường thực chất là trao đổi : A. Giá trị sử dung của hàng hóa B. Những lượng lao động hao phí bằng nhau ẩn chứa trong hàng hóa C. Giá trị của hàng hóa D. Thời gian lao động xã hội cần thiết Câu 9: Ý kiến nào đúng khi nói về cạnh tranh ? A. Ở nơi nào có sản xuất thì nơi có có cạnh tranh B. Nền kinh tế tập trung bao cấp có cạnh tranh C. Nền kinh tế tự túc tự cấp có cạnh tranh D. Chỉ có sản xuất hàng hóa thì mới có cạnh tranh Câu 10: Trên thị trường, sự tác động của nhân tố nào khiến cho giá cả hàng hóa trở nên cao hơn hoặc thấp hơn so với giá trị? A. Cạnh tranh và phân phối sản phẩm B. Độc quyền C. Cung – cầu D. Người mua, người bán Câu 11: Người tiêu dùng Việt Nam đang có xu hướng chuộng dùng hàng ngoại. Để hạn chế xu hướng này các chủ thể sản xuất kinh doanh trong nước cần phải làm gì? A. Làm hàng nhái giống như của nước ngoài B. Có những ưu đãi đặc biệt về giá cả C. Tìm cách ngăn chặn không cho hàng hoá nước ngoài tràn vào nước ta D. Tích cực cạnh tranh với các mặt hàng nước ngoài giành ưu thế trên thị trường nội địa Câu 12: Lao động xã hội của người sản xuất hàng hóa kết tinh trong hàng hóa gọi là gì? 3 A. Thời gian lao động xã hội cần thiết B. Giá trị hàng hóa C. Thời gian lao động cá nhân D. Thời gian lao động cá biệt Câu 13: Thị trường bao gồm các nhân tố cơ bản nào ? A. Hàng hóa, tiền tệ, giá cả, giá trị B. Hàng hóa, tiền tệ, người mua, người bán C. Hàng hóa, tiền tệ, chợ, siêu thị D. Cung – cầu, giá cả, tiền tệ Câu 14: Quy luật kinh tế nào chi phối trong nền sản xuất hàng hóa ? A. Quy luật lưu thông hàng hóa B. Quy luật cạnh tranh C. Quy luật giá trị D. Quy luật cung – cầu Câu 15: Nam có thu nhập ổn định 9 triệu đồng/ tháng. Nam không có khả năng thanh toán nhu cầu nào ? A. Mua xe gắn máy cho con đi học B. Mua nhà ở xã hội C. Đổi điên thoại đời mới D. Mua ô tô đi làm Câu 16: Quy luật kinh tế nào chi phối trong nền sản xuất hàng hóa ? A. Quy luật giá trị B. Quy luật cung – cầu C. Quy luật cạnh tranh D. Quy luật lưu thông hàng hóa Câu 17: Lưu thông tiền tệ do yếu tố nào quy định ? A. Lưu thông hàng hóa B. Ngân hàng Nhà nước C. Chất lượng sản phẩm D. Giá cả hàng hóa Câu 18: ……………… là cạnh tranh diễn ra theo đúng pháp luật và gắn liền với các tác động tích cực . A. Cạnh tranh hoàn hảo B. Cạnh tranh lành mạnh C. Cạnh tranh lí tưởng D. Cạnh tranh tích cực Câu 19: Trong nền kinh tế nước ta hiện nay, mức độ cạnh tranh như thế nào ? A. Vừa có cạnh tranh vừa có độc quyền B. Chỉ có độc quyền không có cạnh tranh C. Chỉ có cạnh tranh không có độc quyền D. Cạnh tranh thì ít, độc quyền nhiều hơn 4 Câu 20: Khi năng suất lao động tăng lên gấp 3 lần thì lượng giá trị của hàng hóa như thế nào ? A. Giảm xuống 1/2 B. Tăng lên gấp 3 lần C. Giảm xuống 1/3 D. Không thay đổi Câu 21: Việc phân phối lại nguồn hàng từ nơi có lãi ít đến nơi có nhiều lãi là kết quả tác động nào của quy luật giá trị? A. Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa B. Tăng năng suất lao động C. Kích thích lực lượng sản xuất phát triển D. Phân hóa giàu nghèo giữa những người sản xuất hàng hóa Câu 22: Tiền giấy ra đời đầu tiên ở quốc gia nào ? A. Anh- B. Mỹ C. Trung Quốc D. Pháp Câu 23: Nội dung của quan hệ cung – cầu trên thị trường nhằm xác định : A. Giá cả và số lượng hàng hóa, dịch vụ B. Số lượng hàng hóa lưu thông C. Giá trị hàng hóa D. Mức giá cả hàng hóa, dịch vụ Câu 24: Trong nền kinh tế thị trường, khái niệm cầu được hiểu là tên gọi tắt của nhu cầu nào? A. Hàng hóa mà người tiêu dùng cần B. Nhu cầu có khả năng thanh toán C. Nhu cầu của mọi người D. Nhu cầu nói chung Câu 25: Số lượng cầu phụ thuộc vào yếu tố nào nhất ? A. Mức giá cả hàng hóa B. Sở thích người tiêu dùng C. Thu nhập D. Tâm lý, thị hiếu người tiêu dùng Câu 26: Hành động nào là thể hiện sự cạnh tranh lành mạnh ? A. Tẩy chay hàng hóa của nhà sản xuất khác B. Chèo kéo, tranh giành khách hàng C. Giảm giá bán sản phẩm D. Bêu xấu các sản phẩm của nhà sản xuất khác Câu 27: Một hàng hóa sản xuất ra có được thị trường thừa nhận hay không thể hiện thông qua số lượng hàng hóa ………… 5 A. Không bán được B. Được bày bán nhiều hay ít C. Thay đổi mẫu mã D. Giá bán Câu 28: Nhà nước có trách nhiệm điều tiết cạnh tranh bằng cách thông qua các hình thức : A. Nâng cao mức thuế thu nhập B. Giáo dục, pháp luật, chính sách kinh tế - XH thích hợp C. Giáo dục tư tưởng cho các chủ thể kinh tế D. Phổ biến pháp luật cho mọi người nắm được- Câu 29: Xét tổng hàng hóa trên phạm vi toàn xã hội thì quy luật giá trị yêu cầu : A. Tổng giá cả hàng hóa sau khi bán phải = Tổng giá trị hàng hóa được tạo ra trong SX B. Tổng giá cả hàng hóa sau khi bán phải < Tổng giá trị hàng hóa được tạo ra trong SX C. Tổng giá trị hàng hóa sau khi bán Tổng giá cả hàng hóa được tạo ra trong SX D. Tổng giá cả hàng hóa sau khi bán phải > Tổng giá trị hàng hóa được tạo ra trong SX Câu 30: Trường hợp nào người bán có nhiều lãi ? A. Cung < cầu B. Cung = cầu C. Cung > cầu D. Mọi trường hợp đều có lãi Câu 31: Nội dung nào được xem là mặt hạn chế của cạnh tranh? A. Kích thích sức sản xuất B. Khai thác tối đa mọi nguồn lực của đất nước- C. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế D. Làm cho môi trường bị suy thoái Câu 32: Biểu hiện của quy luật giá trị trong lưu thông hàng hóa là gì ? A. Trao đổi theo theo nguyên tắc ngang giá B. Trao đổi theo quan hệ cung – cầu C. Trao đổi theo sự biến động của thị trường D. Trao đổi theo nhu cầu 6 Câu 33: Khi cung < cầu thì tất yếu điều gì xảy ra trên thị trường ? A. Giá cả < giá trị hàng hóa B. Nhà sản xuất mở rộng quy mô sản xuất C. Giá cả > giá trị hàng hóa D. Giá cả = giá trị hàng hóa Câu 34: Nắm bắt thông tin trên thị trường có ý nghĩa như thế nào đối với người mua hàng ? A. Không thiệt thòi khi bán hàng B. Nhắc nhở người khác không thực hiện sai giá trị hàng hoá C. Thiếu tự tin khi tham gia mua bán trên thị trường D. Giúp người mua điều chỉnh việc mua sao cho có lợi nhất Câu 35: Mục đích cuối cùng của cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa là gì? A. Trở thành người chi phối thị trường B. Sản xuất được nhiều hàng hóa nhất C. Giành lợi nhuận về mình nhiều hơn người khác D. Bán được nhiều hàng hóa nhất Câu 36: Quá trình thực hiện giá trị sử dụng của hàng hóa được thực hiện trên lĩnh vực nảo? A. Phân phối- B. Tiêu dùng C. Sản xuất D. Lưu thông Câu 37: Trong nền kinh tế hàng hóa, người tiêu dùng muốn có giá trị sử dụng của hàng hóa thì trước hết phải thực hiện được điều gì? A. Lao động cá biệt B. Giá trị xã hội C. Giá trị - D. Giá trị trao đổi Câu 38: Để giúp cho các chủ thể kinh tế kinh doanh bình đẳng, cạnh tranh lành mạnh đúng kỷ cương. Nhà nước cần phải làm gì? A. Quản lý các hoạt động của các chủ thể kinh tế B. Tạo hành lang pháp lý và cơ chế, chính sách thuận lợi, hiệu quả C. Bù lỗ cho các doanh nghiệp bị thua lỗ D. Để cho các chủ thể kinh tế tự do kinh doanh Câu 39: Mối quan hệ giữa số lượng cầu và giá cả hàng hóa là: A. Bằng nhau B. Ngược chiều C. Tỉ lệ thuận D. Tỉ lệ nghịch 7 Câu 40: Cạnh tranh trong lĩnh vực nào là quan trọng nhất ? A. Trong lĩnh vực xã hội B. Trong lĩnh vực kinh tế C. Trong lĩnh vực nghệ thuật D. Trong lĩnh vực chính trị
00:00:00