Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

ÔN THI VÀO 10 MÔN NGỮ VĂN ĐỀ 2 Phần 1 (6 điểm): Cho đoạn thơ sau: Quê hương anh nước mặn đồng chua Làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá. Anh với tôi đôi người xa lạ Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau Súng bên súng đầu sát bên đầu, Đêm rét chung chăn thành đôi tri kỉ. Đồng chí! (Chính Hữu, Đồng chí, SGK Ngữ văn 9, tập một, NXB Giáo dục 2016) 1. Bài thơ Đồng chí được sáng tác vào năm nào? Văn bản nào trong chương trình đã học ra mắt bạn đọc cùng năm với bài thơ này? 2. Em hiểu thế nào là “đôi tri kỉ”? Lý do nào để anh và tôi từ xa lạ trở thành đôi tri kỉ? 3. Vì sao có thể nhận xét dòng thơ cuối trong đoạn thơ trên là một dòng thơ đặc biệt? 4. Viết đoạn văn khoảng 12 câu theo phép lập luận diễn dịch để làm rõ những cơ sở hình thành tình đồng chí trong đoạn thơ trên. Đoạn văn có sử dụng một câu cảm thán (gạch chân và chú thích rõ). Phần 2 (4 điểm) Đọc đoạn văn sau và thực hiện yêu cầu: Trong lúc mọi người xôn xao vui vẻ phía sau lưng, bác lái xe quay sang nhà họa sĩ nói vội vã: - Tôi sắp giới thiệu với bác một trong những người cô độc nhất thế gian. Thế nào bác cũng thích vẽ hắn.” (Trích SGK Ngữ văn 9, tập một, NXB Giáo dục 2016) 1. Đoạn văn trên trích từ tác phẩm nào? Của ai? 2. Hãy thuật lại lời nhân vật bác lái xe trong đoạn văn trên theo cách gián tiếp. 3. Theo em, nhân vật được giới thiệu “một trong những người cô độc nhất thế gian” là ai? Điều gì ở nhân vật ấy khiến bác lái xe lại giới thiệu với họa sĩ này như vậy? 4. Từ hiểu biết về những nhân vật trong tác phẩm kết hợp với thực tế xã hội, em hãy viết một đoạn văn khoảng 2/3 trang giấy trình bày về tinh thần trách nhiệm trong công việc.
00:00:00