Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

HOC24.VN 1 TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN ĐẮK LẮK ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2017 Môn thi: NGỮ VĂN ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi gồm 01 trang) Thời gian làm bài: 120 phút (không kể giao đề) I. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm) Đọc đoạn thơ và thực hiện các yêu cầu sau Con gặp lại nhân dân như nai về suối cũ Cỏ đón giêng hai, chim én gặp mùa, Như đứa trẻ thơ đói lòng gặp sữa Chiếc nôi ngừng bỗng gặp cánh tay đưa. (Tiếng hát con tàu - Chế Lan Viên, Sách Ngữ văn 12, NXBGD-2007, tr. 144) 1. Xác định những phương thức biểu đạt trong đoạn thơ. 2. Cách xưng hô con trong đoạn thơ có ý nghĩa gì? 3. Chỉ ra và nêu tác dụng các biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn thơ. 4. Đoạn thơ thê hiện tâm tư, tình cảm gì của nhân vật trữ tình? PHẦN LÀM VĂN. (7,0 điểm) Câu 1. (2,0 điểm) Trong một buổi diễn thuyết vào đầu năm học, Bryan Dison - Tổng giám đốc tập đoàn Coca Cola đã nói chuyện với học sinh về mối tương quan giữa nghề nghiệp với những trách nhiệm khác của con người: .... “Bạn chớ để cuộc sống trôi qua trong kẽ tay vì bạn cứ đắm mình trong quá khứ hoặc ảo tưởng về tương lai. Chỉ bằng cách sống cuộc đời mình trong từng khoảng khắc của nó, bạn sẽ sống trọn vẹn từng ngày của đời mình...” (Sống trọn vẹn từng ngày - Thanh Hằng dịch từ Internet) Anh (chị) hãy trình bày suy nghĩ của mình khoảng 200 từ về cuộc sống trước lời khuyên ấy. Câu 2. (5,0 điểm) Anh (chị) hãy phân tích giá trị nhân đạo sâu sắc của truyện ngắn Vợ nhặt (Kim Lân). --------- Hết --------- Giám thị không giải thích gì thêm.
00:00:00