Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

HOC24.VN 1 SỞ GD&ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT ANH SƠN I ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 3 Môn thi: Vật lý Thời gian làm bài: 50 phút Câu 1: Trong các nguồn bức xạ đang hoạt động: hồ quang điện, màn hình máy vô tuyến, lò sưởi điện, lò vi sóng; nguồn phát ra tia tử ngoại mạnh nhất là A. màn hình máy vô tuyến B. lò vi sóng. C. lò sưởi điện. D. hồ quang điện Câu 2: Theo thuyết lượng tử ánh sáng của Anh-xtanh, phôtôn ứng với mỗi ánh sáng đơn sắc có năng lượng càng lớn nếu ánh sáng đơn sắc đó có A. tần số càng lớn B. tốc độ truyền càng lớn. C. bước sóng càng lớn D. chu kì càng lớn Câu 3: Xét một nguyên tử Hidrô nhận năng lượng kích thích, electron chuyển lên quỹ đạo O. Nguyên tử này có thể phát ra tối đa bao nhiêu phô-tôn: A. tối đa 4 phôton. B. tối đa 5 phôton. C. Chỉ 1 phôton D. tối đa 10 phôton. Câu 4: Cho phản ứng hạt nhân 1 235 94 1 0 92 38 0n U Sr X 2 n r   . Hạt nhân X có cấu tạo gồm: A. 54 proton và 86 nơtron B. 54 proton và 140 nơtron C. 86 proton và 140 nơtron D. 86 proton và 54 nơtron Câu 5: Chọn câu trả lời đúng. Khối lượng của hạt nhân 10 4Be là 10,0113(u), khối lượng của notron là mn=1,0086u, khối lượng của prôtôn là mp = 1,0072u. Độ hụt khối của hạt nhân 10 4Be là: A. 0,9110u B. 0,0691u C. 0,0561u D. 0,0811u Câu 6: Con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k = 50 N/m và vật nặng m = 0,5 kg tác dụng lên con lắc một ngoại lực biến đổi điều hòa theo thời gian với phương trình F = F0 cos10πt . Sau một thời gian ta thấy vật dao động ổn định trên một đoạn thẳng dài 10 cm. Tốc độ cực đại của vật có giá trị bằng A. 50 cm/s B. 50π cm/s. C. 100 cm/s. D. 100π cm/s. Câu 7: Một sóng âm truyền trong không khí với vận tốc là 340m/s, khoảng cách gần nhất giữa hai điểm dao động ngược pha và gần nhau nhất trên cùng một phương trình truyền sóng là 0,85m. Tần số của âm bằng: A. 200Hz B. 400 Hz C. 170 Hz D. 85 Hz Câu 8: Một mạch dao động điện từ có tần số f = 0,5.106 Hz, vận tốc ánh sáng trong chân không c = 3.108m/s. Sóng điện từ do mạch đó phát ra có bước sóng là A. 0,6 m B. 600 m C. 60 m D. 6 m Câu 9: Mắc vào hai đầu tụ điện có điện dung 10-4/π(F) một hiệu điện thế xoay chiều có tần số 50 Hz. Dung kháng của tụ: A. ZC = 200Ω B. ZC = 150Ω C. ZC = 250Ω D. ZC = 100Ω HOC24.VN 2 Câu 10: Chất Rađon (222Rn ) phân rã thành Pôlôni (218Po ) với chu kì bán rã là 3,8 ngày. Ban đầu 8 gam chất phóng xạ này sau 7,6 ngày sẽ còn lại A. 0,5 g B. 1 g C. 2 g D. 1,5 g Câu 11: Một con lắc lò xo gồm một lò xo có độ cứng k, một đầu cố định và một đầu gắn với một viên bi nhỏ khối lượng m. Con lắc này đang dao động điều hòa có cơ năng A. tỉ lệ với bình phương biên độ dao động. B. tỉ lệ với bình phương chu kì dao động. C. tỉ lệ nghịch với độ cứng k của lò xo. D. tỉ lệ nghịch với khối lượng m của viên bi. Câu 12: Vật dao động điều hòa theo trục Ox. Phát biểu nào sau đây đúng? A. Quỹ đạo chuyển động của vật là một đoạn thẳng. B. Lực kéo về tác dụng vào vật không đổi. C. Quỹ đạo chuyển động của vật là một đường hình sin. D. Li độ của vật tỉ lệ với thời gian dao động. Câu 13: Trên một sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng. Khoảng cách từ một nút đến một bụng kề nó bằng A. Một nửa bước sóng. B. hai bước sóng C. Một phần tư bước sóng. D. một bước sóng. Câu 14: Một sóng cơ học có bước sóng λ truyền theo một đường thẳng từ điểm M đến điểm N. Biết khoảng cách MN = d. Độ lệch pha Δφ của dao động tại hai điểm M và N là A. Δφ = 2πλ/d B. Δφ = πd/λ C. Δφ = πλ/d D. Δφ = 2πd/λ Câu 15: Một máy phát điện xoay chiều một pha với rôto là nam châm có p cặp cực (p cực nam và p cực bắc). Khi rôto quay đều với tốc độ n vòng/giây thì từ thông qua mỗi cuộn dây của stato biến thiên tuần hoàn với tần số: A. f = np/60 B. f = np C. f = 60n/p D. f = 60p/n Câu 16: Đặt điện áp xoay chiều u=U0cosωt vào hai đầu đoạn mạch chỉ có điện trở thuần. Gọi U là điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch; i, I0 và I lần lượt là giá trị tức thời, giá trị cực đại và giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện trong đoạn mạch. Hệ thức nào sau đây sai? A. 00 UI0UI B. 00 UI2UI C. ui0UI D. 22 22 00 ui1UI Câu 17: Tác dụng của cuộn cảm với dòng điện xoay chiều là A. ngăn cản hoàn toàn dòng điện xoay chiều . B. gây cảm kháng nhỏ nếu tần số dòng điện lớn. C. chỉ cho phép dòng điện đi qua theo một chiều D. gây cảm kháng lớn nếu tần số dòng điện lớn. Câu 18: Trong một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C đang có dao động điện từ tự do với tần số f. Hệ thức đúng là A. C = 4π2L/f2 B. C = f2/4π2L C. C = 1/4π2f2L D. C = 4π2f2/L HOC24.VN 3 Câu 19: Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào dưới đây là sai? A. Sóng điện từ bị phản xạ khi gặp mặt phân cách giữa hai môi trường. B. Sóng điện từ truyền được trong môi trường vật chất và trong chân không. C. Trong quá trình truyền sóng điện từ, vectơ cường độ điện trường và vectơ cảm ứng từ luôn cùng phương. D. Trong chân không, sóng điện từ lan truyền với vận tốc bằng vận tốc ánh sáng Câu 20: Chiếu xiên góc lần lượt bốn tia sáng đơn sắc màu cam, màu lam, màu đỏ, màu chàm từ không khí vào nước với cùng một góc tới. So với phương của tia tới, tia khúc xạ bị lệch ít nhất là tia màu A. cam B. đỏ C. chàm D. lam Câu 21: Công thoát electron của một kim loại là A = 4eV. Giới hạn quang điện của kim loại này là A. 0,28 µm B. 0,31 µm C. 0,35 µm D. 0,25 µm Câu 22: Một sợi dây có chiều dài 40cm không đổi có một đầu gắn với một cần rung dao động ngang với tần số thay đổi được, đầu còn lại tự do. Biết tốc độ truyền sóng trên dây là 20m/s không đổi. Sóng dừng có thể xảy ra ở tần số nào sau đây? A. 75 Hz B. 37,5 Hz C. 25 Hz D. 50 Hz Câu 23: Ánh sáng lam có bước sóng trong chân không và trong nước lần lượt là 0,4861 μm và 0,3635 μm. Chiết suất tuyệt đối của nước đối với ánh sáng lam là A. 1,3335. B. 1,3725. C. 1,3301. D. 1,3373. Câu 24: Mạch điện xoay chiều gồm điện trở R = 40Ω nối tiếp với cuộn cảm thuần L. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mạch là 100 V, giữa hai đầu cuộn cảm thuần là 60 V. Cường độ hiệu dụng trong mạch có giá trị là A. 2 A B. 3 A C. 2,5 A D. 1,5 A Câu 25: Một mạch dao động điện từ lý tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Điện áp cực đại hai đầu cuộn dây là U0, cường độ dòng điện cực đại là I0. Chu kì dao động điện từ của mạch là A. T = 2πCU0/I0 B. T = 2πLU0/I0 C. T = 2πU0/I0 D. T = 2πU0/CI0 Câu 26: Tại một nơi trên mặt đất, một con lắc đơn dao động điều hòa với chu kì 2s. Lấy g = 10m/s2, π2 = 10. Khi giảm chiều dài dây treo của con lắc 19 cm thì con lắc mới dao động điều hòa với tần số là: A. 9/5 Hz B. 5/9 Hz C. 10/3 Hz D. 3/10 Hz Câu 27: Một lăng kính có góc chiết quang A=60, chiết suất của lăng kính đối với tia ló là nđ=1,6444 và đối với tia tím là nt=1,6852. Chiếu tia sáng trắng tới mặt bên của lăng kính dưới góc tới nhỏ. Góc lệch giữa tia ló màu đỏ và tia ló màu tím: A. 0,0011 rad B. 0,0044 rad C. 0,0055 rad D. 0,0025 rad HOC24.VN 4 Câu 28: Một máy phát điện xoay chiều 1 pha có điện trở trong không đáng kể. Nối 2 cực máy phát với 1 cuộn dây thuần cảm. Khi rôto của máy quay với vận tốc góc n vòng/s thì cường độ dòng điện đi qua cuộn dây có cường độ hiệu dụng I. Nếu rôto quay với vận tốc 2n vòng/s thì cường độ hiệu dụng của dòng điện trong mạch là: A. I B. 2I C. 3I D. I 3 Câu 29: Đồng vị phóng xạ 210 84Po phân rã α, biến thành đồng vị bền 205 82Pb với chu kỳ bán rã 138 ngày. Ban đầu có môt mẫu 210 84Po tinh khiết. Đền thời điểm t, tổng số hạt α và hạt nhân 205 82Pb (được tạo ra) gấp 6 lần số hạt nhân 210 84Po còn lại. Giá trị của t bằng: A. 138 ngày B. 414 ngày C. 828 ngày D. 276 ngày Câu 30: Trong thí nghiệm Y- âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2m. Nguồn sáng phát ánh sáng trắng có bước sóng trong khoảng từ 380nm đến 760nm. M là một điểm trên màn, cách vân sáng trung tâm 2cm. Trong các bước sóng của các bức xạ cho vân sáng tại M, bước sóng ngắn nhất là: A. 384,6 nm B. 382 nm C. 714 nm D. 570 nm Câu 31: Đặt một điện áp u=U0cosωt (U0, ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp. Cho biết R=100Ω, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của công suất tiêu thụ điện của đoạn mạch theo độ tự cảm L. Dung kháng của tụ điện là: A. 100 Ω B. 100 2 C. 200 Ω D. 150 Ω Câu 32: Người ta dùng hạt proton bắn vào hạt nhân 3 7Li đứng yên, để gây ra phản ứng 13 17P Li 2 r  . Biết phản ứng tỏa năng lượng và hai hạt α có cùng động năng. Lấy khối lượng các hạt theo đơn vị u gần bằng số khối của chúng. Góc φ tạo bởi hướng của các hạt α có thể là: A. 900 B. 600 C. 1500 D. 1200 Câu 33: Một đám nguyên tử hiđrô đang ở trạng thái cơ bản. Khi chiếu bức xạ có tần số f1 vào đám nguyên tử này thì chúng phát ra tối đa 3 loại bức xạ. Khi chiếu bức xạ có tần số f2 vào đám nguyên tử này thì chúng phát ra tối đa 10 loại bức xạ. Biết năng lượng ứng với các trạng thái dừng của nguyên tử hiđrô được tính theo biểu thức En = - E0/n2 ( E0 là hằng số dương, n= 1, 2, 3…). Tỉ số f1/f2 là A. 10/3 B. 27/25 C. 3/10 D. 25/27 Câu 34: Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm. Biết L= 4CR2. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều ổn định, mạch có cùng hệ số công suất với hai giá trị của tần số là f1= 25Hz và f2 = 100 Hz. Giá trị hệ số công suất của đoạn mạch đó là HOC24.VN 5 A. 1/13 B. 1 10 C. 2 13 D. 2 10 Câu 35: Để đo tốc độ truyền sóng âm trong không khí ta dùng một âm thoa có tần số 1000 Hz đã biết để kích thích dao động của một cột không khí trong một bình thủy tinh. Thay đổi độ cao của cột không khí trong bình bằng cách đổ dần thêm nước vào bình. Khi chiều cao của cột không khí là 50 m thì âm phát ra nghe to nhất. Tiếp tực đổ thêm nước vào bình cho đến khi nghe thấy âm to nhất. Chiều cao của cột không khí lúc này là 35 cm. Tính tốc độ truyền âm. A. 100 m/s B. 200 m/s C. 300 m/s D. 400 m/s Câu 36: Hai vật dao động điều hòa dọc theo hai đường thẳng song song kề nhau và song song với trục tọa độ Ox sao cho không va chạm vào nhau trong quá trình dao động. Vị trí cân bằng của hai vật đều ở trên một đường thẳng qua gốc tọa độ và vuông góc với Ox. Biết phương trình dao động của hai vật lần lượt là x1 = 4cos (4πt + π/3)và x2 = 42 cos (4πt + π/12)cm. Tính từ t = 0, hai vật cách nhau 2 cm lần thứ 2017 tại thời điểm: A. 2017/8 s B. 2017/4 s C. 2017/2 s D. 2017/16 s Câu 37: Đặt điện áp u=U0cos2πft (U0 không đổi, f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Khi tần số là f1 thì cảm kháng và dung kháng của đoạn mạch có giá trị lần lượt là 64 Ω và 144 Ω. Khi tần số là 120Hz thì cường độ dòng điện trong đoạn mạch cùng pha với u. Giá trị f1 là: A. 50 Hz B. 160 Hz C. 80 Hz D. 180 Hz Câu 38: Ở mặt chất lỏng có 2 nguồn sóng A, B cách nhau AB=20cm dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA=uB=2cos(2πft+π/2) (mm) (với t tính bằng s). Trên đoạn AB điểm dao động với biên độ 2mm ngược pha với trung điểm I của AB cách I một đoạn ngắn nhất là 2 (cm). Số điểm dao động với biên độ cực tiểu trên đoạn AB là: A. 10 B. 6 C. 5 D. 9 Câu 39: Một lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m, đầu trên gắn cố định, đầu dưới treo quả cầu nhỏ có khối lượng m=1kg sao cho vật có thể dao động không ma sát theo phương thẳng đứng trùng với trục của lò xo. Lúc đầu dung giá nằm ngang đỡ m để lò xo không biến dạng. Sau đó cho giá đỡ chuyển động thẳng đứng xuống dưới nhanh dần đều với gia tốc 2 m/s2. Bỏ qua mọi ma sát. Lấy gia tốc trọng trường g=10 m/s2. Khi m rời khỏi giá đỡ nó dao động điều hòa. Biên độ dao động điều hòa là: A. 1,5 cm B. 2 cm C. 6 cm D. 1,2 cm Câu 40: Đặt điện áp xoay chiều có tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện thuần R, tụ điện C và cuộn cảm thuần L (L thay đổi được). Kki L=L0 thì điện áo hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt cực đại và bằng ULmax . Khi L = L1 hoặc L=L2 thì điện áp giữa hai đầu cuộn cảm có giá trị như nhau và bằng UL. Biết rằng UL/ULmax = k. Tổng hệ số công suất của mạch AB khi L=L1 và L=L2 là n.k. Hệ số công suất của mạch AB khi L=L0 có giá trị bằng? A. n2 B. n 2 C. n 2 D. n.
00:00:00