Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

HOC24.VN 1 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐỀ THI KHẢO SÁT LỚP 12 THPT Khóa ngày: 20, 21, 22/03/2017 Bài kiểm tra: Khoa học tự nhiên; Môn: Vật lý Thời gian làm bài: 50 phút Câu 1: Người nghe có thể phân biệt được âm La do đàn ghita và đàn piano phát ra là do hai âm đó A. Mức cường độ âm khác nhau B. Cường độ âm khác nhau C. Âm sắc khác nhau D. Tần số âm khác nhau Câu 2: Đặt một điện áp xoay chiều 0u U cos t   vào hai đầu một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Cảm kháng của cuộn cảm này được tính bằng A. L  B. ωL C. 1 L D. L  Câu 3: Nhận xét nào sau đây không đúng? Sóng cơ và sóng điện từ đều A. mang năng lượng B. có thể giao thoa C. bị phản xạ khi gặp vật cản. D. truyền được trong chân không Câu 4: Khi nói về quang phổ liên tục, phát biểu nào sai? A. quang phổ liên tục phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn sáng B. quang phổ liên tục không phụ thuộc vào thành phần cấu tạo của nguồn sáng C. quang phổ liên tục gồm những vạch màu riêng biệt hiện trên một nền tối D. quang phổ liên tục do các chất rắn, lỏng và khí có áp suất lớn hơn khi bị nung nóng phát ra Câu 5: Đặt điện áp xoay chiều có tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch điện có R, L, C mắc nối tiếp. Biết dung kháng của tụ điện nhỏ hơn cảm kháng của cuộn cảm thuần. So với cường độ dòng điện trong đoạn mạch thì điện áp hai đầu đoạn mạch A. trễ pha hơn B. sớm pha hơn C. ngược pha D. cùng pha Câu 6: Máy phát điện xoay chiều một pha, roto là một nam châm có p cặp cực quay với tốc độ n (vòng/s) thì tần số của suất điện động xoay chiều do máy tạo ra là f (Hz). Hệ thức đúng là A. f pn B. 1fpn C. 2fpn D. pnf2 Câu 7: Khi nói về ánh sáng, phát biểu nào sau đây sai? A. chiết suất của một môi trường trong suốt đối với ánh sáng đỏ có giá trị nhỏ hơn đối với ánh sáng tím B. ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi đi qua lăng kính C. ánh sáng trắng là tập hợp của vô số các ánh sáng đơn sắc khác nhau có màu biến thiên liên tục từ đỏ sang tím D. chiết suất của chất làm lăng kính đối với các ánh sáng đơn sắc khác nhau là như nhau Câu 8: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có biên độ lần lượt là 3 cm và 4 cm. Dao động tổng hợp không thể có biên độ bằng A. 7 cm B. 8 cm C. 5 cm D. 1 cm Câu 9: Khi nói về quá trình lan truyền sóng điện từ, phát biểu nào sau đây sai? A. trong chân không, bước sóng của điện từ tỉ lệ nghịch với tần số HOC24.VN 2 B. cường độ điện trường và cảm ứng từ tại mỗi điểm luôn dao động vuông pha với nhau C. véc tơ cường độ điện trường và véc tơ cảm ứng từ vuông góc với phương truyền sóng D. sóng điện từ mang theo năng lượng khi được truyền đi Câu 10: Khi nói về sóng âm, phát biểu nào sai? A. âm có cường độ càng lớn thì nghe càng to B. độ to của âm tỉ lệ nghịch với cường độ âm C. âm có tần số càng nhỏ thì nghe càng trầm D. độ to của âm là đặc trưng sinh lí của âm Câu 11: Dao động tắt dần có A. biên độ giảm dần theo thời gian B. li độ biến thiên điều hòa theo thời gian C. tần số bằng tần số của lực ma sát D. cơ năng không đổi theo thời gian Câu 12: Sóng vô tuyến nào sau đây có thể xuyên qua tầng điện li? A. Sóng dài B. Sóng ngắn C. Sóng cực ngắn D. Sóng trung Câu 13: Hiện nay, mạng điện xoay chiều được sử dụng trong các hộ gia đình ở Việt Nam có điện áp hiệu dụng và tần số tương ứng là A. 220 2V và 25 Hz B. 220V và 50 Hz C. 220 2V và 50 Hz D. 220 V và 25 Hz Câu 14: Trong dao động điều hòa, những đại lượng có tần số bằng tần số của li độ là A. Vận tốc, gia tốc và động năng B. Lực kéo về, động năng và vận tốc C. Vận tốc, gia tốc và lực kéo về D. lực kéo về, động năng và gia tốc Câu 15: Bạn An đang nghe tin tức bằng máy thu thanh thì có tiếng kêu xẹt xẹt ở loa đồng thời với chiếc điện thoại di động ở gần đó đổ chuông. Tiếng kêu xẹt xẹt ở loa là do sóng điện từ của điện thoại di động tác động trực tiếp vào A. mạch khuếch đại âm tần của máy thu thanh. B. mạch tách sóng của máy thu thanh. C. loa của máy thu thanh. D. anten thu của máy thu thanh. Câu 16: Một con lắc đơn đang dao động điều hòa ở gần mặt đất. Trong một dao động toàn phần, số lần thế năng của con lắc đạt giá trị cực đại là A. 3 B. 4 C. 2 D. 5 Câu 17: Một ánh sáng đơn sắc có tần số 144.10 Hz truyền trong chân không với tốc độ 83.10 m/s. Bước sóng của ánh sáng này trong chân không là A. 0,25 µm B. 0,75 µm C. 0,25 mm D. 0,75 mm Câu 18: Trong thí nghiệm Yang về giao thoa với ánh sáng đơn săc, khoảng cách hai khe là 2 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 1m, khoảng vân thu được trên màn là 0,2 mm. Ánh sáng dùng trong thí nghiệm có màu A. lục B. đỏ C. cam D. tím Câu 19: Phương trình dao động của một vật là x 5cos 2 t cm2 :  ;< ằng giây). Tốc độ cực đại của vật là A. 10 cm/s B. 5π cm/s C. 10π cm/s D. 5 cm/s Câu 20: Một mạch dao động điện tử lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 20 µH và tụ điện có điện dung 20 nF. Lấy 210 . Chu kì dao động riêng của mạch là HOC24.VN 3 A. 64.10 s B. 64 .10 s C. 62 .10 s D. 62.10 s Một con lắc đơn có chiều dài 0,8 m, dao động điều hòa ở nơi có gia tốc trọng trường g 10 2. Chu kì dao động riêng của con lắc này là A. 1,53 s B. 1,87 s C. 1,78 s D. 1,35 s Câu 22: Một nhạc cụ phát ra âm cơ bản có tần số 380 Hz, cũng có thể phát đồng thời các họa âm tiếp theo. Biết âm nghe được có tần số từ 16 Hz đến 2.104 Hz. Trong miền tần số của âm nghe được, tần số lớn nhất của họa âm mà nhạc cụ này có thể phát ra là A. 19860 Hz B. 19670 Hz C. 19760 Hz D. 19830 Hz Câu 23: Một máy biến áp lí tưởng gồm cuộn sơ cấp và thứ cấp có số vòng dây lần lượt là 5000 vòng và 2500 vòng. Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200 V và tần số 50 Hz vào hai đầu cuộn sơ cấp. Ở hai đầu cuộn thứ cấp để hở, điện áp có giá trị hiệu dụng và có tần số lần lượt là: A. 100 V và 25 Hz B. 400 V và 25 Hz C. 400 V và 50 Hz D. 100 V và 50 Hz Câu 24: Điện năng được truyền đi từ một máy phát điện xoay chiều một pha có công suất hao phí trên đường dây là P. Nếu tăng điện áp hiệu dụng và công suất của máy phát điện lên 2 lần thì công suất hao phí trên đường dây tải điện là A. P B. P 2 C. P 4 D. 2P Câu 25: Một con lắc xò lo đang dao động điều hòa trên mặt phẳng nằm ngang với biên độ A1. Đúng lúc vật đi qua vị trí cân bằng, người ta giữ cố định điểm chính giữa của lò xo, vật tiếp tục dao động điều hòa với biên độ A2. Biết độ cứng của lò xo tỉ lệ nghịch với chiều dài tự nhiên của nó. Hệ thức nào sau đây đúng? A. 1 2 A2 A2 B. 1 2 A1 A2 C. 2 1 A1 A2 D. 2 1 A2 A2 Điện áp xoay chiều u vào hai đầu một đoạn mạch gồm điện trở có giá trị R và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp u vào thời gian t như hình vẽ. Biểu thức cường độ dòng điện chạy trong đoạn mạch là i 2cos t6 :  ;< A. Giá trị R và C là A. 50 3 và 1mF2 B. 50 3 và 1mF2,5 C. 50 và 1mF2 D. 50 và 1mF2,5 Câu 27: Một sợi dây đàn hồi OA treo thẳng đứng. đầu O gắn vào một nhánh của âm thoa, đầu A thả tự do. Khi âm thoa rung thì trên dây có sóng dừng với 5 bụng sóng, O được coi là nút sóng. Biết sóng truyền trên dây với tốc độ 8 m/s và có tần số 40 Hz. Chiều dài của dây OA là A. 45 cm B. 40 cm C. 90 cm D. 55 cm HOC24.VN 4 Câu 28: Trong thí nghiệm Yang về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe S1, S2 là 2,0 mm; khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là 1 m. Nếu ánh sáng chiếu vào khe S có bước sóng λ1 thì khoảng vân giao thoa trên màn là 0,24 mm. Nếu ánh sáng chiếu vào khe S có bước sóng λ2 12 g  ại vị trí vân sáng bậc ba của bức xạ λ1 có một vân sáng của bức xạ λ2. Biết ánh sáng nhìn thấy có bước sóng từ 380 nm đến 760 nm. Giá trị của λ2 bằng A. 0,72 µm B. 0,36 µm C. 0,60 µm D. 0,42 µm Câu 29: Đặt điện áp xoay chiều ổn định vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Biết R là một biến trở. Điều chỉnh 1R R 90 Ω và 2R R 40 ŸWKuF{QJVXҩt tiêu thụ của đoạn mạch đều bằng P. Điều chỉnh để 3R R 20 Ω và 4RR thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch đều bằng P ị của R4 là A. 60Ω B. 180 Ω C. 45 Ω D. 110 Ω Câu 30: Đặt điện áp xoay chiều 0u U cos t   vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp. Biết tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điều chỉnh tụ điện để 1CC thì cường độ dòng điện trong mạch có biểu thức 01i I cos t   2CC thì cường độ dòng điện trong mạch có biểu thức 02i I cos t   3CC thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch có giá trị cực đại. Giá trị C3 và φ lần lượt là A. 12 12 2C C CC và 12 12 2   B. 12CC 2  và 12 12 2   C. 12CC 2  và 12 2   D. 12 12 2C C CC và 12 2   Câu 31: Mũi nhọn S dao động điều hòa theo phương thẳng đứng trên mặt chất lỏng với tần số 20 Hz. Hai phần tử A, B của mặt chất lỏng cùng nằm trên một hướng truyền sóng dao động ngược pha nhau và có vị trí cân bằng cách nhau 10 cm. Biết tốc độ truyền sóng nằm trong khoảng từ 0,7 m/s đến 1 m/s. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng bằng A. 0,75 m/s B. 0,8 m/s C. 0,9 m/s D. 0,95 m/s Câu 32: Đặt điện áp 2u 220cos 100 t3 :  ;< V vào hai đầu một đoạn mạch thì cường độ dòng điện qua mạch có biểu thức i 2cos 100 t3 :  ;< ất tiêu thụ của đoạn mạch này bằng A. 200 W B. 100 W C. 220 W D. 110 W Câu 33: Trong thí nghiệm Yang về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 μm. Khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2,5 m. Trên màn, xét vùng giao thoa có bề rộng 1,25 cm đối xứng qua vân sáng trung tâm, có tổng số vân sáng và vân tối là A. 19 B. 15 C. 21 D. 17 Câu 34: Mạch chọn sóng của một máy vô tuyến điện gồm một cuộn thuần cảm có độ tự cảm thay đổi được từ 0,5 μH đến 2 μH và tụ điện có điện dung thay đổi từ 20 pF đến 80 pF. Biết tốc độ truyền sóng điện từ là 3.108 m/s, lấy 210 ể thu được các sóng có bước sóng nằm trong khoảng A. từ 4 m đến 40 m B. từ 6 m đến 40 m C. từ 4 m đến 24 m D. từ 6 m đến 24 m HOC24.VN 5 Câu 35: Hai dao động điều hòa cùng phương, có phương trình lần lượt 11x A cos t6 :  ;< 22x A cos t   cm. Phương trình dao động tổng hợp là x 9cos t   cm. Để biên độ A2 có giá trị cực đại thì biên độ A1 gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 20 cm B. 9 cm C. 18 cm D. 16 cm Câu 36: Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với chu kì và biên độ lần lượt là 0,4 s và 8 cm. Lấy gia tốc rơi tự do 2g 10   2. Thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí cân bằng đến vị trí mà lực đàn hồi của lò xo có độ lớn cực tiểu? A. 1s30 B. 1s15 C. 1s10 D. 11s30 Câu 37: Đặt điện áp xoay chiều 0u U cos 2 ft 0 không đổi và f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C nối tiếp. Điều chỉnh 1f f 60 2f f 120 ất tiêu thụ của đoạn mạch có cùng một giá trị. Khi 3f f 180 ệ số công suất của đoạn mạch là 1 2 . Khi 4f f 30 ệ số công suất của đoạn mạch có giá trị là A. 0,55 B. 0,45 C. 0,59 D. 0,71 Câu 38: Ở mặt thoáng của chất lỏng có hai nguồn sóng A, B cách nhau 18 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình ABu u acos 20 t   (t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 50 cm/s. Gọi M là điểm ở mặt chất lỏng gần A nhất sao cho phần tử chất lỏng tại M dao động với biên độ cực đại và cùng pha với nguồn A. Khoảng cách AM là A. 2,5 cm B. 2 cm C. 5 cm D. 1,25 cm Câu 39: Hai chất điểm A và B dao động điều hòa với cùng biên độ. Thời điểm ban đầu t0 ất điểm đều đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Biết chu kì dao động của chất điểm A và B lần lượt là T và 0,5T. Tại thời điểm Tt12 ỉ số giữa tốc độ của chất điểm A và tốc độ của chất điểm B là A. 3 2 B. 1 2 C. 2 3 D. 2 Câu 40: Đặột điệều vào hai đầu đoạạ AB như hình vẽểức điệữa hai đầu các đoạạ ần lượ ANu 2 2Ucos t   MBu 2Ucos t   NB2u U cos t3 :  ;< ết điệ ởịộn dây có điệởảL; tụ điệC. Hệức nào sau đây sai? A. R 2r B. Cr 3Z C. L2R 3Z D. LCZ 2Z
00:00:00