Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

HOC24.VN 1 ĐỀ KIỂM TRA HKII – MÔN SINH 9 – ĐỀ 2 I. TRẮC NGHIỆM: Khoanh tròn vào phương án trả lời đúng (4 điểm) Câu 1: Để tạo được ưu thế lai trong chăn nuôi, người ta chủ yếu dùng phương pháp lai A. Lai khác thứ B. Lai kinh tế C. Lai khác dòng D. Lai hữu tính Câu 2: Tự thụ phấn ở thực vật và giao phối gần ở động vật gây thoái hóa giống là do: A. Giảm kiểu gen dị hợp , tăng kiểu gen đồng hợp B. Giảm kiểu gen đồng hợp, tăng kiểu gen dị hợp C. Có sự phân li về kiểu gen. D. Giảm sự thích nghi cuả giống trước môi trường. Câu 3: Giới hạn chịu đựng của cơ thể sinh vật đối với một nhân tố sinh thái nhất định được gọi là: A. Giới hạn sinh thái B. Tác động sinh thái C. Khả năng cơ thể D. Sức bền của cơ thể Câu 4: Nhóm sinh vật nào là nhóm sinh vật hằng nhiệt: A. Cá chép, cóc, bồ câu, thằn lằn. B. Nấm, lúa, chim sẻ, cá lóc, kỳ nhông. C. Nấm, ngô, thằn lằn, giun đất, cá chép. D.Cá voi, hổ, mèo rừng, chuột đồng. Câu 5: Hậu quả dẫn đến từ sự gia tăng dân số quá nhanh là: A.Điều kiện sống của người dân được nâng cao hơn B.Trẻ được hưởng các điều kiện để học hành tốt hơn C.Thiếu lương thực, thiếu nơi ở, trường học và bệnh viện D.Nguồn tài nguyên ít bị khai thác hơn Câu 6: Xác định một quần xã ổn định, ta căn cứ vào: A. Độ đa dạng B. Tỉ lệ sinh tử C. Thời gian tồn tại D. Phạm vi phân bố Câu 7: Các tập hợp sau, tập hợp nào không là quần thể sinh vật: A. Bầy khỉ mặt đỏ sống trong rừng B. Đàn cá sống ở sông C. Đàn chim sẻ sống trong rừng cây D. Các cây thông trong rừng. Câu 8: Những đặc điểm chỉ có ở quần thể người mà không có ở quần thể sinh vật khác là: A.Giới tính, pháp luật, kinh tế, văn hoá B. Pháp luật, kinh tế, văn hoá, giáo dục, hôn nhân C. Sinh sản, giáo dục, hôn nhân, kinh tế D.Tử vong, văn hoá, giáo dục, sinh sản II. TỰ LUẬN (6 điểm) Câu 1 (3 điểm): a. Thế nào là một hệ sinh thái? Cho ví dụ? HOC24.VN 2 b.Viết 4 chuỗi thức ăn trong hệ sinh thái rừng nhiệt đới (mỗi chuỗi có ít nhất 4 loài sinh vật)? Câu 2 (2 điểm): Qua các bài thực hành tìm hiểu môi trường, em hãy nhận xét tình hình môi trường nước ở địa phương và đưa ra một số biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường nơi mình đang sinh sống? Câu 3 (1 điểm): Qua các kiến thức đã học, em hãy cho biết, nước ta đã và đang làm gì để bảo vệ nguồn tài nguyên sinh vật?
00:00:00