Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

HOC24.VN 1 ĐỀ SỐ 3 Phần I. Đọc hiểu (3 điểm) Đọc đoạn trích sau và thục hiện các yêu cầu: ... Đối với ông già, bà già, thanh niên phái có thái độ kính nhường và hết lòng giúp đỡ, bởi vì một lẽ dễ hiểu là có ông già, bà già thì mới có chúng ta... Khi đi tàu, đi xe, thanh niên không được chen lấn phụ nữ. Trong trường hợp phụ nữ, nhất là phụ nữ có thai, chưa có chỗ ngồi, thanh niên phải nhường chỗ của mình cho họ... Trong xã hội ta, nhiều thanh niên biết tỏ lòng thương yêu quý mến nhân dân bằng hành động dũng cảm và hào hiệp; lúc chiến tranh xông pha lửa đạn để bảo vệ tính mạng và tài sản của đồng bào; lúc bình thường cứu giúp trẻ em bị tai nạn, đỡ đần người đi đường bị ốm đau,... Thanh niên phải luôn có tinh thần xung phong, gương mẫu; bất cứ việc gì tập thế cần thì thanh niên phải làm với tinh thần trách nhiệm cao nhất; song phải luôn luôn khiêm tốn, thật thà, không phô trương, dối trá... Thanh niên cũng phải dành thì giờ nhất định để giúp đỡ cha mẹ, săn sóc các em, chăm lo một phần công việc gia đình... (Con đường tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của thanh niên, Ngữ văn 12, tập một, NXBGD 2013, trang 37) Câu 1: Nội dung chính của văn bản là gì? Câu 2: Anh (chị) hãy chỉ ra những biện pháp tu từ được sử dụng đề làm nổi bật lên nội dung của văn bản? Câu 3: Qua văn bản trên, em thấy phẩm chất cần có nhất của thanh niên là gì? Câu 4: Ngoài những phẩm chất cần có trên, theo em thanh niên thời đại hiện nay cần có thêm những phẩm chất gì? Vì sao? Phần II. Làm văn (7 điểm) Câu 1 (2 điểm): Bằng đoạn văn khoảng 200 từ trình bày suy nghĩ của anh/chị về việc làm của người mù trong câu chuyện sau: Có một người mù đi trên một con đường tối, trên tay lại cầm theo một chiếc đèn lồng. Một người thấy thế liền hỏi: - Ông có thấy đường đâu mà cần phải cầm theo chiếc đèn lồng làm gì? Người mù liền mỉm cười trả lời: - Tôi cầm theo chiếc đèn này là để người khác không đâm sầm vào tôi. Làm vậy có thể giữ an toàn cho bàn thân mình. (Trích Bài học lớn từ những câu chuyện nhỏ) Câu 2 (5 điểm) Cảm nhận về hai đoạn thơ sau: Rải rác biên cương mổ viên xứ Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh Ao bào thay chiếu, anh về đất Sông Mã gầm lên khúc độc hành (Tây Tiến - Quang Dũng) HOC24.VN 2 Em ơi em Đất Nước là máu xương của mình Phải biết gắn bó vấ san sẻ Phải biết hỏa thân cho dáng hình xử sở Làm nên Đất Nước muôn đời (Đất Nước - Nguyễn Khoa Điềm)
00:00:00