Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

HOC24.VN 1 SỞ GD&ĐT … TRƯỜNG … ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA Môn thi: Ngữ Văn Thời gian làm bài: 120 phút ĐỀ SỐ 28 Phần I. Đọc hiểu (3 điểm) Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: Cuộc kháng chiến chống Mỹ có thể còn kéo dài. Đồng bào ta có thể phải hy sinh nhiều của, nhiều người. Dù sao, chúng ta phải quyết tâm đánh giặc Mỹ đến thẳng lợi hoàn toàn. Còn non, còn nước, còn người, Thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay! Dù khó khăn gian khổ đến mẩy, nhân dân ta nhất định sẽ hoàn toàn thắng lợi. Đế quốc Mỹ nhất định phải cút khỏi nước ta. Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất. Đồng bào Nam Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà. Nước ta sẽ có vinh dự lớn là một nước nhỏ mà đã anh dũng đánh thắng hai đế quốc to - Pháp và Mỹ; và đã góp phần xứng đáng vào phong trào giải phóng dân tộc. (Hồ Chí Minh, Di chúc, In trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, NXB Chính trị quốc gia) Câu 1. Thao tác lập luận nào được sử dụng trong đoạn trích trên? Câu 2. Từ “nhất định” được lặp lại rất mấy lần trong đoạn trích? Hãy chỉ ra tác dụng của việc lặp lại từ ngữ này trong đoạn trích. Câu 3. Anh (chị) hãy phân tích cái hay, cái đẹp của câu thơ của Bác được dẫn ra ở đoạn trích trên. Câu 4. Trong khoảng 5-7 dòng, từ niềm tin của Người đối với hòa bình dân tộc, anh (chị) hãy trình bày suy nghĩ của mình về lòng lạc quan trong cuộc sống. Phần II. Làm văn (7 điểm) Câu 1 (2 điểm): Bạo lực học đường đang trở thành một trong những vấn đề được gây nhiều nhức nhối trong xã hội ngày nay. Là một học sinh, anh (chị) có suy nghĩ gì về hiện tượng này? Trình bày bằng đoạn văn khoảng 200 từ. Câu 2 (5 điểm): So sánh cảm hứng nghệ thuật của hai tác phẩm: bài thơ Đàn ghi ta của Lor-ca (Thanh Thảo) và vở kịch Vũ Như Tô (Nguyễn Huy Tưởng).
00:00:00