Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

HOC24.VN 1 SỞ GD&ĐT … TRƯỜNG … ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA Môn thi: Ngữ Văn Thời gian làm bài: 120 phút ĐỀ SỐ 25 Phần I. Đọc hiểu (3 điểm) Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:. Kìa hội thăng bình tiếng pháo reo Bao nhiêu cờ kéo với đèn treo. Bà quan tênh nghếch xem bơi trải, Thằng bé lom khom ghé hát chèo. Cậy sức cây đu nhiều chị nhún, Tham tiền cột mỡ lam anh leo. Khen ai khéo vẽ trò vui thế, Vui thế bao nhiêu nhục bav nhiêu! (Hội Tây, Nguyễn Khuyến, Theo Thơ Nguyễn Khuyến, NXB Văn học, 2014). Câu 1. Bài thơ trên được viết theo thể thơ nào? Chỉ ra phương thức biểu đạt chính của bài thơ. . Câu 2. Nêu tác dụng của việc sử dụng hai từ tênh nghếch, lom khom trong hai câu thơ "Ba quan tênh nghếch xem bơi trải/ Thằng bé lom khom ghé hát chèo. . Câu 3. Có ý kiến cho rằng, ở hai câu thơ thứ 5 và thứ 6 của bài, tác giả Nguyễn Khuyến đã sử dụng thủ pháp đối hiệu quả. Anh/chị có đồng ý với ý kiến đó không? Vì sao? . Câu 4. Xác định giọng điệu chủ đạo trong hai câu kết của bài thơ. . Phần II. Làm văn (7 điểm) Câu 1 (2 điểm): Chụp ảnh “tự sướng” là cách mà nhiều bạn trẻ sử dụng để thể hiện bản thân, khẳng định cái tôi của mình. Tuy nhiên, một số người bị nghiện quá mức đã gây ra nhiều hệ luỵ đáng tiếc. Bằng đoạn văn khoảng 200 từ, trình bày, anh (chị) hãy trình bày suy nghĩ về thói quen này của giới trẻ. Câu 2 (5 điểm): Tình yêu đất nước và tình yêu lứa đôi trong giai đoạn văn học 1945-1975 luôn đan xen hài hòa tạo nên tình yêu cao đẹp của con người Việt Nam. Hãy phân tích Đất nước (Nguyễn Khoa Điềm) và Sóng (Xuân Quỳnh) để làm sáng tỏ nhận định trên.
00:00:00