Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

HOC24.VN 1 SỞ GD&ĐT … TRƯỜNG … ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA Môn thi: Ngữ Văn Thời gian làm bài: 120 phút ĐỀ SỐ 22 Phần I. Đọc hiểu (3 điểm) Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: Tre xanh xanh tự bao giờ? Chuyện ngày xưa... đã có bờ tre xanh Thân gầy guộc, lá mong manh Mà sao nên lũy nên thành tre ơi? Ở đâu tre cũng xanh tươi Cho dù đất sỏi đất vôi bạc màu Có gì đâu, có gì đâu Mỡ màu ít chắt dồn lâu hoá nhiều Rễ siêng không ngại đất nghèo Tre bao nhiêu rễ bấy nhiêu cần cù Vươn mình trong gió tre đu Cây kham khổ vẫn hát ru lá cành Yêu nhiều nắng nỏ trời xanh Tre xanh không đứng khuất mình bóng râm Bão bùng thân bọc lấy thân Tay ôm tay níu tre gần nhau thêm Thương nhau tre không ở riêng Lũy thành từ đủ mà nên hỡi người Chẳng may thân gãy cành rơi Vẫn nguyên cái gốc truyền đời cho măng Nòi tre đâu chịu mọc cong Chưa lên đã nhọn như chông lạ thường Lưng trần phơi nắng phơi sương Có manh áo cộc tre nhường cho con ... (Tre Việt Nam, Nguyễn Duy, In trong tập Cát trắng, NXB Quân đội nhân dân, 1973) Câu 1: Đoạn thơ trên được viết theo thế thơ nào? Nêu tác dụng của thể thơ đối với việc tiếp nhận đoạn thơ của bạn đọc. . Câu 2: Xác định 02 biện pháp tu từ nổi bật trong đoạn thơ. . Câu 3: Cảm nhận của anh/chị về hình ảnh “Tre Việt Nam” trong bốn câu thơ đầu. Trả lời trong khoảng 5-7 dòng. Câu 4: Qua những câu thơ Bão bùng thân bọc lấy thân đến: Có manh áo cộc tre nhường cho con nhà thơ Nguyễn Duy nhắc đến những phẩm chất gì của con người Việt Nam? . Phần II. Làm văn (7 điểm) Câu 1 (2 điểm): HOC24.VN 2 Chia sẻ về bí quyết thành công của mình, Albert Einstein đã từng khẳng định: “Không phải là tôi quá thông minh, chỉ là tôi chịu bỏ nhiều thời gian hơn với rắc rối. Bằng đoạn văn khoảng 200 từ, trình bày suy nghĩ của anh chị về câu nói trên. Câu 2 (5 điểm): Phân tích nhân vật cụ Mết trong truyện ngắn Rừng xà nu (Nguyễn Trung Thành) và nhân vật chú Năm trong truyện ngắn Những đứa con trong gia đình (Nguyễn Thi) để thấy rõ vai trò của sự tiếp nối những giá trị truyền thống
00:00:00