Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

HOC24.VN 1 SỞ GD&ĐT … TRƯỜNG … ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN … Môn thi: Ngữ Văn Thời gian làm bài:120 phút ĐỀ SỐ 20 Phần I. Đọc hiểu (3 điểm) Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: (1) Quảng cáo là để chào hàng, bán hàng, lúc đầu nó mới chỉ có ý nghĩa như thế, cho nên sản xuất tự cấp tự túc thì không cần quảng cáo, nó chỉ ra đời khi có sản xuất hàng hóa nhỏ. Người ta nói là quảng cáo ra đời cùng với báo chỉ ở thế kỉ XVII, nhưng thật ra lúc đó quảng cáo được thêm phương tiện thông tin mới có thế mạnh để phát triển, chứ quảng cáo có trước khi báo chí ra đời [...] (2) Quảng cáo ở nước ta cũng mới phát triển thôi, mà xem ra đã tiến rất nhanh với nhiều hình thức phong phú. Đường phố đã thay xuất hiện pa-nô, áp-phích quảng cáo hàng hóa. Và cũng đã thay những người đến từng cơ quan, xí nghiệp, gia đình chào hàng, bán hàng. Nghĩa là quảng cáo ở nước ta đã phát triển cả ba hình thức, trong đó quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng chiếm phần quan trọng nhất. (Nguyễn Hữu Thọ, Quảng cáo và kinh doanh, in trong Bản lĩnh Việt Nam, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội) Câu 1: Anh (chị) hãy chỉ ra nội dung chính của đoạn trích trên. . Câu 2: Nội dung chính đó được tác giả triển khai thành bao nhiêu ý? Đó là những ý nào? . Câu 3: Chỉ ra những từ mượn mà đoạn trích sử dụng. . Câu 4: Chỉ ra các phép liên kết được sử dụng đoạn trích trên. . Phần II. Làm văn (7 điểm) Câu 1 (2 điểm): Có ý kiến cho rằng, khi cuộc đời cho bạn cả trăm lý do để khóc, hãy cho đời thấy bạn có cả ngàn lý do để cười. Bằng đoạn văn khoảng 200 từ, trình bày suy nghĩ của anh chị về ý kiến trên. Câu 2 (5 điểm):. So sánh chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong hai tác phẩm Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành và Những đứa con trong gia đình của Nguyễn Thi.
00:00:00