Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

HOC24.VN 1 SỞ GD&ĐT … TRƯỜNG … ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN … Môn thi: Ngữ Văn Thời gian làm bài:120 phút ĐỀ SỐ 19 Phần I. Đọc hiểu (3 điểm) Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: (1) Khổng Tử là một nhà tư tưởng, nhà giáo dục vĩ đại trong lịch sử, là người sáng lập học phái Nho gia. Ông có công rất lớn trong việc chỉnh lí, nghiên cứu và truyền bá văn hóa cổ Trung Quốc. Tư tưởng và học thuyết của ông đã cống hiến cho nền văn hóa Trung Quốc nói riêng và nền văn minh nhân loại nói chung những giá trị bất hủ [...] (2) Khổng Tử là người sáng lập Nho gia. Ồng đã kế thừa tiền nhân, phát huy quan điểm của đạo nhân, lấy quan niệm đạo đức làm trung tâm học thuyết, xây dựng triết học đạo nhân, cũng tức là triết học nhân văn mang tính nhân bản chủ nghĩa. Trong đó, lễ nhạc là biểu hiện chính của văn đức, Khổng Tử chọn để dạy, là nguồn gốc chủ yếu của tư tưởng nhân văn trong học thuyết về nhân và lễ của Khổng Tử. (Trần Tiến Khôi, Luận ngữ với người quân tử thời hiện đại, NXB Từ điển bách khoa). Câu 1: Chỉ ra phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên. . Câu 2: Thông tin về Khổng Tử được triển khai thành bao nhiêu ý chính? Đó là những ý nào? . Câu 3: Phân tích cấu trúc ngữ pháp của câu sau: Ông đã kế thừa tiền nhân, phát huy quan điểm của đạo nhân, lấy quan niệm đạo đức làm trung tâm học thuyết, xây dựng triết học đạo nhân, cũng tức là triết học nhân văn mang tỉnh nhân bản chủ nghĩa. Xác định câu văn vừa phân tích thuộc kiểu câu nào? . Câu 4: Trong khoảng 5-7 dòng, anh (chị) hãy trình bày vai trò của giáo dục và sự phát triển giáo dục đối với nhân loại? . Phần II. Làm văn (7 điểm) Câu 1 (2 điểm): Bằng đoạn văn khoảng 200 từ, trình bày suy nghĩ của anh/chị về ý kiến sau: Những người bạn giả dối giống như những chiếc bóng: chúng theo gót ta ra ngoài nắng ấm, và rời bỏ ta ngay khi ta bước vào bóng râm (C. Bôvi). Câu 2 (5 điểm): Cảm nhận của anh/ chị về hai đoạn thơ sau: Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi Nhớ về rừng núi nhớ chơi vơi Sài Khao sương lấp đoàn quân mỏi Mường Lát hoa về trong đêm hơi. (Tây Tiến - Quang Dũng) Nhớ gì như nhớ người yêu Trăng lên đầu núi nắng chiều lưng nương HOC24.VN 2 Nhớ cùng bản khỏi cùng sương Sớm khuya bếp lửa người thương đi về. (Việt Bắc - Tố Hữu)
00:00:00