Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

HOC24.VN 1 SỞ GD&ĐT … TRƯỜNG … ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN … Môn thi: Ngữ Văn Thời gian làm bài:120 phút ĐỀ SỐ 17 Phần I. Đọc hiểu (3 điểm) Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: (1) Đối với mỗi người Việt Nam chúng ta, Cách mạng tháng Tám là sự kiện lịch sử ghi sâu vào kí ức không thể phai mờ. Đó là cuộc cách mạng vĩ đại đã đưa nhân dân ta thoát khỏi vòng nộ lệ kéo dài suốt thập kỉ, ghi lại dấu son chói lọi trong lịch sử dân tộc. Đó là những ngày sôi sục cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn dân ta nhất tề vùng nên giành độc lập dân tộc mở hướng mới đi lên của đất nước. (2) Gần nửa thế kỉ qua, nhân dân ta không quản hi sinh gian khổ, chiến đấu kiên cường, giữ vững nền độc lập và thống nhất của Tổ quốc, tự do của nhân dân. Con đường cách mạng không chỉ có hoa thơm và cỏ lạ. Trên bước đường đi lên có nhiều trắc trở, tiến trình cách mạng đã đạt được những thành tựu to lớn song cũng có những vấp váp, sai lầm nhưng cuộc sống đã chứng tỏ sự lựa chọn con đường đi lên của dân tộc ta mở ra từ Cách mạng tháng Tám là hoàn toàn đúng đắn. Đó là con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội - một chế độ xã hội đủ sức giải đáp những vấn đề đặt ra của loài người, phù hợp với quy luật tiến hóa của lịch sử. (Nguyễn Hữu Thọ, Kiên định mục tiêu vững bước trên con đường Cách mạng tháng Tám, in trong Bản lĩnh Việt Nam, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội) Câu 1: Chỉ ra vấn đề chính được đề cập đến trong đoạn trích trên. . Câu 2: Xác định phong cách ngôn ngữ của đoạn trích. Chỉ ra những đặc điểm của đoạn trích thể hiện phong cách ngôn ngữ đó. . Câu 3: Đọc đoạn trích và cho biết Cách mạng tháng Tám đem đến những điều gì mới mẻ cho dân tộc ta, đất nước ta. . Câu 4: Trong khoảng 5-7 dòng, trình bày suy nghĩ của anh (chị) về những nhiệm vụ cần phải làm của nhân dân ta trong việc phát huy những giá trị mà cuộc Cách mạng tháng Tám đã mang lại. . Phần II. Làm văn (7 điểm) Câu 1 (2 điểm): Người đi quá nhanh sẽ đến quá muộn. (Publilius Syrus) Bằng đoạn văn khoảng 200 từ, trình bày suy nghĩ của anh (chị) về ý kiến trên. Câu 2 (5 điểm): Đánh giá về bản Tuyên ngôn Độc lập của Hồ Chí Minh (sách Ngữ văn 12, Tập một), có ý kiến cho rằng: Tuyên ngôn Độc lập là một văn kiện lịch sử vô giá. Nhưng cũng có ý kiến nhận định: Tuyên ngôn Độc lập là một áng văn chính luận mẫu mực. Bằng cảm nhận của mình về tác phẩm, anh/chị hãy bình luận các ý kiến trên
00:00:00