Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

HOC24.VN 1 SỞ GD&ĐT … TRƯỜNG … ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN … Môn thi: Ngữ Văn Thời gian làm bài:120 phút ĐỀ SỐ 12 Phần I. Đọc hiểu (3 điểm) Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: Cuộc chống Mỹ; cứu nước của nhân dân ta dù phải kinh qua gian khổ, hy sinh nhiều hơn nữa, song nhất định thắng lợi hoàn toàn. Đó là điều chắc chắn. Tôi có ý định đến ngày đó, tôi sẽ đi khắp hai miền Nam Bắc, để chúc mừng đồng bào, cán bộ và chiến sĩ anh hùng; thăm hội các cụ phụ lão, các cháu thanh niên và nhi đồng yêu quý của chúng ta. Kế theo đó, tôi sẽ thay mặt nhân ta đi thăm và cảm ơn các nước anh em trong phe xã hội chủ nghĩa và các nước bầu bạn khắp năm châu và giúp đỡ cuộc chống Mỹ cứu nước của nhãn dân ta. (Hồ Chí Minh, Di chúc, in trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, NXB Chính trị Quốc gia) Câu 1: Chỉ ra nội dung chính của đoạn trích trên. . Câu 2: Tác giả của đoạn trích hướng bài viết đến những đối tượng nào? Tại sao anh (chị) nhận ra điều đó? . Câu 3: Chỉ ra và phân tích tác dụng của các phép liên kết trong đoạn trích trên? . Câu 4: Tương lai mà Hồ Chí Minh dự đoán trong di chúc thể hiện vẻ đẹp nào của Người? Trong khoảng 5-7 dòng, thể hiện suy nghĩ của anh (chị) về nét đẹp đó. Phần II. Làm văn (7 điểm) Câu 1: (2 điểm): Trong bức thư của một du học sinh Nhật Bản về “văn hóa Việt” có đoạn: “Thật đáng tự hào vì Việt Nam có 4000 năm văn hiến. Thật xấu hổ nếu 4000 năm văn hiến chỉ là một chương trong sách lịch sử chứ không được thể hiện trong cách hành xử đời thường” Là một người Việt trẻ tuổi, anh/chị suy nghĩ như thế nào về ý kiến trên? Trình bày bằng đoạn văn khoảng 200 từ. Câu 2 (5 điểm): Cảm nhận của anh/ chị về chi tiết “bát cháo hành” (Chí Phèo - Nam Cao) và chi tiết “nồi cháo cám” (Vợ nhặt - Kim Lân) để thấy được giá trị của những chi tiết nghệ thuật này.
00:00:00