Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

HOC24.VN 1 ĐỀ LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2017 – ĐỀ SỐ 05 MÔN: NGỮ VĂN Thời gian làm bài: 120 phút I. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm) Đọc đoạn trích và thực hiện yêu cầu từ câu 1 đến câu 4: “… Nhìn vào lối sống, quan niệm sống, ta có thể nói người Việt Nam sống có văn hoá, người Việt Nam có nền văn hoá của mình. Những cái thô dã, những cái hung bạo đã bị xoá bỏ để có cái nền nhân bản. Tinh thần chung của văn hoá Việt Nam là thiết thực, linh hoạt, dung hoà. Không có khát vọng để hướng đến những sáng tạo lớn mà nhạy cảm, tinh nhanh, khôn khéo gỡ các khó khăn để tìm được sự bình ổn...’’ (Trích “Nhìn về vốn văn hóa dân tộc” – Trần Đình Hượu) Câu 1. Đoạn văn trên thuộc phong cách ngôn ngữ nào? Câu 2. Nội dung chính của đoạn văn là gì? Câu 3. Phương thức biểu đạt chính của đoạn văn trên? Câu 4. Viết đoạn văn ngắn (khoảng 7 đến 10 dòng) làm sáng tỏ nhận định: Tinh thần chung của văn hoá Việt Nam là thiết thực, linh hoạt, dung hoà. II. LÀM VĂN (7,0 điểm) Câu 1. (2.0 điểm) Anh (chị) hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của mình về vấn đề: “Biết tự khẳng định mình là một đòi hỏi bức thiết đối với mỗi con người trong cuộc sống hôm nay.” Câu 2. (5,0 điểm) Cảm nhận của anh (chị) về vẻ đẹp của con người Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước qua nhân vật Tnú trong tác phẩm “Rừng xà nu”- Nguyễn Trung Thành? --------Hết--------
00:00:00