Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

Trang 1/6 - Mã đề 109 SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BẮC NINH TRƯỜNG THPT HÀN THUYÊN Đề gồm 05 trang ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG LẦN 1 KHỐI 12 NĂM HỌC 2019 – 2020 Môn: Vật Lý Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm) Mã đề 109 Họ, tên thí sinh:............................................................... SBD.................................................... Câu 1: Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 6cos(4πt)cm, biên độ dao động của vật là A. 6m. B. 4m. C. 6cm. D. 4cm. Câu 2: Đặt điện áp (t: giây) vào hai đầu một tụ điện có điện dung Dung kháng của tụ điện là A. 150Ω B. 200 Ω C. 67 Ω D. 300 Ω Câu 3: Công tơ điện là dụng cụ điện dùng để đo A. điện áp hai đầu đoạn mạch. B. lượng điện năng tiêu thụ của đoạn mạch trong một thời gian nhất định. C. công suất tiêu thụ điện của đoạn mạch. D. cường độ dòng điện qua đoạn mạch Câu 4: Một con lắc lò xo có m = 100 g, dao động điều hoà với chu kì T = 2 s, năng lượng dao động E = 2.10-4 J. Lấy π2 = 10. Biên độ dao động và vận tốc cực đại của vật là: A. A = 20 cm ; Vmax = 20π cm/s. B. A = 0,4 cm ; Vmax = 0,4π cm/s. C. A = 4 cm ; Vmax = 4π cm/s. D. A = 2 cm ; Vmax = 2π cm/s. Câu 5: Trong mạch dao động LC (lí tưởng), nếu điện tích cực đại trên tụ điện là Q0 và dòng điện trong mạch cực đại I0 thì năng lượng điện trường biến thiên với tần số: A. f = I0/(πQ0). B. f = 2πI0/Q0. C. f = I0/(2πQ0). D. f = I0/(4πQ0). Câu 6: Một con lắc đơn dao động điều hòa ở nơi có gia tốc trọng trường g =(m/s2) với chu kỳ T = 1s. Chiều dài l của con lắc đơn đó là A. 100cm. B. 62,5cm. C. 25cm. D. 80cm. Câu 7: Có hai thanh kim loại bằng sắt, bề ngoài giống nhau. Khi đặt chúng gần nhau thì chúng chỉ hút nhau. Có kết luận gì về hai thanh đó ? A. Có thể là hai thanh nam châm, cũng có thể là một thanh nam châm và một thanh sắt. B. Một thanh là nam châm, thanh còn lại là thanh sắt. C. Có thể là hai thanh nam châm, cũng có thể là hai thanh sắt. D. Đó là hai thanh nam châm. Câu 8: Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây là sai ? A. Sóng điện từ truyền đuợc trong chân không B. Sóng điện từ mang năng luợng C. Sóng điện từ tuân theo các quy luật giao thoa, nhiễu xạ, phản xạ D. Sóng điện từ là sóng dọc Câu 9: Tại thời điểm t thì tích của li độ và vận tốc của vật dao động điều hòa âm (xv < 0), khi đó: A. Vật đang chuyển động chậm dần theo chiều âm B. Vật đang chuyển động nhanh dần về vị trí cân bằng C. Vật đang chuyển động chậm dần về biên D. Vật đang chuyển động nhanh dần theo chiều dương 0u U cos100 t 42.10C F .3  2 Trang 2/6 - Mã đề 109 Câu 10: Đặt lần lượt điện áp u = Ucos ωt (V) vào bốn đoạn mạch khác nhau có các RLC nối tiếp (cuộn dây thuần cảm) ta được kết quả dưới đây Đoạn mạchĐiện trở R (Ω )Hệ số công suất Đoạn mạch tiêu thụ công suất lớn nhất là mạch số A. 4. B. 1. C. 3. D. 2. Câu 11: Một mạch điện xoay chiều R, L, C nối tiếp(cuộn dây thuần cảm)có R = 100 Ω, L = 1/π H, C = 10-4/2π F. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế xoay chiều có tần số f = 50 Hz. Độ lệch pha giữa hiệu điện thế và cường độ dòng điện trong mạch là: A. π/4 rad B. 3π/4 rad C. -3π/4 rad D. -π/4 rad Câu 12: Hình dưới đây mô tả một sóng dừng trên sợi dây MN. Gọi H là một điểm trên dây nằm giữa nút M và nút P, K là một điểm nằm giữa nút Q và nút N. Kết luận nào sau đây là đúng? A. H và K dao động cùng pha với nhau. B. H và K dao động lệch pha nhau góc π/2. C. H và K dao động lệch pha nhau góc π/5. D. H và K dao động ngược pha với nhau. Câu 13: Một sóng cơ có tần số 20Hz, truyền trên dây đàn hồi với tốc độ truyền sóng 80cm/s. Bước sóng của sóng đó là A. 4cm. B. 0,25cm. C. 4m. D. 0,25m. Câu 14: Một máy phát điện xoay chiều một pha rôto có 2 cặp cực. Để tần số dòng điện phát ra là 50 (Hz) thì rôto phải quay với tốc độ là bao nhiêu? A. 1000(vòng/phút). B. 500(vòng/phút). C. 80(vòng/phút). D. 1500(vòng/phút). Câu 15: Dao động duy trì là dao động tắt dần mà người ta đã: A. Tác dụng ngoại lực biến đổi điều hoà theo thời gian vào dao động. B. Làm mất lực cản của môi trường đối với vật chuyển động. C. Tác dụng ngoại lực vào vật dao động cùng chiều với chuyển động trong một phần của từng chu kỳ. D. Kích thích lại dao động sau khi dao động bị tắt dần. Câu 16: Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về cách mạ một huy chương bạc? A. Dùng anốt bằng bạc. B. Dùng huy chương làm catốt. C. Đặt huy chương ở giữa anốt và catốt. D. Dùng muối AgNO3. Câu 17: Mạch dao động gồm cuộn dây có độ tự cảm L, tụ có C = 1,25. Dao động điện từ trong mạch có tần số góc = 4000 (rad/s), cường độ dòng điện cực đại trong mạch. Năng lượng điện từ trong mạch là A. J. B. 4.J. C. mJ. D. mJ. Câu 18: Khảo sát thực nghiệm một máy biến áp có cuộn sơ cấp A và cuộn thứ cấp B. Cuộn A được nối với mạng điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng không đổi. Cuộn B gồm các vòng dây quấn cùng chiều, một số điểm trên B được nối ra các chốt m, n, p, q (như hình vẽ). Số chỉ của vôn kế V có giá trị nhỏ nhất khi K ở chốt nào sau đây A. chốt m B. chốt n C. chốt p D. chốt q 2 F0I 40mA3 4.102103 4.102 4.10 Trang 3/6 - Mã đề 109 Câu 19: Một con lắc đơn gồm vật nhỏ khối lượng m, dây treo có chiều dài l dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g. Tần số dao động riêng của con lắc đó là A. f = 2 π . B. f = . C. f = 2 π . D. f =. Câu 20: Chọn câu Đúng. Trên một đoạn mạch xoay chiều, hệ số công suất bằng 0 , khi A. đoạn mạch chỉ chứa điện trở thuần. B. đoạn mạch có điện trở thuần bằng không. C. đoạn mạch không có tụ điện. D. đoạn mạch không có cuộn cảm. Câu 21: Hiện tượng giao thoa xảy ra khi có: A. hai dao động cùng chiều, cùng pha gặp nhau. B. hai sóng xuất phát từ hai nguồn dao động cùng pha, cùng biên độ gặp nhau. C. hai sóng xuất phát từ hai tâm dao động cùng pha, cùng tần số gặp nhau. D. hai sóng chuyển động ngược chiều nhau. Câu 22: Một người cận thị có điểm cực viễn cách mắt 50 cm. Tính độ tụ của kính phải đeo sát mắt để có thể nhìn vật ở vô cực mà không cần phải điều tiết: A. 0,5 dp. B. – 0,5 dp. C. -2 dp. D. 2 dp. Câu 23: Đài phát thanh – truyền hình Bắc Ninh có trụ sở tại thành phố Bắc Ninh. Xét một sóng điện từ truyền theo phương ngang từ đài về phía Nam. Gọi B0 và E0 lần lượt là độ lớn cực đại của véc-tơ cảm ứng từ và véc-tơ cường độ điện trường trong sóng điện từ này. Vào thời điểm t nào đó, tại một điểm M trên phương truyền đang xét, véc-tơ cảm ứng từ hướng thẳng đứng lên trên và có độ lớn là B0/2. Khi đó véc-tơ cường độ điện trường có độ lớn là A. và hướng sang phía Tây. B. và hướng sang phía Đông. C. và hướng sang phía Đông. D. và hướng sang phía Tây. Câu 24: Hai thanh nhỏ gắn trên cùng một nhánh âm thoa chạm vào mặt nước tại hai điểm A và B cách nhau l = 4 cm. Âm thoa rung với tần số f = 400 Hz, vận tốc truyền trên mặt nước v = 1,6 m/s.Giữa hai điểm A và B có bao nhiêu gợn sóng, trong đó có bao nhiêu điểm đứng yên? A. 29 gợn, 30 điểm đứng yên. B. 9 gợn, 10 điểm đứng yên. C. 19 gợn, 20 điểm đứng yên. D. 10 gợn, 11 điểm đứng yên. Câu 25: Cho đồ thị phụ thuộc thời gian của điện áp xoay chiều như hình vẽ. Đặt điện áp đó vào hai đầu đoạn mạch gồm một cuộn dây thuần cảm L, điện trở thuần R, tụ điện C=1/(2π)mF mắc nối tiếp. Biết hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu cuộn dây L và hai đầu tụ điện bằng nhau và bằng một nửa trên điện trở R. Công suất tiêu thụ trên đoạn mạch đó là A. 360W B. 560W C. 180W D. 720W g l2 1g l l g2 1l g 0 2 E0 2 E03 2 E03 2 E u(V) t(ms) 120 0 12,5 2,5 Trang 4/6 - Mã đề 109 Câu 26: Một tụ điện không khí gồm có tất cả 21 bản hình tròn bán kính R = 2 cm, đặt song song đối diện đan xen nhau như hình vẽ. Khoảng cách giữa hai tấm liên tiếp là d = 1mm. Mắc hai đầu tụ xoay với cuộn cảm L = 8.10-6 H. Khung dao động này có thể bắt được sóng điện từ có bước sóng là A. 3,97 m. B. 8,14 m. C. 81,44 m. D. 79,48 m. Câu 27: Một vật dao động điều hoà dọc theo trục Ox với phương trình x = 4 cos(4 π t + π /6) cm. Kể từ thời điểm véctơ gia tốc đổi chiều lần đầu tiên, trong thời gian 5,1 s sau đó vật đi qua vị trí mà lực kéo về có độ lớn bằng một nữa độ lớn lực kéo về cực đại bao nhiêu lần? A. 40 B. 41 C. 21 D. 20 Câu 28: Một mạch dao động LC lí tưởng gồm tụ có điện dung C và cuộn cảm có độ tự cảm L. Nối 2 cực của nguồn điện một chiều có suất điện động E điện trở trong r vào 2 đầu cuộn cảm. Sau khi dòng điện trong mạch ổn định, cắt nguồn thì trong mạch LC có dao động điện từ với điện áp cực đại giữa hai bản tụ là Uo. Biết L = 25r2C. Tỉ số giữa Uo và E là A. 10 B. 100 C. 5 D. 25 Câu 29: Khi mắc tụ C1 vào mạch dao động thì thu được sóng điện từ có bước sóng λ1=100m, thay tụ C1 bằng tụ C2 thì mạch thu được sóng λ2=75m. Khi mắc hai tụ nối tiếp với nhau rồi mắc vào mạch thì bắt được sóng có bước sóng là: A. 60 m B. 40 m C. 80 m D. 120 m Câu 30: Trên mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng S1 và S2 cách nhau 9 cm, đang dao động điều hòa trên phương thẳng đứng, cùng pha, cùng biên độ bằng 1 cm, và cùng tần số bằng 300 Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng bằng 360 cm/s. Giả sử biên độ sóng không đổi trong quá trình truyền sóng. Tổng số điểm trên đoạn S1S2 mà phần tử chất lỏng tại đó dao động với biên độ bằng 1 cm là A. 26. B. 15. C. 29. D. 30. Câu 31: Một khu tập thể tiêu thụ một công suất điện 14289 W, trong đó các dụng cụ điện ở khu này đều hoạt động bình thường ở điện áp hiệu dụng là 220 V. Điện trở của dây tải điện từ nơi cấp điện đến khu tập thể là r. Khi khu tập thể không dùng máy biến áp hạ thế, để các dụng cụ điện của khu này hoạt động bình thường thì điện áp hiệu dụng ở nơi cấp điện là 359 V, khi đó điện áp tức thời ở 2 đầu dây của khu tập thể nhanh pha π/6 so với dòng điện tức thời chạy trọng mạch. Khi khu tập thể dùng máy biến áp hạ thế lí tưởng có tỉ số N1/N2 =15, để các dụng cụ điện của khu này vẫn hoạt động bình thường giống như khi không dùng máy biến áp hạ thế thì điện áp hiệu dụng ở nơi cấp điện gần giá trị nào nhất sau đây (biết hệ số công suất ở mạch sơ cấp của máy hạ thế bằng 1): A. 1654 V B. 3309 V C. 6616 V D. 4963 V Câu 32: Một người đứng giữa hai loa A và loa B. Khi loa A bật thì người đó nghe được âm có mức cường độ 76dB. Khi loa B bật thì nghe được âm có mức cường độ 80 dB. Nếu bật cả hai loa thì nghe được âm có mức cường độ bao nhiêu? A. 86,34 dB B. 77 dB C. 81,46 dB D. 84,36 dB Câu 33: Cho một đoạn mạch gồm một cuộn dây thuần cảm L = 1/π (H) mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung không đổi C và một biến trở R. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200 V, tần số 50 Hz. Thay đổi giá trị của biến trở R thấy công suất tiêu thụ cực đại trong đoạn mạch là 200 W. Điện dung C trong mạch có giá trị A. 10–2/π F B. 10–3/(2π) F C. 10–4/π F D. 10–4/(2π) F Câu 34: Chất điểm P đang dao động điều hoà trên đoạn thẳng MN, trên đoạn thẳng đó có bảy điểm theo đúng thứ tự M, P1, P2, P3, P4, P5, N với P3 là vị trí cân bằng. Biết rằng từ điểm M,cứ sau 0,1s chất điểm lại qua các điểm P1, P2, P3, P4, P5, N. Tốc độ của nó lúc đi qua điểm P1 là 5 π cm/s. Biên độ A bằng: A. ` B. 2cm C. 6cm D. ` 6 3cm2 2cm Trang 5/6 - Mã đề 109 Câu 35: Tại một buổi thực hành tại phòng thí nghiệm bộ môn Vật lý Trường THPT Hàn Thuyên. Một học sinh dùng đồng hồ bấm giây để đo chu kỳ dao động điều hòa T của một con lắc đơn bằng cách đo thời gian mỗi dao động. Ba lần đo cho kết quả thời gian của mỗi dao động lần lượt là 2,01s; 2,12s; 1,99s. Thang chia nhỏ nhất của đồng hồ là 0,01s. Kết quả của phép đo chu kỳ được biểu diễn bằng A. T = (6,12 o 0,06)s B. T = (2,04 o 0,05)s C. T = (2,04 0 o 0,06)s D. T = (6,12 o 0,05)s Câu 36: Mạch dao động điện từ LC gồm một cuộn dây có độ tự cảm 6μH có điện trở thuần 1Ω và tụ điện có điện dung 6nF. Điện áp cực đại trên tụ lúc đầu 10V. Để duy trì dao động điện từ trong mạch người ta dùng một pin có suất điện động là 10V, có điện lượng dự trữ ban đầu là 400C. Nếu cứ sau 12 giờ phải thay pin mới thì hiệu suất sử dụng của pin là: A. 40% B. 80% C. 60% D. 54% Câu 37: Đặt một điện áp (U và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch như hình vẽ. Biết . Điều chỉnh thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện đạt cực đại thì hệ số công suất trong mạch là . Điều chỉnh để tổng điện áp hiệu dụng đạt giá trị cực đại thì hệ số công suất trong mạch là. Khithì hệ số công suất của mạch là và cường độ dòng điện trong mạch chậm pha hơn điện áp hai đầu đoạn mạch, khi đó tỉ số giữa điện trở thuần và dung kháng của tụ điện gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 0,42 B. 0,92 C. 2,37 D. 1,08 Câu 38: Hình vẽ dưới đây biểu diễn hình dạng của một sợi dây đang có sóng dừng với tần số f = 20 Hz. Biết các đường 3, 2, 1 lần lượt là hình dạng sợi dây ở thời điểm t, t + Δt, t + 3Δt. Giá trị của Δt nhỏ nhất là A. 1/160 s. B. 1/80 s. C. 1/240 s. D. 1/120 s. Câu 39: Một con lắc lò xo dao động theo phương thẳng đứng với chu kì T, lực đàn hồi lớn nhất là 9 N, lực đàn hồi ở vị trí cân bằng là 3 N. Con lắc đi từ vị trí lực đàn hồi lớn nhất đến vị trí lực đàn hồi nhỏ nhất trong khoảng thời gian là: A. T/3 B. T/4 C. T/6 D. T/2 Câu 40: Đoạn mạch xoay chiều như hình vẽ, cuộn dây thuần cảm biết L = 2/π (H), C = 31,8 (µF), R có giá trị xác định. Cường độ dòng điện trong mạch có biểu thức i = 2cos(100πt - π /3) A . Biểu thức uMB có dạng A. uMB = 600cos(100πt - π /2) V B. uMB = 200cos(100πt + π /6) V C. uMB = 600cos(100πt + π 6) V D. uMB = 200cos(100πt - π /3) V----------------------------------------------- ----------- HẾT ---------- 2cosu U t V3LZR1CC1cos2CCAM MBUU2cos3CC3 1 2cos cos .cos   Trang 6/6 - Mã đề 109 Sở GD & ĐT Bắc Ninh Trường THPT Hàn Thuyên ĐÁP ÁN ĐỀ KTCL - LẦN 1 - KHỐI 12 MÔN VẬT LÝ NĂM HỌC 2019 – 2020 Câu Mã 109 Mã 271 Mã 312 MÃ 435 Mã 546 Mã 698 Mã 764 Mã 850 1 C B B D A C D C 2 A A C A B D B A 3 B B D B B D D B 4 D C C C C B D A 5 A D B C A A B D 6 C A A C A B A C 7 B B D A C B B A 8 D B A D B A D D 9 B C C D A A A D 10 B D D B D A C D 11 D C C C A D D B 12 A B D A B D A C 13 A D B A D C C C 14 D D D A C C B C 15 C D B B D C D B 16 C A C D C A B C 17 D A A C A B C A 18 D C C A B D C B 19 B D A C D C B D 20 B B A A C B B B 21 C C A C C B C C 22 C C C B C C C D 23 B C C D C C D A 24 C C B C A C A B 25 A A C B C C B D 26 D A B B B D A C 27 B B D C C B D C 28 C B D A B C D B 29 A D D B D B C D 30 D B B D B C D A 31 B A B C C A D A 32 C D A A C D C C 33 D C A D B A A A 34 C A C B A D B B 35 C C B D B D B A 36 D B C B D B A C 37 B C A A A B B D 38 A B C D A A C B 39 A D D A D C B D 40 B C A C A A C C
00:00:00