Câu 50 - Câu cuối cùng

Độ khó: 10

Không yêu cầu giải thích.

Link điền đáp án: https://forms.gle/ESu7PJjGzxVLASEh9

Chủ đề: Suy luận.

 

 

Given that the sequence 3, 10, 2, 5, 26, ... has 19 numbers total; and the sequence 8, 65, 62, 41, 18... has 17 numbers.

Given another sequence (M): 9, 82, 69, 118, 67, 86, 101...

How many numbers does sequence (M) have?

Vòng thi này đã kết thúc, Hoc24 không nhận bài làm nữa!