Câu 49

Độ khó: 2

Yêu cầu giải thích.

Link điền đáp án: https://forms.gle/ESu7PJjGzxVLASEh9

Chủ đề: Suy luận.

loading...

Vòng thi này đã kết thúc, Hoc24 không nhận bài làm nữa!