Câu 45

Độ khó: 9

Không yêu cầu giải thích.

Link điền đáp án: https://forms.gle/ESu7PJjGzxVLASEh9.

Chủ đề: #Cờ_vua

loading...

Vòng thi này đã kết thúc, Hoc24 không nhận bài làm nữa!