Số phách #1464

Gửi bởi trần thị diệu linh vào 2 tháng 2 2019 lúc 15:26

I>

1.B

2.A

3. C

4.D

5.C

6.C

7.C

III>

1. Because

 

3. two

4. that

5. me

6. will

7. before

8.pained

9. brings

IV

1.How long before you leave?

..... ( chưa học j cả TvT) 

V>

1.error

2. prisoned

3.irkly

 

[ Toàn là đề lớp mấy v chị TwT :v e làm lụi hết "v" ăn zero is real :))]