BÌNH CHỌN THÀNH VIÊN HOC24.VN ĐƯỢC YÊU THÍCH NHẤT NĂM 2021

Đây là vòng bình chọn THÀNH VIÊN HOC24.VN ĐƯỢC YÊU THÍCH NHẤT NĂM 2021.

- Người tham gia bầu chọn: Những tài khoản hoc24.vn có số GP tối thiểu là 50.

- CHỈ BẦU CHỌN DUY NHẤT cho 1 người ở vòng này.

- Thời gian: 22/1 - 25/1/2022