Cá thể sinh vật và môi trường sống

I. Môi trường sống

- Khái niệm: Môi trường sống bao gồm các nhân tố xung quanh sinh vật, có tác động trực tiếp hay gián tiếp tới sinh vật, ảnh hưởng đến sự tồn tại, sinh trưởng, phát triển và các hoạt động khác của sinh vật.

- Có 4 loại môi trường sống chủ yếu:

+ MT trên cạn: mặt đất và lớp khí quyển: là nơi sống của phần lớn sinh vật trên Trái Đất.

+ MT nước: các vùng nước ngọt, nước lợ, nước mặn có sinh vật sống.

+ MT đất: các lớp đất có sinh vật sống.

+ MT sinh vật: gồm động vật, thực vật, con người, sinh vật nói chung là nơi sống của các sinh vật khác như sinh vật kí sinh, hoại sinh, cộng sinh,...

II. Nhân tố sinh thái 

- Nhân tố sinh thái là tất cả những nhân tố môi trường có ảnh hưởng 

K

2. Các nhân tố sinh thái

            Nhân tố sinh thái là tất cả những nhân tố MT có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp tới đời sống SV.

a. Nhân tố sinh thái vô sinh: khí hậu, thổ nhưỡng, nước và địa hình,....

b. Nhân tố hữu sinh : vi SV, nấm, ĐV, TV và con người.

 II. Giới hạn sinh thái

   1. Giới hạn sinh thái

            Là khoảng giá trị xác định của một nhân tố sinh thái mà trong khoảng đó SV có thể tồn tại và phát triển.

            - Khoảng thuận lợi : là khoảng của các nhân tố sinh thái ở mức độ phù hợp cho SV sinh thực hiện các chức năng sống tốt nhất.

            - Khoảng chống chịu : khoảng của các nhân tố sinh thái gây ức chế cho hoạt động sinh lý của SV.

   2. Ổ sinh thái

            Ổ sinh thái của một loài là “không gian sinh thái” mà ở đó tất cả các nhân tố sinh thái của MT nằm trong giới hạn sinh thái cho phép loài đó tồn tại và phát triển dài lâu.

             - Nơi ở: là nơi cư trú của một loài.

Hỏi đáp

Câu 5 (Gửi bởi Tam Pham)
Trả lời
1
Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...