Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thái Bình , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 32
Số lượng câu trả lời 856
Điểm GP 20
Điểm SP 1360

Người theo dõi (80)

Chử đức An
Karik-Linh
Lisa Nguyễn
lê hoài nam
Friendly girl

Đang theo dõi (5)

Dương Quốc Tuấn
MinYewCou
Karik-Linh