Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Đồng Tháp , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 5
Số lượng câu trả lời 134
Điểm GP 6
Điểm SP 138

Người theo dõi (16)

Huệ Phạm
Chim En
jackson
Trang Moon
Lưu Đức Nhật

Đang theo dõi (17)

Huệ Phạm
Võ Thanh Nhung
Việt Anh