Bùi Ngọc Diệp

Bùi Ngọc Diệp

  • Số câu hỏi 0
  • Số câu trả lời 76
  • Điểm thành tích 2GP 17SP
Theo dõi

Trích ngang

Trường học

Trường THCS Sơn Hà


Địa chỉ

Huyện Nho Quan, Ninh Bình

Liên kết