Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Bình , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 2
Số lượng câu trả lời 78
Điểm GP 61
Điểm SP 146

Người theo dõi (23)

Đang theo dõi (10)

Minh Lệ
Bastkoo
Tơn Thor

Dòng thời gian