Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bắc Giang , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 17
Số lượng câu trả lời 865
Điểm GP 116
Điểm SP 686

Người theo dõi (212)

Lạc Y Cheryl
Ngọc Trần
Phuong Nguyen

Đang theo dõi (4)

Dòng thời gian