Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Phú Yên , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 72
Điểm GP 21
Điểm SP 108

Người theo dõi (17)

Min Suga
Lưu Gia Nghi
Nguyễn Văn Tân
Tieu Phung

Đang theo dõi (8)

Nguyễn Duyên
Thu Trang
Edogawa Conan
Mai Bảo Quôc