Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thanh Hóa , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 13
Số lượng câu trả lời 381
Điểm GP 9
Điểm SP 381

Người theo dõi (47)

Lê Quỳnh Anh
Võ Bảo Vân
lê huân

Đang theo dõi (85)

Dũng Nguyễn
Võ Bảo Vân
Lê Quỳnh Anh
My Nguyễn