Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hải Dương , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 7
Số lượng câu trả lời 285
Điểm GP 28
Điểm SP 186

Người theo dõi (38)

Võ Bảo Vân
Jang Min
Phạm Đỗ Anh
jackson

Đang theo dõi (31)

Jang Nara
kakaka09
Linh Nguyễn