Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Bình , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 4
Số lượng câu trả lời 249
Điểm GP 108
Điểm SP 205

Người theo dõi (65)

phùng thị ngân
moon cute
Nguyễn Thu Uyên
totomoe

Đang theo dõi (26)

Dòng thời gian