Vật lý

Nguyen Phuong

Bài 1/ Một máy biến thế dùng trong phòng thí nghiệm cần phải hạ hiệu điện thế từ 220V xuống còn 12V. Biết số vòng dây ở cuộn thứ cấp là 360 vòng. a) Tính số vòng của cuộn thứ cấp. b) Với số vòng cuộn sơ cấp tính được ở câu a, muốn có hiệu điện thế ở 2 đầu cuộn thứ cấp đúng bằng 6V thì số vòng cuộn thứ cấp trong trường hợp này là bao nhiêu? Bài 3/ Một máy phát điện xoay chiều cho một hiệu điện thế ở 2 cực của máy là 1800V. Muốn tải điện năng đi xa người ta phải tăng hiệu điện thế lên đến 36000V. a) Hỏi phải dùng máy biến thế có các cuộn dây có số vòng theo tỉ lệ nào? số vòng cuộn thứ cấp gấp bao nhiêu lần số vòng cuộn sơ cấp? b) Cuộn dây nào được mắc vào 2 đầu máy phát điện? Bài4/ a) Người ta muốn tải một công suất điện 30kW từ nhà máy thỷu điện đến khu dân cư cách nhà máy 40 km. Biết cứ 1km dây dẫn có điện trở 0,75 \(\Omega\) .Nếu hiệu điện thế giữa 2 đầu dây tải điện là 20 kV thì công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây là bao nhiêu? b) Một máy biến thế dùng trong nhà cần phải hạ hiệu điện thế từ 220V xuống còn 6V. Biết số vòng cuộn sơ cấp là 4400 vòng. Tính số vòng cuộn thứ cấp? Bài5/ a) Người ta muốn truyền một công suất điện 1MW từ nhà máy điện đến khu dân cư. Hiệu điện thế giữa 2 đầu dây tải là 200kV, dây tải có điện trở tổng cộng là 160 \(\Omega\) . Tính công suất hao phí do tỏa nhiệt? b) Nếu muốn giảm công suất hao phí trên đường dây xuống còn 640W thì người ta phải dùng máy biến thế để tăng hiệu điện thế giữa 2 đầu dây tải lên là bao nhiêu? GIÚP MÌNH VỚI Ạ !!

Yến Nguyễn
Yến Nguyễn CTV 19 tháng 4 2020 lúc 13:38

Bài 1

a) U1/U2 = N1/N2 ⇒ N2 = N1. U2/U1= 360.12/220=19,6 ( VÒNG)

b) U1/ U3= N1/N3 ⇒ N3 = N1 . U3/ U1 = 360. 6/220 = 9,8 ( VÒNG)

Bình luận (0)
Nguyễn Hữu Thế
Nguyễn Hữu Thế 19 tháng 4 2020 lúc 14:25

Hỏi đáp Vật lý

Bình luận (0)
Mai Trinh
Mai Trinh 19 tháng 4 2020 lúc 12:54

Yoroshikuonegaishimasu (Tạm dịch là cảm ơn mọi người trước)

Bình luận (0)
Mai Trinh
Mai Trinh 19 tháng 4 2020 lúc 12:54

thanghoa

Bình luận (0)
Mai Trinh
Mai Trinh 19 tháng 4 2020 lúc 12:55

xem xong nick tui đừng có mê nhoa hi ok

Bình luận (0)
Yến Nguyễn
Yến Nguyễn CTV 19 tháng 4 2020 lúc 11:55

\(n=\sqrt{3}đúngko???\)

Bình luận (0)
Yến Nguyễn
Yến Nguyễn CTV 19 tháng 4 2020 lúc 12:01

Bài 26. Khúc xạ ánh sáng

Bình luận (0)
Võ Bảo Vân
Võ Bảo Vân 19 tháng 4 2020 lúc 10:01

chữ em viết à?

Bình luận (0)
Ann Đinh
Ann Đinh 19 tháng 4 2020 lúc 9:37

Ba điện trở R1 = 2 R2 = 3 R3 = 6 mắc song song,giữa hai điểm A và B có hiệu điện thế Uab,Khi đó cường độ dòng điện qua R1 = 2A,Tính cường độ dòng điện qua các điện trở còn lại và hiệu điện thế giữa A và B,Vật lý Lớp 9,bài tập Vật lý Lớp 9,giải bài tập Vật lý Lớp 9,Vật lý,Lớp 9

Bình luận (0)
Loading...