Hỏi đáp môn Vật lý

 
18:46
Câu 1:

Lấy hai tờ giấy, một để phẳng, một vo tròn lại. Thả chúng từ cùng một độ cao, quan sát chuyển động của chúng. Kết luận nào sau đây là đúng ?

 • Tờ giấy bị vo tròn nặng hơn nên rơi nhanh hơn.

 • Diện tích bề mặt của vật càng lớn, trọng lượng của vật càng giảm nên vật rơi càng chậm.

 • Tờ giấy để phẳng không rơi theo phương thẳng đứng vì thế lực hút của Trái Đất không nhất thiết phải có phương thẳng đứng.

 • Tờ giấy để phẳng chịu lực cản của không khí lớn hơn nên rơi chậm hơn.

Câu 2:

Một lò xo có chiều dài tự nhiên là 20cm. Trong giới hạn đàn hồi, nếu treo vật có khối lượng là 4kg thì lò xo dãn ra một đoạn 5cm, nếu treo vật có khối lượng 6kg thì lò xo dãn ra một đoạn là:

 • 7,5cm

 • 3,33cm

 • 4,8cm

 • 8cm

Câu 3:

Trong các chuyển động sau đây, chuyển động nào là không do tác dụng của trọng lực ?

 • Mưa rơi xuống đất.

 • Thác nước đổ từ trên cao xuống.

 • Đầu tàu kéo các toa tàu.

 • Hòn đá lăn từ trên triền núi xuống chân núi.

Câu 4:

Giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của bình (xem hình vẽ) là……..

 

Câu 5:

Để đo thể tích của hòn sỏi cỡ , bình chia độ nào sau đây là thích hợp và chính xác nhất ?

 • Bình có GHĐ 100ml và ĐCNN 2ml.

 • Bình có GHĐ 150ml và ĐCNN 5ml.

 • Bình có GHĐ 100ml và ĐCNN 1ml.

 • Bình có GHĐ 250ml và ĐCNN 10ml.

Câu 6:

Lần lượt treo quả nặng có khối lượng vào một lò xo có chiều dài tự nhiên là thì lò xo bị dãn ra có chiều dài mới là , và độ biến dạng của mỗi lần treo là .Quan hệ nào của các đại lượng dưới đây là đúng?

Câu 7:

Để kéo một xô nước có khối lượng 15kg từ dưới giếng lên theo phương thẳng đứng, độ lớn của lực kéo F phải nằm trong giới hạn nào sau đây?

 • F ≥ 150N

 • F = 15N

 • 15N < F < 150N

 • F < 150N

Câu 8:

Trong những trường hợp sau đây, trường hợp nào không xuất hiện hai lực cân bằng ?

 • Hộp phấn nằm yên trên bàn.

 • Xe đạp đang xuống dốc.

 • Đèn chùm treo trên trần nhà.

 • Thuyền nằm yên trên mặt hồ nước.

Câu 9:

Trọng lượng của một vật trên Mặt Trăng bằng lần trọng lượng của vật đó trên Trái Đất. Vậy một người đứng ở Trái Đất có khối lượng 80kg, thì lên Mặt Trăng khối có khối lượng là:

 • 13,3kg

 • Lớn hơn 13,3kg

 • Lớn hơn 80kg

 • 80kg

Câu 10:

Trên một lực kế có ghi 5N. Từ vạch số 0 đến vạch số 1 chia làm 10 phần. Vậy giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của lực kế là:

 • 5N; 0,5N

 • 5N; 10N

 • 5N; 0,1N

 • 5N; 2N

 •  
1 câu trả lời
 
18:46
Câu 1:

Lấy hai tờ giấy, một để phẳng, một vo tròn lại. Thả chúng từ cùng một độ cao, quan sát chuyển động của chúng. Kết luận nào sau đây là đúng ?

 • Tờ giấy bị vo tròn nặng hơn nên rơi nhanh hơn.

 • Diện tích bề mặt của vật càng lớn, trọng lượng của vật càng giảm nên vật rơi càng chậm.

 • Tờ giấy để phẳng không rơi theo phương thẳng đứng vì thế lực hút của Trái Đất không nhất thiết phải có phương thẳng đứng.

 • Tờ giấy để phẳng chịu lực cản của không khí lớn hơn nên rơi chậm hơn.

Câu 2:

Một lò xo có chiều dài tự nhiên là 20cm. Trong giới hạn đàn hồi, nếu treo vật có khối lượng là 4kg thì lò xo dãn ra một đoạn 5cm, nếu treo vật có khối lượng 6kg thì lò xo dãn ra một đoạn là:

 • 7,5cm

 • 3,33cm

 • 4,8cm

 • 8cm

Câu 3:

Trong các chuyển động sau đây, chuyển động nào là không do tác dụng của trọng lực ?

 • Mưa rơi xuống đất.

 • Thác nước đổ từ trên cao xuống.

 • Đầu tàu kéo các toa tàu.

 • Hòn đá lăn từ trên triền núi xuống chân núi.

Câu 4:

Giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của bình (xem hình vẽ) là……..

 

Câu 5:

Để đo thể tích của hòn sỏi cỡ , bình chia độ nào sau đây là thích hợp và chính xác nhất ?

 • Bình có GHĐ 100ml và ĐCNN 2ml.

 • Bình có GHĐ 150ml và ĐCNN 5ml.

 • Bình có GHĐ 100ml và ĐCNN 1ml.

 • Bình có GHĐ 250ml và ĐCNN 10ml.

Câu 6:

Lần lượt treo quả nặng có khối lượng vào một lò xo có chiều dài tự nhiên là thì lò xo bị dãn ra có chiều dài mới là , và độ biến dạng của mỗi lần treo là .Quan hệ nào của các đại lượng dưới đây là đúng?

Câu 7:

Để kéo một xô nước có khối lượng 15kg từ dưới giếng lên theo phương thẳng đứng, độ lớn của lực kéo F phải nằm trong giới hạn nào sau đây?

 • F ≥ 150N

 • F = 15N

 • 15N < F < 150N

 • F < 150N

Câu 8:

Trong những trường hợp sau đây, trường hợp nào không xuất hiện hai lực cân bằng ?

 • Hộp phấn nằm yên trên bàn.

 • Xe đạp đang xuống dốc.

 • Đèn chùm treo trên trần nhà.

 • Thuyền nằm yên trên mặt hồ nước.

Câu 9:

Trọng lượng của một vật trên Mặt Trăng bằng lần trọng lượng của vật đó trên Trái Đất. Vậy một người đứng ở Trái Đất có khối lượng 80kg, thì lên Mặt Trăng khối có khối lượng là:

 • 13,3kg

 • Lớn hơn 13,3kg

 • Lớn hơn 80kg

 • 80kg

Câu 10:

Trên một lực kế có ghi 5N. Từ vạch số 0 đến vạch số 1 chia làm 10 phần. Vậy giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của lực kế là:

 • 5N; 0,5N

 • 5N; 10N

 • 5N; 0,1N

 • 5N; 2N

 •  
1 câu trả lời
 
18:46
Câu 1:

Lấy hai tờ giấy, một để phẳng, một vo tròn lại. Thả chúng từ cùng một độ cao, quan sát chuyển động của chúng. Kết luận nào sau đây là đúng ?

 • Tờ giấy bị vo tròn nặng hơn nên rơi nhanh hơn.

 • Diện tích bề mặt của vật càng lớn, trọng lượng của vật càng giảm nên vật rơi càng chậm.

 • Tờ giấy để phẳng không rơi theo phương thẳng đứng vì thế lực hút của Trái Đất không nhất thiết phải có phương thẳng đứng.

 • Tờ giấy để phẳng chịu lực cản của không khí lớn hơn nên rơi chậm hơn.

Câu 2:

Một lò xo có chiều dài tự nhiên là 20cm. Trong giới hạn đàn hồi, nếu treo vật có khối lượng là 4kg thì lò xo dãn ra một đoạn 5cm, nếu treo vật có khối lượng 6kg thì lò xo dãn ra một đoạn là:

 • 7,5cm

 • 3,33cm

 • 4,8cm

 • 8cm

Câu 3:

Trong các chuyển động sau đây, chuyển động nào là không do tác dụng của trọng lực ?

 • Mưa rơi xuống đất.

 • Thác nước đổ từ trên cao xuống.

 • Đầu tàu kéo các toa tàu.

 • Hòn đá lăn từ trên triền núi xuống chân núi.

Câu 4:

Giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của bình (xem hình vẽ) là……..

 

Câu 5:

Để đo thể tích của hòn sỏi cỡ , bình chia độ nào sau đây là thích hợp và chính xác nhất ?

 • Bình có GHĐ 100ml và ĐCNN 2ml.

 • Bình có GHĐ 150ml và ĐCNN 5ml.

 • Bình có GHĐ 100ml và ĐCNN 1ml.

 • Bình có GHĐ 250ml và ĐCNN 10ml.

Câu 6:

Lần lượt treo quả nặng có khối lượng vào một lò xo có chiều dài tự nhiên là thì lò xo bị dãn ra có chiều dài mới là , và độ biến dạng của mỗi lần treo là .Quan hệ nào của các đại lượng dưới đây là đúng?

Câu 7:

Để kéo một xô nước có khối lượng 15kg từ dưới giếng lên theo phương thẳng đứng, độ lớn của lực kéo F phải nằm trong giới hạn nào sau đây?

 • F ≥ 150N

 • F = 15N

 • 15N < F < 150N

 • F < 150N

Câu 8:

Trong những trường hợp sau đây, trường hợp nào không xuất hiện hai lực cân bằng ?

 • Hộp phấn nằm yên trên bàn.

 • Xe đạp đang xuống dốc.

 • Đèn chùm treo trên trần nhà.

 • Thuyền nằm yên trên mặt hồ nước.

Câu 9:

Trọng lượng của một vật trên Mặt Trăng bằng lần trọng lượng của vật đó trên Trái Đất. Vậy một người đứng ở Trái Đất có khối lượng 80kg, thì lên Mặt Trăng khối có khối lượng là:

 • 13,3kg

 • Lớn hơn 13,3kg

 • Lớn hơn 80kg

 • 80kg

Câu 10:

Trên một lực kế có ghi 5N. Từ vạch số 0 đến vạch số 1 chia làm 10 phần. Vậy giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của lực kế là:

 • 5N; 0,5N

 • 5N; 10N

 • 5N; 0,1N

 • 5N; 2N

 •  
1 câu trả lời
 
18:46
Câu 1:

Lấy hai tờ giấy, một để phẳng, một vo tròn lại. Thả chúng từ cùng một độ cao, quan sát chuyển động của chúng. Kết luận nào sau đây là đúng ?

 • Tờ giấy bị vo tròn nặng hơn nên rơi nhanh hơn.

 • Diện tích bề mặt của vật càng lớn, trọng lượng của vật càng giảm nên vật rơi càng chậm.

 • Tờ giấy để phẳng không rơi theo phương thẳng đứng vì thế lực hút của Trái Đất không nhất thiết phải có phương thẳng đứng.

 • Tờ giấy để phẳng chịu lực cản của không khí lớn hơn nên rơi chậm hơn.

Câu 2:

Một lò xo có chiều dài tự nhiên là 20cm. Trong giới hạn đàn hồi, nếu treo vật có khối lượng là 4kg thì lò xo dãn ra một đoạn 5cm, nếu treo vật có khối lượng 6kg thì lò xo dãn ra một đoạn là:

 • 7,5cm

 • 3,33cm

 • 4,8cm

 • 8cm

Câu 3:

Trong các chuyển động sau đây, chuyển động nào là không do tác dụng của trọng lực ?

 • Mưa rơi xuống đất.

 • Thác nước đổ từ trên cao xuống.

 • Đầu tàu kéo các toa tàu.

 • Hòn đá lăn từ trên triền núi xuống chân núi.

Câu 4:

Giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của bình (xem hình vẽ) là……..

 

Câu 5:

Để đo thể tích của hòn sỏi cỡ , bình chia độ nào sau đây là thích hợp và chính xác nhất ?

 • Bình có GHĐ 100ml và ĐCNN 2ml.

 • Bình có GHĐ 150ml và ĐCNN 5ml.

 • Bình có GHĐ 100ml và ĐCNN 1ml.

 • Bình có GHĐ 250ml và ĐCNN 10ml.

Câu 6:

Lần lượt treo quả nặng có khối lượng vào một lò xo có chiều dài tự nhiên là thì lò xo bị dãn ra có chiều dài mới là , và độ biến dạng của mỗi lần treo là .Quan hệ nào của các đại lượng dưới đây là đúng?

Câu 7:

Để kéo một xô nước có khối lượng 15kg từ dưới giếng lên theo phương thẳng đứng, độ lớn của lực kéo F phải nằm trong giới hạn nào sau đây?

 • F ≥ 150N

 • F = 15N

 • 15N < F < 150N

 • F < 150N

Câu 8:

Trong những trường hợp sau đây, trường hợp nào không xuất hiện hai lực cân bằng ?

 • Hộp phấn nằm yên trên bàn.

 • Xe đạp đang xuống dốc.

 • Đèn chùm treo trên trần nhà.

 • Thuyền nằm yên trên mặt hồ nước.

Câu 9:

Trọng lượng của một vật trên Mặt Trăng bằng lần trọng lượng của vật đó trên Trái Đất. Vậy một người đứng ở Trái Đất có khối lượng 80kg, thì lên Mặt Trăng khối có khối lượng là:

 • 13,3kg

 • Lớn hơn 13,3kg

 • Lớn hơn 80kg

 • 80kg

Câu 10:

Trên một lực kế có ghi 5N. Từ vạch số 0 đến vạch số 1 chia làm 10 phần. Vậy giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của lực kế là:

 • 5N; 0,5N

 • 5N; 10N

 • 5N; 0,1N

 • 5N; 2N

 •  
1 câu trả lời

Độ to của âm phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây ?

4 câu trả lời

Khi truyền đi xa , đại lượng nào sau đây của ẩm đã thay đổi ?

4 câu trả lời

Biên độ dao động của âm càng lớn khi

3 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.