Vật lý

Dân Chơi Đất Bắc=))))
8 giờ trước (21:36)

 -Băng phiến nóng chảy ở 80 độ C,nhiệt độ này gọi là nhiệt độ nóng chảy của băng phiến.

Bình luận (0)

Nhiệt độ nóng chảy và đông đặc của băng phiến ở nhệt độ là : 80\(^o\)C

Bình luận (0)
Phía sau một cô gái
8 giờ trước (21:38)

Tham khảo

- Băng phiến nóng chảy ở \(70^0C\)nhiệt độ này gọi là nhiệt độ nóng chảy của băng phiến.

- Trong thời gian nóng chảy , nhiệt độ của băng phiến không thay đổi.

- Phần lớn các chất nóng chảy ở một nhiệt độ nhất định . nhiệt độ đó gọi là nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ nóng chảy cảu các chất khác nhau thig khác nhau.

- Trong thời gian nóng chảy nhiệt độ của vật không thay đổi.

Bình luận (1)
Phía sau một cô gái
8 giờ trước (21:27)

Tham khảo

 

Câu 1:  Nhiệt truyền từ vật có nhiệt độ cao hơn sang vật có nhiệt độ thấp hơn. Sự truyền nhiệt xảy ra cho đến khi nhiệt độ của 2 vật cân bằng nhau thì ngừng lại. Nhiệt lượng của vật này toả ra bằng nhiệt lượng của vật kia thu vào.

Câu 2: 

 Các hình thức truyền nhiệt là: Dẫn nhiệt, đối lưu và bức xạ nhiệt. 

- Chất rắn: chủ yếu truyền nhiệt bằng hình thức dẫn nhiệt; 

- Chất lỏng và chất khí: chủ yếu truyền nhiệt bằng hình thức đối lưu; 

- Chân không: chủ yếu truyền nhiệt bằng hình thức bức xạ nhiệt.

Câu 3: Không một máy cơ đơn giản nào cho ta lợi về công. Được lợi bao nhiêu lần về lực thì thiệt bấy nhiêu lần về đường đi và ngược lại

Câu 4: Cơ năng vật tồn tại ở những dạng là: thế năng, động năng

Câu 6: Nhiệt năng của một vật là tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật

 

Bình luận (0)
Nguyễn Nho Bảo Trí
8 giờ trước (21:30)

Câu 1 : Nguyên lí : 

+ Nhiệt được truyền từ vật có nhiệt độ cao hơn sang vật có nhiệt độ thấp hơn

+ Sự truyền nhiệt xảy ra cho đến khi nhiệt độ hai vật bằng nhau thì ngừng lại 

+ Nhiệt lượng của vật này tỏa ra bằng hiệt lượng của vật kia thu vào

Câu 2 : Có ba hình thức truyền nhiệt : dẫn nhiệt , đối lưu , bức xạ nhiệt

 + Chất rắn : chủ yếu truyền nhiệt bằng hình thức dẫn nhiệt

 + Chất lỏng và chất khí : chủ yếu truyền nhiệt bằng hình thức đối lưu

Câu 3 : Định luật về công : không một máy cơ đơn giản nào cho ta lợi về công , được lợi bao nhiêu lần về lực thì thiệt bấy nhiêu về đường đi và ngược lại

 Câu 4 :

Động năng : phụ thuộc vào : khối lượng và vận tốc vật chuyển động

Thế năng trọng trường : phụ thuộc vào : độ cao của vật so mặt đất hoặc một vị trí khác được chọn làm môc

Thế năng đàn hồi : phụ thuộc vào : độ biến dạng đàn hồi của vật 

Câu 6 : Nhiệt năng của một vật là tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật

 Chúc bạn học tốt

Bình luận (1)
Kậu...chủ...nhỏ...!!!
9 giờ trước (21:01)

A đúng

B sai 

C sai

D sai

Bình luận (10)
Kậu...chủ...nhỏ...!!!
8 giờ trước (21:03)

E sai 

Bình luận (0)
Phía sau một cô gái
9 giờ trước (20:52)

Khi có nguyệt thực thì

A. Trái đất bị Mặt trăng che khuất.     

B. Mặt trăng bị Trái đất che khuất

C. Mặt trăng không phản xạ ánh sáng nữa.          

D. Mặt trời không chiếu sáng Mặt trăng che khuất.

Bình luận (2)

Khi có nguyệt thực thì

A. Trái đất bị Mặt trăng che khuất.   

 B. Mặt trăng bị Trái đất che khuất

C. Mặt trăng không phản xạ ánh sáng nữa.          

D. Mặt trời không chiếu sáng Mặt trăng che khuất.

Bình luận (1)
Kậu...chủ...nhỏ...!!!
9 giờ trước (20:21)

C

Bình luận (0)
Dân Chơi Đất Bắc=))))
9 giờ trước (20:22)

C nha

Bình luận (0)
Khánh Nam.....!  ( IDΣΛ...
9 giờ trước (20:22)

C. một đặc trưng sinh lí của âm.

Bình luận (0)
QEZ
9 giờ trước (20:22)

\(R_{td}=1200+1300=2500\left(\Omega\right)\)

\(\Rightarrow I=\dfrac{220}{2500}=0,088\left(A\right)\)

\(\Rightarrow U_1=0,088.1200=105,6\left(V\right)\)

Bình luận (0)
Loading...