Hỏi đáp Vật lý lớp 9

1. Có hai điện trở mắc giữa hai điểm có hiệu điện thế 12V. Khi R1 nt R2 thì công suất của mạch là 4W. Khi R1 mắc // R2 thì công suất mạch là 18W. Hãy xác định R1 và R2?

2. Hai bóng đèn Đ1 ghi 6V-3W và Đ2 ghi 6V-4,5W được mắc vào mạch điện như hình vẽ. Nguồn điện có hiệu điện thế U không thay đổi:

a. Biết ban đầu biến trở \(R_B\) ở vị trí sao cho 2 đèn sáng bình thường. Tìm điện trở của biến trở lúc này? Trên mạch điện, đâu là Đ1, đâu là Đ2? Giải thích.

Bài tập Vật lý

3. Để loại bóng đèn loại 120V-60W sáng bình thường ở mạng điện có hiệu điện thế 220V, người ta mắc nt với nó một điện trở phụ R. Tính R?

4. Cho mạch điện như hình với U=9V, R1=1,5\(\Omega\), R2=6\(\Omega\). Biết cường độ dòng điện qua R3 là 1A.

a. Tìm R3?

b. Tính nhiệt lượng tỏa ra trên R2 trong 2 phút?

c. Tính công suất của đoạn mạch chứa R1?

Bài tập Vật lý

5. Một quạt điện được sử dụng dưới hiệu điện thế 220V thì dòng điện chạy qua quạt có cường độ là 5A.

a. Tính nhiệt lượng mà quạt tỏa ra trong 30p theo đơn vị Jun?

b. Tính tiền điện phải trả cho việc sử dụng quạt trong 30 ngày, mỗi ngày sử dụng 30p, biết giá điện là 1522 đồng/kWh cho 50 số đầu, 1755dd/kWh cho các số sau.

Nếu một gia đình mỗi ngày trung bình dùng một nồi cơm điện công suất 600W trong vòng 1h, một bếp điện công suất 1200W trong 45p, 2 bóng điện công suất 50W trong vòng 6h và một tivi công suất 150W trong 4h thì trong 1 tháng, gia đình này phải trả bao nhiêu tiền điện?

7. Một ấm điện có hai dây dẫn R1 và R2 để đun nước. Nếu dùng dây R1 thì nước sẽ sôi sau khoảng 40p. Còn nếu dùng dây R2 thì nước sữ sôi sau 60p. Vậy nếu dùng cả 2 dây đó mắc // thì nước sẽ sôi sau khoảng thời gian là bao nhiêu?(coi điện trở của dây thay đổi không đáng kể theo nhiệt độ)

5 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.