Vật lý

Yến Nguyễn
Yến Nguyễn CTV 2 giờ trước (15:41)

Bạn ghi cái đề hơi rối, mình sửa lại cho rõ

Một cái bàn có 4 chân mỗi chân bàn tiếp xúc mặt đất với diện tích 30 cm2. Khi đặt lên mặt đất là 9000N/m2

a, Tính khối lượng của bàn

b, đặt lên bàn 1 vật có khối lượng m thì áp xuất tác dụng lên mặt đất lúc này là 12000N/m^2. Tính khối lượng của vật đặt lên bàn.

Vậy đúng không??

Giải

a)

Diện tích tiếp xúc với mặt đất của 4 chân bàn:

S = 4.30 = 120cm2 = 0,012m2

Áp lực của bàn tác dụng lên mặt đất:  

\(p_1=\dfrac{F_1}{S}=\dfrac{P_1}{S}\Rightarrow F_1=P_1=p_1.S=9000.0,012=108N\)

Khối lượng của bàn:

P1 = 10.m1 => m1\(\dfrac{P_1}{10}=\dfrac{108}{10}=10,8kg\)

b)  

Áp lực của bàn và vật tác dụng lên mặt đất:

\(p_2=\dfrac{F_2}{S}=\dfrac{P_1+P_2}{S}\Rightarrow F_2=P_1+P_2=p_2.S=12000.0,012=144N\)

Trọng lượng của vật đã đặt trên bàn:

P2 = F2 - F1 = 144 - 108 = 36N

Khối lượng của vật đặt lên bàn:

P2 = 10.m2 => \(m_2=\dfrac{P_2}{10}=\dfrac{36}{10}=3,6kg\)

Bình luận (0)

Câu 1

Trong hệ mặt trời có tấm hành tinh gồm : Sao Thủy, Sao Kim, Trái Đất, Sao Hỏa, Sao Mộc, Sao Thổ, Sao Thiên Vương Sao Hải Vương.

Câu 2

Các hành tinh đều chuyển động quanh hệ mặt trời ,Mặt Trời gần như nằm trên cùng một mặt phẳng, cùng hướng, chúng chuyển động cùng chiều, chúng di chuyển theo hướng ngược chiều kim đồng hồ khi nhìn từ Cực Bắc của Trái Đất. Ngoại trừ Sao Kim Sao Thiên Vương, vòng quay của chúng cũng cùng chiều. Mặt Trời cũng quay theo chiều này.

Bình luận (0)
Yến Nguyễn
Yến Nguyễn CTV 5 giờ trước (12:17)

1.

*Trong hệ mặt trời có 8 hành tinh. Đó là sao Thủy, sao Kim, Trái đất, sao Hỏa, sao Mộc, sao Thổ, sao Thiên Vương, sao Hải Vương. 

*Thứ tự từ gần Mặt Trời nhất đến xa Mặt Trời nhất: sao Thủy, sao Kim, Trái Đất, sao Hỏa, sao Mộc, sao Thổ, sao Thiên Vương, sao Hải Vương

2. 

*Các hành tinh có chuyển động quanh Mặt Trời.

*So sánh chiều chuyển động của các hành tinh quanh Mặt Trời:

-Chuyển động quanh Mặt trời theo cùng một chiều và gần như cùng một mặt phẳng.

-Chuyển động tự quay quanh trục: Mặt trời và các hành tinh quay theo chiều thuận, trừ sao Kim.

 

Bình luận (0)
Tan Pham
Tan Pham 5 giờ trước (12:32)

1.trong hệ mặt trời có 8 hành tinh:

 -Sao Thủy, Sao Kim, Trái Đất, Sao Hỏa, Sao Mộc, Sao Thổ, Sao Thiên Vương, Sao Hải Vương 

2

-Các hành tinh đều chuyển động quanh hệ mặt trời

-Mặt Trời gần như nằm trên cùng một mặt phẳng, cùng hướng, các hành tinh đều có chuyển động cùng chiều,cùng duy chuyển theo 1 hướng ngược chiều kim đồng hồ

Bình luận (0)
Yến Nguyễn
Yến Nguyễn CTV 6 giờ trước (11:26)

Bạn nhớ câu này thì làm bài sẽ rất dễ: Cùng dấu thì đẩy, trái dấu thì hút

Biết D (-) thì

C (-)  đẩy D (-) 

B (+) hút C (-)

A(-) hút B (+)

Vậy A (-) ; B (+) ; C (-) 

 

Bình luận (0)
Yến Nguyễn
Yến Nguyễn CTV 8 giờ trước (9:42)

a) Khi thang máy đi lên đều, lực kéo của động cơ chính bằng trọng lượng của thang máy: F = P

Công của động cơ để kéo thang máy khi đi lên đều:

A = m.g.h = 800.10.10 = 80000J

b)  Khi thang máy đi lên nhanh dần đều, theo định luật II – Niu tơn:

\(\overrightarrow{F}+\overrightarrow{P}=m.\overrightarrow{a}\)

Chiếu theo phương chuyển động:

 F − P = ma => F = P + ma = m.(g + a)

=> F = 800.(10+1) = 8800N

Công của động cơ để kéo thang máy khi đi lên nhanh dần:

A = F.s = 8800.10 = 88000J
Bình luận (0)
Loading...