Vật lý

Nguyễn Duy Khang
Nguyễn Duy Khang CTV 60 phút trước

Thể tích của tảng đá là:

\(V=a.b.c=0,4.0,2.0,3=0,024\left(m^3\right)\)

Khối lượng của tảng đá là:

\(D=\dfrac{m}{V}\rightarrow m=D.V=2600.0,024=62,4\left(kg\right)\)

Trọng lượng của tảng đá là:

\(P=10.m=10.62,4=624\left(N\right)\)

Bình luận (0)
Quang Nhân
Quang Nhân 1 giờ trước (16:16)

Ta có : h = 20cm; R = 2cm -> S = πR2

Khối lượng của khối trụ :

 m = DV = DS.h = 2,7.π.22.20 = 678,24g 

Lực kế chỉ : 6.7824N

Bình luận (1)
Nguyễn Duy Khang
Nguyễn Duy Khang CTV 50 phút trước

\(h=20cm=0,2m\\ r=2cm=0,02m\\ D=2700kg/m^3\\\pi=3,14\\ P=?N \)

Thể tích của hình trụ là:

\(V=r^2.h.\pi=\left(0,02\right)^2.0,2.3.14=0,0002512\left(m^3\right)\)

Khối lượng của vật là:

\(D=\dfrac{m}{V}\rightarrow m=D.V=2700.0,0002512=0,67824\left(kg\right)\)

Trọng lượng của vật là: 

\(P=10.m=10.0,67824=6,7824\left(N\right)\)

Số chỉ lực kể là trọng lượng của vật.

 

Bình luận (0)
Quang Nhân
Quang Nhân 1 giờ trước (15:55)

Hỏi đáp Vật lý

Bình luận (0)
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên Giáo viên 3 giờ trước (14:12)

Gọi quãng đường ca nô đi xuôi dòng lần lượt là \(s_1\) và \(s_2\).

Thời gian ca nô đi xuôi dòng và ngược dòng lần lượt là \(t_1\) và \(t_2\).

Vận tốc đi xuôi dòng là:

\(v_1=22,5+2,5=25\) (km/h)

Vận tốc đi ngược dòng là:

\(v_2=22,5-2,5=20\) (km/h)

Ta có:

\(s_1=v_1t_1=25t_1\) 

\(s_2=v_2t_2=20t_2\)

Theo bài ra:

\(s_1+s_2=115\) (km) và \(t_1+t_2=5\) (h)

\(\Rightarrow25t_1+20\left(5-t_1\right)=115\)

\(\Rightarrow t_1=3\) (h)

\(\Rightarrow s_1=25.3=75\) (km)

Vậy ca nô đi xuôi dòng 75 km.

Bình luận (2)
Quang Nhân
Quang Nhân 5 giờ trước (11:48)

Nước trên lá sen đều là những hạt tròn vo vì : 

Lá sen và lá của một số thực vật là chất không dính ướt. Khi giọt nước tiếp xúc với chất không dính ướt sẽ không chịu lực căng mặt ngoài. Khi đó lực hút giữa các phân tử nước với nhau hướng vào tâm khối nước làm nước co cụm lại. Vì lực hút bên trong khối nước được phân bố đều nên khối nước luôn tròn nhưng vẫn chịu lực hút trái đất ( trọng lực) và phản lực của lá nên hình dạng khối nước tròn và dẹt.

Bình luận (0)

Tóm lại chúng ta có thể hiểu  như sau lá sen không dính nước và khi nước vào lá sen thì không bị dính và cứ lăn lóc và giọt nước không phải chịu lực căng của mặt ngoài và các phân tử nước thì hút nhau và co lại và các lực hút trong khối nước  đấy  thường được phân bố đều nên tròn chịa . Và không phải nó cứ tròn vô vậy mà ló còn chịu tác dụng của bề mặt lá sen và trọng lực và các yếu tố khác nên nó thường như cái bánh bao hay quả trứng chứ không hẳn tròn.

Bình luận (0)
Alayna
Alayna 19 giờ trước (22:14)

xác định phương , chiều , độ lớn 

Bình luận (0)
Quang Nhân
Quang Nhân 19 giờ trước (22:09)

Có thể thiết kế phương án như hình vẽ (H.16.5G ) Hệ thống chuông chỉ gồm 1 ròng rọc B và đòn bẩy MN. Khi kéo dây AB đòn bẩy gắn búa ở N sẽ đánh vào chuông C.

Bình luận (0)
Quang Nhân
Quang Nhân 19 giờ trước (22:09)

Hãy nêu tên cơ đơn giản đã học mà dùng trong các công việc hoặc các dụng cụ sau:

- Kéo một thùng bê tông lên cao để đổ sàn: ròng rọc

- Đưa 1 thùng phuy nặng từ mặt đường lên sàn xe tải: mặt phẳng nghiêng

- Cái chắn ô tô tại những điểm bán vé trên đường cao tốc: đòn bẩy

Bình luận (0)
Loading...